Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny rzetelna wiedza ekspercka aktualność treści atrakcyjna forma

Home 9 EAP / DORADZTWO (Employee Assistance Program)

CENTRUM DORADZTWA EKSPERCKIEGO
ORAZ PROGRAM WSPARCIA PRACOWNIKÓW (EAP – Employee Assistance Program)  

PROGRAMY WSPARCIA PRACOWNIKÓW I CENTRUM DORADZTWA DLA KADR I PRACODAWCÓW

Zachęcamy do skorzystania z nowoczesnego doradztwa w postaci poufnego, bezstronnego i niezależnego źródła fachowych informacji.

Podstawowe założenie EAP polega na dostarczaniu zainteresowanym pracownikom możliwości zapoznawania się z narzędziami służącymi poprawie jakości własnego życia.

Ponadto oferujemy Pracodawcom i Pracownikom indywidualne panele konsultacyjne z naszymi Ekspertami, którzy po zapoznaniu się z Państwa zapytaniami, wątpliwościami i problemami, dostarczą fachową wiedzę i  pomogą rozwiązać zagwozdkę prawną bądź psychologiczną, z którą borykacie się w pracy lub życiu codziennym.

Do współpracy w ramach prowadzenia usług doradczych zapraszamy wybitnych Trenerów i Ekspertów. Szczególny nacisk kładziemy na wysoką jakość świadczonych usług, sprawną komunikację z Klientami, zaufanie i satysfakcję ze wzajemnej współpracy. Gwarantujemy naszym Klientom wysoki stopień profesjonalizmu i kompetencji, wynikający ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów.  UMÓW SIĘ JUŻ DZIŚ NA KONSULTACJĘ BĄDŹ PORADĘ.

ZASADY WSPÓŁPRACY: Aby skorzystać z usługi doradczej należy zarezerwować termin konsultacji z Ekspertem, określając nam tematykę zagadnienia, którym jesteście zainteresowani, wówczas zostaniecie Państwo umówieni w dogodnym terminie na indywidualną poradę ONLINE z naszym Prawnikiem / Ekspertem / Trenerem. Konsultacja online ma wymiar 1h zegarowej (możliwość przedłużenia w zależności od zapotrzebowania) oraz odbywa się za pomocą następujących programów: Skype, Microsoft Teams lub Webex.

 

INTERWENCJE ANTYSTRESOWE/ INTERWENCJE WSPARCIOWE

W obszarze wsparcia ludzkiego proponujemy sesje indywidualne ukierunkowane na:

• radzenie sobie z cyfrowym zmęczeniem
• utrzymanie stabilności emocjonalnej
• wzmocnienie koncentracji i skuteczności organizacji pracy
• radzenie sobie z presją i niepewnością
• podtrzymanie motywacji i zaangażowania w pracę
• zachowanie wydajności pracy (nieefektywna obecność)
• zarządzanie energią (umiejętność efektywnego odpoczywania)
• pomiar i omówienie strategii rozwoju odporności psychicznej (kwestionariusz MTQ48)
• poprawę dobrostanu w wymiarze korporacyjnym (corporate wellbeing)
• konsultacja, trening i pomoc kierownictwu firmy w postępowaniu z pracownikami przeżywającymi wyżej wymienione zagadnienia

EKSPERT: Agnieszka Michalska – Rechowicz

Agnieszka jest Certyfikowanym Coachem (ICC), Trenerem Odporności Psychicznej (MTQ 48) oraz Praktykiem Szkoleń i Rozwoju Certyfikowanym przez Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami w Wielkiej Brytanii (CIPD). Od 16 lat pracuje z liderami, specjalistami i przedsiębiorcami w obszarze skuteczności oraz sposobów jej osiągania czyli współpracy, relacji i przywództwa. Pod marką SPOKOJNIA towarzyszy w drodze po odporność psychiczną, witalność i dobrostan (wellbeing). Od ponad 12 lat współpracuje jako Wykładowca m.in. z South Bank University w Londynie, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Specjalizacja trenerska to kompetencje miękkie- efektywność osobista, wellbeing i profilaktyka stresu, oceny pracownicze, rozwój i szkolenia, zarządzanie zespołem, kultura organizacyjna, Train the Trainer, mentoring oraz umiejętności coachingowe w biznesie. Jest certyfikowanym trenerem Coaching Clinic® – międzynarodowego szkolenia dla menedżerów i liderów w zakresie wykorzystywania umiejętności coachingowych w biznesie. Jako certyfikowany coach pracuje zarówno w obszarze biznesowym jak i życiowym. Inspiracją dla tworzenia doświadczeń rozwojowych są jej mentorzy oraz własne doświadczenia – gdyż dla niej samej kiedyś wyzwaniem była zmiana nawyków zarządzania sobą, w szczególności równowagi życiowej. Klienci zwykle doceniają jej know-how, umiejętności słuchania, spokój i łagodne z zarazem konkretne podejście w planowaniu zmian.

OBSŁUGA KLIENTA

W obszarze wsparcia działów BOK i DOK proponujemy wsparcie w obsłudze klienta reklamującego i wnoszącego skargi, w zakresie:

– udzielania pisemnej odpowiedzi na zgłoszone reklamacje
– udzielania telefonicznej odpowiedzi na zgłoszone reklamacje
– korespondencji mailowej z wymagającym klientem
– wsparcia w obsłudze trudnego klienta
– strategii rozwiązywania problemów z trudnymi klientami
– udzielania odpowiedzi na trudne pytania klientów związane ze skargami na firmę i jej produkty
– radzenia sobie ze stresem w procesie obsługi klienta
– przekonywania klienta do rozwiązań proponowanych przez firmę.

EKSPERT: dr Anna Adamus Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku. Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation. Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie. Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

WSPARCIE PRZY ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM TECHNICZNYM

W obszarze wsparcia KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH proponujemy doradztwo w zakresie:

– komunikowania się z pracownikami technicznymi i produkcyjnymi
– integrowania zespołu technicznego wokół celów firmy
– rozwoju zaangażowania pracowników oraz ich wiary w zespół
– rozwiązywania trudności i konfliktów w zespole technicznym
– rozwiązywania konfliktów zespołu produkcyjnego z innymi zespołami w firmie
– przywództwa w zespole inżynierów i techników
– rozwiązywania problemów wynikających z różnic wykształcenia, pokoleniowych oraz doświadczenia zawodowego

EKSPERT: dr Anna Adamus Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku. Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation. Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie. Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

DORADZTWO PRAWNE - REKLAMACJE

Reklamacje związane m.in. z: 

 • umową sprzedaży
 • umową dostawy
 • umową przewozu
 • umową zlecenia
 • umowa o dzieło
 • umową o roboty budowlane

Doradztwo może być pomocne przy:

 • rozstrzyganiu bieżących problemów
 • procedowaniu trudnych reklamacji
 • wyjaśnieniu różnic pomiędzy rękojmią, gwarancją, odpowiedzialnością odszkodowawczą
 • konsultacji niejasnych przepisów i procedur
 • opracowaniu strategii postępowania na wypadek reklamacji
 • ocenie danej reklamacji i ryzyk / roszczeń, jakie się z nią wiążą
 • analizie procedury reklamacyjnej funkcjonującej w firmie
 • ocenie wpływu sytuacji wywołanej Koronawirusem na trwające postępowania reklamacyjne
 • identyfikacji praw konsumenta

EKSPERT: Adw. Łukasz Świderek
• adwokat, z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, specjalista w zakresie prawa cywilnego (w tym reklamacji i umów), prawa budowlanego oraz prawa przewozowego, prowadzi własna Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie (specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw; www.kals.pl.);
• mediator;
• wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach i sympozjach, uczelniach wyższych;
• autor licznych publikacji (artykuły, książki), m.in. : „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach” (współautorstwo), „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach” (współautorstwo), „Instytucje prawa handlowego w projekcie Kodeksu cywilnego”, „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”, „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje”, „Arbitraż – alternatywa dla sądownictwa powszechnego”, itd.

DORADZTWO PRAWNE - UMOWY / KONTRAKTY

Doradztwo może być pomocne przy, np.:

 • analizie konkretnej umowy
 • konsultacji niejasnych sformułowań i przepisów
 • wyjaśnieniu wpływu sytuacji wywołanej Koronawirusem na realizację umowy
 • konstruowaniu umowy
 • opracowywaniu zabezpieczeń umowy przed ryzykami i potencjalnymi roszczeniami
 • analizie modelu zawierania umów (m.in. oferta, negocjacje, przetarg, aukcja)
 • identyfikacji klauzul niedozwolonych w umowach, regulaminach
 • ITD.

EKSPERT: Adw. Łukasz Świderek
• adwokat, z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, specjalista w zakresie prawa cywilnego (w tym reklamacji i umów), prawa budowlanego oraz prawa przewozowego, prowadzi własna Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie (specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw; www.kals.pl.);
• mediator;
• wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach i sympozjach, uczelniach wyższych;
• autor licznych publikacji (artykuły, książki), m.in. : „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach” (współautorstwo), „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach” (współautorstwo), „Instytucje prawa handlowego w projekcie Kodeksu cywilnego”, „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”, „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje”, „Arbitraż – alternatywa dla sądownictwa powszechnego”, itd.

DORADZTWO PRAWNE - TRANSPORT DROGOWY

Doradztwo może być pomocne przy, np.:

 • rozstrzyganiu konkretnych wątpliwości związanych z transportem drogowym (krajowym i międzynarodowym)
 • zgłaszaniu i procedowaniu reklamacji
 • dochodzeniu odszkodowań
 • wyjaśnianiu procedur funkcjonujących w ramach transportu drogowego
 • prawidłowym kwalifikowaniu umów (umowa przewozu albo umowa spedycji)
 • konsultacji niejasnych przepisów i procedur
 • ITD.

EKSPERT: Adw. Łukasz Świderek
• adwokat, z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, specjalista w zakresie prawa cywilnego (w tym reklamacji i umów), prawa budowlanego oraz prawa przewozowego, prowadzi własna Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie (specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw; www.kals.pl.);
• mediator;
• wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach i sympozjach, uczelniach wyższych;
• autor licznych publikacji (artykuły, książki), m.in. : „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach” (współautorstwo), „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach” (współautorstwo), „Instytucje prawa handlowego w projekcie Kodeksu cywilnego”, „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”, „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje”, „Arbitraż – alternatywa dla sądownictwa powszechnego”, itd.

DORADZTWO PRAWNE - AUDYT ZBIOROWYCH STOSUNKÓW PRACY

Zakres merytoryczny audytu obejmuje:

A) Wszechstronną ocenę prawną wewnątrzzakładowych aktów prawnych (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania, regulaminy pracy, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, statuty, normatywne porozumienia zbiorowe),
B) Ocenę wewnętrznej spójności zakładowych aktów prawnych,
C) Wskazanie zagrożeń dla praw i interesów pracodawcy płynących z treści zakładowych aktów prawnych (w szczególności w zakresie płac i świadczeń związanych z pracą),
D) Ocenę prawną stosowanych systemów i procedur zatrudniania pracowników w zakresie w jakim są one objęte aktami uzgadnianymi ze związkami zawodowymi,
E) Analizę i ocenę praktyki współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi obejmującą takie zagadnienia, jak:

 • komunikacja z władzami związkowymi i udzielanie im informacji niezbędnej do prowadzenia działalności związkowej,
 • wypełnianie przez związki zawodowe oraz pracodawców obowiązków wynikających z przepisów prawa, porozumień i umów zbiorowych,
 • prowadzenie ze związkami zawodowymi konsultacji i rokowań przy uwzględnieniu struktury związków u danego pracodawcy,
 • sposoby korzystania przez działaczy związkowych ze szczególnych uprawnień pracowniczych (np. związanych z czasem pracy czy szczególną ochroną trwałości stosunku pracy).

F) Analizę i ocenę przestrzegania przepisów i zasad przetwarzania danych osobowych w relacjach pracodawczo-związkowych,
G) Na życzenie klienta – przygotowanie projektów zmian w aktach prawnych

EKSPERT: dr hab. Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz wspólnik w kancelarii Orłowski-Patulski-Walczak.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

DORADZTWO PRAWNE - AUDYT ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zakres merytoryczny audytu obejmuje:

 1. Badanie zgodności regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wrażliwych dla uznania przez ZUS prawidłowości zastosowania zwolnienia od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne
 2. Badanie systemowej spójności regulaminu ZFŚS i jego załączników oraz pozostałej dokumentacji zakładowej związanej z udzielaniem świadczeń socjalnych
 3. Kontrola treści dokumentacji stosowanej w działalności socjalnej, czy wystarczająco zabezpiecza interesy pracodawcy, m.in. w zakresie udzielanych pożyczek, zasady równego traktowania pracowników, ochrony ich danych osobowych
 4. Weryfikacja archiwalnych dokumentów operacyjnych przyznanych świadczeń pod kątem wypełniania postanowień regulaminu ZFŚS
  i przyjętego w danym roku preliminarza
 5. Kontrola wykonywania szczegółowych obowiązków związanych
  z działalnością socjalną, m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, archiwizacji wniosków pracowników, współpracy z zakładową organizacją związkową, itp.
 6. Wskazanie regulacji korzystniejszych dla pracowników niż zawarta
  w powszechnie obowiązujących przepisach
 7. Możliwość opracowania projektu zmian lub nowego regulaminu ZFŚS

EKSPERT: dr hab. Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz wspólnik w kancelarii Orłowski-Patulski-Walczak.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

DORADZTWO PRAWNE - CZAS PRACY

Doradztwo może być pomocne przy, np.:

 1. Ocenie zgodności z prawem wewnątrzzakładowych aktów prawnych regulujących organizację czasu pracy (regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy) oraz innych aktów dotyczących zarządzania czasem pracy;
 2. Ocenie, czy przyjęte w w/w aktach rozwiązania są optymalne z punktu widzenia potrzeb i interesów firmy, w szczególności czy nie generują niepożądanej pracy nadliczbowej;
 3. Rekomendacji ewentualnych zmian w organizacji czasu pracy mających na celu jej optymalizację z organizacyjnego i kosztowego punktu widzenia;
 4. Ocenie zgodności z prawem planowania rozkładów (grafików) czasu pracy z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującymi normami
  i parametrami oraz analizę przyczyn stwierdzonych uchybień;
 5. Ocenie prawnej zarządzania czasem pracy w kontekście pracy nadliczbowej i innych form dyspozycyjności pracowników poza normalnymi godzinami pracy (dyżury zakładowe i domowe, delegacje służbowe);
 6. Analizie i ocenie skuteczności „zarządzania” urlopami wypoczynkowymi w kontekście minimalizowania ich skutków dla normalnego toku pracy i organizacji czasu pracy;
 •  

DORADZTWO TECHNICZNE

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Doradztwo może być pomocne przy:

 • tworzeniu instrukcji
 • opiniowaniu instrukcji już istniejącej

 

EKSPERT: ST. INSPEKTOR PIP

DORADZTWO W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW I DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ

Doradztwo może być pomocne przy:

 • ustaleniu procedury legalizacji pobytu cudzoziemców,
 • uzyskaniu i prowadzeniu dokumentacji uprawniającej cudzoziemców do pracy
 • uzyskaniu zezwoleń cudzoziemców na pracę wewnątrzkorporacyjnie
 • ustaleniu obowiązków podmiotów delegujących pracowników poza granice kraju

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”