PRAWO PRACY W 2022r.

Jesień 2022 r. będzie obfitowała w liczne zmiany prawa pracy, Zmiany te wynikają z dwóch głównych przyczyn:
Pierwszą jest wynikający z członkostwa Polski w Unii Europejskiej obowiązek wdrożenia do ustawodawstwa wewnętrznego dwóch aktów wydawanych przez tą organizację, a mianowicie: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Drugą są wewnętrzne uwarunkowania wymagające dostosowanie prawa do potrzeb rynku pracy, a konkretnie umożliwienia pracodawcom kontrolowania stanu trzeźwości zatrudnionych, w tym również stosowania środków psychotropowych a także uregulowanie na stałe pracy zdalnej.

Przygotuj sie już dziś z aktualnych przepisów i poznaj katalog nowych wykroczeń przeciwko prawom pracownika.
Szkolenie prowadzone jest w formie ONLINE przez dr hab. Krzysztofa Walczaka.

Szkolenie ONLINE

590,00 zł + 23% VAT

W PLANOWANIU

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 590,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 5-6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 15.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:40 – 9:00

Program szkolenia

W trakcie szkolenia odpowiemy m.in. na następujące pytania:

I Kontrola trzeźwości oraz stosowania środków psychotropowych
• Jakie warunki musi spełnić pracodawca aby mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości oraz stosowania środków psychotropowych przez zatrudnionych w tym konieczność uzyskania zgody na wprowadzenie tych procedur przez przedstawicieli pracowników
• Jakie będą konsekwencje odmowy poddania się takim badaniom oraz stwierdzenia że zatrudniony znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych w szczególności jeżeli chodzi o dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę

II Praca zdalna
• W jakich przypadkach będzie można stosować pracę zdalną z inicjatywy pracodawcy i pracownika
• Jak od strony formalnej będzie wyglądało wprowadzanie pracy zdalnej w przypadku wydania regulaminu i jego braku
• Jakie obowiązki spoczywają na pracownikach wykonujących pracę w formie zdalnej zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych i bhp
• Jakie będą obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego i zapewnienia warunków bhp, w tym w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy
• Jakie procedury należy zastosować w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
• Jak będzie wyglądało pokrywanie przez pracodawców kosztów związanych z wykonywaniem przez pracowników pracy zdalnej (w tym zwłaszcza w domu) w przypadku stosowania ekwiwalentu lub ryczałtu
• W jakim zakresie i w jaki sposób pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej

III. Nowe uprawnienia rodziców i opiekunów
• W jakich przypadkach pracownicy będą mogli korzystać z dłuższego urlopu rodzicielskiego
• W jakim terminie będzie można korzystać z urlopu ojcowskiego
• Komu i na jakich zasadach przysługuje nowy urlop opiekuńczy oraz jak należy dokumentować potrzebę jego wykorzystania
• Komu i na jakich zasadach przysługuje zwolnienie od pracy wskutek działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych i jak należy je dokumentować
• Na czym polega elastyczna organizacja pracy dla pracownika wychowującego dziecko do lat 8
• Jak zmieniły się zasady ochrony przed wypowiedzeniem rodziców i opiekunów dzieci w szczególności jeżeli chodzi o rozpoczęcie terminu ochrony od momentu złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień
• Jakie są sankcje za nierespektowanie przez pracodawcę uprawnień rodziców i opiekunów

IV Wprowadzenie nowych zasad przejrzystości i przewidywalności warunków pracy
• Jakie były cele UE wprowadzenia nowych zasad przejrzystości i przewidywalności warunków pracy
• Jakie nowe elementy będzie musiała zawierać umowa o pracę
• Jakie informacje i w jakiej formie będzie musiał przekazywać pracodawca pracownikom w chwili nawiązania stosunku pracy w szczególności jeżeli chodzi o: organizację czasu pracy, składniki wynagradzania, procedury zwolnień, prawo do szkoleń, informację o objęciu ubezpieczeniami społecznymi
• Jakie zmiany dotyczą zawierania umów na okres próbny w szczególności jeżeli chodzi o ich długość i przesłanki stosowania
• Jak zmienią się zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony w kontekście konieczności ich uzasadniania i konsultacji ze związkami zawodowymi
• W jaki przypadkach pracodawca będzie miał prawo ograniczyć pracownika w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia
• W jakich przypadkach pracownik będzie miał prawo wystąpić o zmianę rodzaju i warunków umowy o pracę i jakie wynikają z tego obowiązki dla pracodawcy

 

Referencje i opinie uczestników

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert - dr hab. Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 25 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz wspólnik w kancelarii Orłowski-Patulski-Walczak.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

 

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”