Szkolenia zamknięte

SZKOLENIE: SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
SZKOLENIE: SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
SZKOLENIE: RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE. PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE
SZKOLENIE: RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE. PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE
SZKOLENIE: NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY. ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SZKOLENIE: NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY. ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SZKOLENIE: JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? ZASADY NEGOCJACJI W KONFLIKCIE INTERESÓW
SZKOLENIE: JAK NEGOCJOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI? ZASADY NEGOCJACJI W KONFLIKCIE INTERESÓW
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I NIEPEWNOŚCIĄ W ORGANIZACYJNYMI. JAK MENEDŻEROWIE MAJĄ WSPIERAĆ ZESPOŁY WE WDRAŻANIU ZMIAN?
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I NIEPEWNOŚCIĄ W ORGANIZACYJNYMI. JAK MENEDŻEROWIE MAJĄ WSPIERAĆ ZESPOŁY WE WDRAŻANIU ZMIAN?
SZKOLENIE: STRATEGIA W ORGANIZACJI
SZKOLENIE: STRATEGIA W ORGANIZACJI
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ORGANIZACJI
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ORGANIZACJI
SZKOLENIE: PRACA Z DANYMI W EXCELU (WYKRESY, TABELE PRZESTAWNE, POWER QUERY, POWER MAP I POWER PIVOT) W PRAKTYCE
SZKOLENIE: PRACA Z DANYMI W EXCELU (WYKRESY, TABELE PRZESTAWNE, POWER QUERY, POWER MAP I POWER PIVOT) W PRAKTYCE
Szkolenie zamknięte: FUNKCJE PROGRAMU MS OUTLOOK. EFEKTYWNE NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA ZADANIAMI, MAILAMI I PLANOWANIA WŁASNEJ PRACY
Szkolenie zamknięte: FUNKCJE PROGRAMU MS OUTLOOK. EFEKTYWNE NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA ZADANIAMI, MAILAMI I PLANOWANIA WŁASNEJ PRACY
Szkolenie: AUTOMATYZACJA PROCESÓW SPRZEDAŻOWYCH E-COMMERCE. USPRAWNIENIE SPRZEDAŻY ONLINE ZA POMOCĄ NOWOCZESNYCH NARZĘDZI I TECHNOLOGII
Szkolenie: AUTOMATYZACJA PROCESÓW SPRZEDAŻOWYCH E-COMMERCE. USPRAWNIENIE SPRZEDAŻY ONLINE ZA POMOCĄ NOWOCZESNYCH NARZĘDZI I TECHNOLOGII
SZKOLENIE: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA POMIĘDZY PRACOWNIKAMI/ WYDZIAŁAMI/ ODDZIAŁAMI
SZKOLENIE: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA POMIĘDZY PRACOWNIKAMI/ WYDZIAŁAMI/ ODDZIAŁAMI
SZKOLENIE: PREZENTACJA I ANALIZA DANYCH HANDLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA MS EXCEL
SZKOLENIE: PREZENTACJA I ANALIZA DANYCH HANDLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA MS EXCEL
SZKOLENIE: KORESPONDENCJA BIZNESOWA. STANDARDY KOMUNIKOWANIA PISEMNEGO Z KLIENTAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI
SZKOLENIE: KORESPONDENCJA BIZNESOWA. STANDARDY KOMUNIKOWANIA PISEMNEGO Z KLIENTAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI
SZKOLENIE: CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁU HR. CZYLI CO KAŻDY PRZEŁOŻONY O CZASIE PRACY I DYSPOZYCYJNOŚCI PRACOWNIKÓW WIEDZIEĆ POWINIEN?
SZKOLENIE: CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁU HR. CZYLI CO KAŻDY PRZEŁOŻONY O CZASIE PRACY I DYSPOZYCYJNOŚCI PRACOWNIKÓW WIEDZIEĆ POWINIEN?
SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY – ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE
SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY – ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE
SZKOLENIE: JAK BEZPIECZNIE ZATRUDNIAĆ I ZWALNIAĆ PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: JAK BEZPIECZNIE ZATRUDNIAĆ I ZWALNIAĆ PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: UPRAWNIENIA MENEDŻERÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ORAZ ZAKRES ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI
SZKOLENIE: UPRAWNIENIA MENEDŻERÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ORAZ ZAKRES ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI
SZKOLENIE: REKRUTACJA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO
SZKOLENIE: REKRUTACJA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO
SZKOLENIE: PRACA ZMIANOWA – PRAWNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA PRACY ZMIANOWEJ, URLOPY, NIEOBECNOŚĆ W PRACY. SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW
SZKOLENIE: PRACA ZMIANOWA – PRAWNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA PRACY ZMIANOWEJ, URLOPY, NIEOBECNOŚĆ W PRACY. SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – VADEMECUM WIEDZY
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – VADEMECUM WIEDZY
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – aspekty praktyczne
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW – aspekty praktyczne
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
SZKOLENIE: CZAS PRACY KIEROWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
SZKOLENIE: ZFŚS A RODO. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW
SZKOLENIE: ZFŚS A RODO. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW
Szkolenie: REKRUTACJA – NOWE TRENDY I NAJLEPSZE PRAKTYKI W POZYSKIWANIU TRUDNYCH KANDYDATÓW
Szkolenie: REKRUTACJA – NOWE TRENDY I NAJLEPSZE PRAKTYKI W POZYSKIWANIU TRUDNYCH KANDYDATÓW
SZKOLENIE: JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI? EMPLOYER BRANDING & CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE
SZKOLENIE: JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI? EMPLOYER BRANDING & CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE
SZKOLENIE: PRAWO PRACY W KAZUSACH. WYBRANE KAZUSY Z PRAWA PRACY DLA PRACODAWCÓW, WŁAŚCICIELI FIRM, MENEDŻERÓW, DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR
SZKOLENIE: PRAWO PRACY W KAZUSACH. WYBRANE KAZUSY Z PRAWA PRACY DLA PRACODAWCÓW, WŁAŚCICIELI FIRM, MENEDŻERÓW, DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR
SZKOLENIE: NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
SZKOLENIE: NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
SZKOLENIE: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
SZKOLENIE: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
SZKOLENIE: CONTROLLING SPRZEDAŻY
SZKOLENIE: CONTROLLING SPRZEDAŻY
SZKOLENIE: FINANSE A SPRZEDAŻ. ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ
SZKOLENIE: FINANSE A SPRZEDAŻ. ELEMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ
SZKOLENIE: VADEMECUM FINANSÓW. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
SZKOLENIE: VADEMECUM FINANSÓW. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
SZKOLENIE: ROZMOWA ZE ZDENERWOWANYM KLIENTEM KROK PO KORKU
SZKOLENIE: ROZMOWA ZE ZDENERWOWANYM KLIENTEM KROK PO KORKU
SZKOLENIE: DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI
SZKOLENIE: DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI
SZKOLENIE: OBSŁUGA KLIENTA ON-LINE
SZKOLENIE: OBSŁUGA KLIENTA ON-LINE
Szkolenie zamknięte: WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM – PRZEKONYWANIE I ANGAŻOWANIE W KOOPERACJĘ WSPOŁPRACOWNIKÓW JEDNEJ ORGANIZACJI. CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ABY REALIZOWAĆ CELE I ZADANIA ZESPOŁÓW ORAZ CAŁEJ ORGANIZACJI?
Szkolenie zamknięte: WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM – PRZEKONYWANIE I ANGAŻOWANIE W KOOPERACJĘ WSPOŁPRACOWNIKÓW JEDNEJ ORGANIZACJI. CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ABY REALIZOWAĆ CELE I ZADANIA ZESPOŁÓW ORAZ CAŁEJ ORGANIZACJI?
SZKOLENIE: OBSŁUGA I KOMUNIKACJA Z TRUDNYM I WYMAGAJĄCYM KLIENTEM. KORESPONDENCJA PISEMNA, ROZMOWY I ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI
SZKOLENIE: OBSŁUGA I KOMUNIKACJA Z TRUDNYM I WYMAGAJĄCYM KLIENTEM. KORESPONDENCJA PISEMNA, ROZMOWY I ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI
SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA, ASERTYWNOŚĆ I ROZMOWY Z KLIENTEM
SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA, ASERTYWNOŚĆ I ROZMOWY Z KLIENTEM
SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA I ROZMOWY Z KLIENTEM
SZKOLENIE: SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA. KORESPONDENCJA I ROZMOWY Z KLIENTEM
SZKOLENIE: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ I KORESPONDENCJI PISEMNEJ
SZKOLENIE: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ I KORESPONDENCJI PISEMNEJ
SZKOLENIE: PRZEKONYWANIE I WYWIERANIE ETYCZNEGO WPŁYWU NA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I KLIENTÓW
SZKOLENIE: PRZEKONYWANIE I WYWIERANIE ETYCZNEGO WPŁYWU NA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I KLIENTÓW
SZKOLENIA: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE BEZPOŚREDNIEJ I TELEFONICZNEJ ORAZ KORESPONDENCJI PISEMNEJ
SZKOLENIA: ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE BEZPOŚREDNIEJ I TELEFONICZNEJ ORAZ KORESPONDENCJI PISEMNEJ
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA I KOMUNIKOWANIE W ZESPOLE I KLIENTEM
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA I KOMUNIKOWANIE W ZESPOLE I KLIENTEM
SZKOLENIE: ZROZUMIEĆ KLIENTA, CZYLI JAK POZNAĆ KLIENTA I SPRAWIĆ, ABY BYŁ LOJALNYM NABYWCĄ NASZYCH USŁUG I PRODUKTÓW
SZKOLENIE: ZROZUMIEĆ KLIENTA, CZYLI JAK POZNAĆ KLIENTA I SPRAWIĆ, ABY BYŁ LOJALNYM NABYWCĄ NASZYCH USŁUG I PRODUKTÓW
SZKOLENIE: IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM
SZKOLENIE: IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM
Szkolenie: AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE. KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO (B2B, B2C, B2B-UPRZYWILEJOWANY) Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2023r. (NOWELIZACJA 2023), REKLAMACJI ONLINE ORAZ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH
Szkolenie: AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE. KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO (B2B, B2C, B2B-UPRZYWILEJOWANY) Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2023r. (NOWELIZACJA 2023), REKLAMACJI ONLINE ORAZ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH
Szkolenie: PRZEPISY REKLAMACYJNE
Szkolenie: PRZEPISY REKLAMACYJNE
SZKOLENIE: TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI
SZKOLENIE: TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE KLIENTA. DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS OBSŁUGI
SZKOLENIE: STANDARDY KORESPONDENCJI REKLAMACYJNEJ. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE ( opcja rozszerzona )
SZKOLENIE: STANDARDY KORESPONDENCJI REKLAMACYJNEJ. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE ( opcja rozszerzona )
SZKOLENIE: KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE
SZKOLENIE: KORESPONDENCJA REKLAMACYJNA. PRAKTYCZNE ZASADY ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI PISEMNEJ Z KLIENTAMI SKŁADAJĄCYMI SKARGI I REKLAMACJE
SZKOLENIE: JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM
SZKOLENIE: JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM
SZKOLENIE: JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKA? PODSTAWY WINDYKACJI PRZEZ TELEFON I DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SZKOLENIE: JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKA? PODSTAWY WINDYKACJI PRZEZ TELEFON I DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SZKOLENIE: WDROŻENIE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH
SZKOLENIE: WDROŻENIE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH
SZKOLENIE: OPRACOWANIE PROCESÓW W LABORATORIUM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. IDENTYFIKACJA, PODZIAŁ ORAZ DOKUMENTACJA PROCESÓW
SZKOLENIE: OPRACOWANIE PROCESÓW W LABORATORIUM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. IDENTYFIKACJA, PODZIAŁ ORAZ DOKUMENTACJA PROCESÓW
SZKOLENIE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
SZKOLENIE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
Szkolenie: ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH. INTERWENCJA ERGONOMICZNA NA PRZYKŁADACH
Szkolenie: ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH. INTERWENCJA ERGONOMICZNA NA PRZYKŁADACH
SZKOLENIE: CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
SZKOLENIE: CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
SZKOLENIE OKRESOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
SZKOLENIE OKRESOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC W PRZESTRZENIACH OGRANICZONYCH. SZKOLENIE DLA NADZORU
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC W PRZESTRZENIACH OGRANICZONYCH. SZKOLENIE DLA NADZORU
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA WYSOKOŚCI. SZKOLENIE DLA NADZORU
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA WYSOKOŚCI. SZKOLENIE DLA NADZORU
SZKOLENIE: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
SZKOLENIE: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX W ELEKTROWNI
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX W ELEKTROWNI
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX
SZKOLENIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM. DYREKTYWA ATEX
SZKOLENIE: NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM
SZKOLENIE: NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM
SZKOLENIE: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE
SZKOLENIE: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE
SZKOLENIE: SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO. NARZĘDZIA KIEROWANIA (EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA)
SZKOLENIE: SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO. NARZĘDZIA KIEROWANIA (EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA)
Szkolenie: IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych. WYMAGANE PRAWEM NARZĘDZIE DO OKREŚLANIA ZASAD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ZADAŃ BUDOWLANYCH. PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWANIA I KONTROLI IBWRB
Szkolenie: IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych. WYMAGANE PRAWEM NARZĘDZIE DO OKREŚLANIA ZASAD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ZADAŃ BUDOWLANYCH. PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWANIA I KONTROLI IBWRB
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO BHP W RAMACH REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH, KOORDYNACJA PRAC ORAZ WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO BHP W RAMACH REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH, KOORDYNACJA PRAC ORAZ WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR I KOORDYNACJĘ PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH NA BUDOWACH I PROJEKTACH – SZKOLENIE DLA NAJWYŻSZEGO DOZORU
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR I KOORDYNACJĘ PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH NA BUDOWACH I PROJEKTACH – SZKOLENIE DLA NAJWYŻSZEGO DOZORU
SZKOLENIE: PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA
SZKOLENIE: PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA
SZKOLENIE: ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2019/2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r.
SZKOLENIE: ZMIANY PRZEPISÓW ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2019/2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r.
SZKOLENIE: ZASADY ORGANIZACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH SERWISOWYCH I UTRZYMANIOWYCH W PRZEMYŚLE
SZKOLENIE: ZASADY ORGANIZACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH SERWISOWYCH I UTRZYMANIOWYCH W PRZEMYŚLE
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY ROBOTNICZEJ
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY ROBOTNICZEJ
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY KIERUJĄCEJ
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH. SZKOLENIE DLA KADRY KIERUJĄCEJ
SZKOLENIE: ROLA BEZPOŚREDNICH PRZEŁOŻONYCH W BUDOWANIU BEZWYPADKOWEGO MIEJSCA PRACY
SZKOLENIE: ROLA BEZPOŚREDNICH PRZEŁOŻONYCH W BUDOWANIU BEZWYPADKOWEGO MIEJSCA PRACY
SZKOLENIE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP i ZUS
SZKOLENIE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP i ZUS
SZKOLENIE: NOWOCZESNE METODY PREWENCJI WYPADKOWEJ
SZKOLENIE: NOWOCZESNE METODY PREWENCJI WYPADKOWEJ
SZKOLENIE: OBOWIĄZKI I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY – SZKOLENIE DLA KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, PRACODAWCÓW I SŁUŻB BHP
SZKOLENIE: OBOWIĄZKI I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY – SZKOLENIE DLA KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, PRACODAWCÓW I SŁUŻB BHP
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA – SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA I SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA – SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA I SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM WYPADKÓW PRZY PRACY, OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM WYPADKÓW PRZY PRACY, OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH
Szkolenie: ORGANIZACJA, NADZÓR I KONTROLA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD NADZORU I KOORDYNACJI FIRM OBCYCH NA TERENIE ZAKŁADU
Szkolenie: ORGANIZACJA, NADZÓR I KONTROLA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD NADZORU I KOORDYNACJI FIRM OBCYCH NA TERENIE ZAKŁADU
Szkolenie: DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
Szkolenie: DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
SZKOLENIE: DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
SZKOLENIE: DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH
Szkolenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AgileM. EFEKTYWNY PROCES REALIZACJI PROJEKTU W OPARCIU O SKUTECZNE TECHNIKI, NARZĘDZIA I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA
Szkolenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AgileM. EFEKTYWNY PROCES REALIZACJI PROJEKTU W OPARCIU O SKUTECZNE TECHNIKI, NARZĘDZIA I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA
Szkolenie zamknięte: KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH I POMIĘDZY ZESPOŁAMI Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY BEHAWIORALNEJ EXTENDED DISC®. SZKOLENIE DLA MENEDŻERÓW
Szkolenie zamknięte: KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH I POMIĘDZY ZESPOŁAMI Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY BEHAWIORALNEJ EXTENDED DISC®. SZKOLENIE DLA MENEDŻERÓW
SZKOLENIE: AWANS NA SZEFA I CO DALEJ? JAK ZBUDOWAĆ AUTORYTET WŚRÓD DAWNYCH KOLEGÓW I NOWYCH PODWŁADNYCH?
SZKOLENIE: AWANS NA SZEFA I CO DALEJ? JAK ZBUDOWAĆ AUTORYTET WŚRÓD DAWNYCH KOLEGÓW I NOWYCH PODWŁADNYCH?
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ ZESPOŁU. RÓŻNICE WIEKU, PŁCI, KULTURY A PRACA ZESPOŁOWA
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ ZESPOŁU. RÓŻNICE WIEKU, PŁCI, KULTURY A PRACA ZESPOŁOWA
SZKOLENIE: POKOLENIE Z – BUDOWANIE OTWARTOŚCI NA ZMIANĘ
SZKOLENIE: POKOLENIE Z – BUDOWANIE OTWARTOŚCI NA ZMIANĘ
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z?
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z?
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z? (opcja rozszerzona)
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. JAK INTEGROWAĆ POKOLENIA X, Y, Z? (opcja rozszerzona)
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE W RAMACH ONBOARDING
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE W RAMACH ONBOARDING
SZKOLENIE: AKADEMIA LIDERA PRODUKCJI
SZKOLENIE: AKADEMIA LIDERA PRODUKCJI
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ
SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ
SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ (opcja rozszerzona)
SZKOLENIE: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA. WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ (opcja rozszerzona)
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZADANIAMI – EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁU
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZADANIAMI – EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁU
SZKOLENIE: PROWADZENIE ROZMOWY MOTYWUJĄCEJ
SZKOLENIE: PROWADZENIE ROZMOWY MOTYWUJĄCEJ
SZKOLENIE: SKUTECZNE METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA SIEBIE I PODWŁADNYCH
SZKOLENIE: SKUTECZNE METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA SIEBIE I PODWŁADNYCH
Szkolenie: NEW VISION MANAGEMENT. PRZYWÓDZTWO XXI w. – WYZWANIA I ZAGROŻENIA W ZARZĄDZANIU
Szkolenie: NEW VISION MANAGEMENT. PRZYWÓDZTWO XXI w. – WYZWANIA I ZAGROŻENIA W ZARZĄDZANIU
SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI
SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI
SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. KOMUNIKACJA I ROZMOWY Z PODWŁADNYMI W PIGUŁCE
SZKOLENIE: ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA. KOMUNIKACJA I ROZMOWY Z PODWŁADNYMI W PIGUŁCE
SZKOLENIE: KOMUNIKOWANIE I ASERTYWNOŚĆ W PRACY ZESPOŁU
SZKOLENIE: KOMUNIKOWANIE I ASERTYWNOŚĆ W PRACY ZESPOŁU
SZKOLENIE: ASERTYWNE ZARZĄDZANIE – ASERTYWNA KOMUNIKACJA SZEFA
SZKOLENIE: ASERTYWNE ZARZĄDZANIE – ASERTYWNA KOMUNIKACJA SZEFA
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA W OPARCIU O NVC (Nonviolent Communication)
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA W OPARCIU O NVC (Nonviolent Communication)
SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE. JAK SPROSTAĆ TRUDNYM SYTUACJOM I PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE?
SZKOLENIE: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE. JAK SPROSTAĆ TRUDNYM SYTUACJOM I PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE?
SZKOLENIE: PODEJMOWANIE DECYZJI, KREATYWNE MYŚLENIE ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO WYWIERANIA WPŁYWU
SZKOLENIE: PODEJMOWANIE DECYZJI, KREATYWNE MYŚLENIE ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO WYWIERANIA WPŁYWU
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA W ZESPOLE W SYTUACJACH TRUDNYCH – KONFLIKTY, TRUDNY PRACOWNIK, TRUDNE SYTUACJE
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA W ZESPOLE W SYTUACJACH TRUDNYCH – KONFLIKTY, TRUDNY PRACOWNIK, TRUDNE SYTUACJE
SZKOLENIE: KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM – PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA I MOTYWOWANIA
SZKOLENIE: KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM – PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA I MOTYWOWANIA
SZKOLENIE: 50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW
SZKOLENIE: 50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW
SZKOLENIE: BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. AKADEMIA LIDERA
SZKOLENIE: BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. AKADEMIA LIDERA
SZKOLENIE: SKUTECZNY I EFEKTYWNY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM
SZKOLENIE: SKUTECZNY I EFEKTYWNY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM. DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH
SZKOLENIE: AUTORYTET, CHARYZMA, KIEROWANIE PRACĄ ZESPOŁOWĄ – PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE
SZKOLENIE: AUTORYTET, CHARYZMA, KIEROWANIE PRACĄ ZESPOŁOWĄ – PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE
Szkolenie zamknięte: PRZYWÓDZTWO 4.0 – WYZWANIA MENEDŻERÓW W OPARCIU O BUDOWANIE ZAUFANIA I MOTYWACJI PRACOWNIKÓW I NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU
Szkolenie zamknięte: PRZYWÓDZTWO 4.0 – WYZWANIA MENEDŻERÓW W OPARCIU O BUDOWANIE ZAUFANIA I MOTYWACJI PRACOWNIKÓW I NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU
SZKOLENIE: STRATEGIA WPROWADZENIA PRODUKTU NA RYNEK
SZKOLENIE: STRATEGIA WPROWADZENIA PRODUKTU NA RYNEK
SZKOLENIE: SKUTECZNA POLITYKA CENOWA – METODY, STRATEGIE, ZNACZENIE
SZKOLENIE: SKUTECZNA POLITYKA CENOWA – METODY, STRATEGIE, ZNACZENIE
SZKOLENIE: SPRZEDAŻ PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM. TRENING KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH
SZKOLENIE: SPRZEDAŻ PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM. TRENING KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH
SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI
SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI
SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI Z UWGLĘDNIENIEM OBRONY CENY
SZKOLENIE: SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA. TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI Z UWGLĘDNIENIEM OBRONY CENY
Szkolenie: SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE HANDLOWE
Szkolenie: SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE HANDLOWE
SZKOLENIE: NIEZBĘDNIK NEGOCJATORA. CZYLI CO KAŻDY NEGOCJATOR O NEGOCJACJACH WIEDZIEĆ POWINIEN
SZKOLENIE: NIEZBĘDNIK NEGOCJATORA. CZYLI CO KAŻDY NEGOCJATOR O NEGOCJACJACH WIEDZIEĆ POWINIEN
SZKOLENIE: TRUDNE NEGOCJACJE. ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI
SZKOLENIE: TRUDNE NEGOCJACJE. ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z UWZGLĘDNIENIEM MANIPULACJI, PERSWAZJI I EMOCJI
SZKOLENIE: AKADEMIA NEGOCJACJI HANDLOWYCH (NEGOCJACJE W SPRZEDAŻY). SZTUKA TWARDYCH NEGOCJACJI
SZKOLENIE: AKADEMIA NEGOCJACJI HANDLOWYCH (NEGOCJACJE W SPRZEDAŻY). SZTUKA TWARDYCH NEGOCJACJI
SZKOLENIE: TECHNIKI OBRONY CENY Z UWZGLĘDNIENIEM NEGOCJACJI HANDLOWYCH. JAK SKUTECZNIE BRONIĆ CENY I RADZIĆ SOBIE Z TECHNIKAMI NEGOCJACJI?
SZKOLENIE: TECHNIKI OBRONY CENY Z UWZGLĘDNIENIEM NEGOCJACJI HANDLOWYCH. JAK SKUTECZNIE BRONIĆ CENY I RADZIĆ SOBIE Z TECHNIKAMI NEGOCJACJI?
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI – AKADEMIA ROZWOJU DZIAŁU ZAKUPÓW. GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI, BAZA DOSTAWCÓW, ANALIZA KOSZTÓW, NEGOCJACJE KUPIECKIE
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI – AKADEMIA ROZWOJU DZIAŁU ZAKUPÓW. GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI, BAZA DOSTAWCÓW, ANALIZA KOSZTÓW, NEGOCJACJE KUPIECKIE
SZKOLENIE: SKUTECZNE NEGOCJACJE KUPIECKIE. NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI
SZKOLENIE: SKUTECZNE NEGOCJACJE KUPIECKIE. NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI
SZKOLENIE: GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI. SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW ZAKUPÓW I ZAOPATRZENIA. JAK DZIAŁ ZAKUPÓW MOŻE GENEROWAĆ OSZCZĘDNOŚCI ORAZ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ?
SZKOLENIE: GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI. SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW ZAKUPÓW I ZAOPATRZENIA. JAK DZIAŁ ZAKUPÓW MOŻE GENEROWAĆ OSZCZĘDNOŚCI ORAZ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ?
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: TRUDNE SYTUACJE W SPRZEDAŻY – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI HANDLOWYMI I ZAGRYWKAMI KLIENCKIMI?
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: TRUDNE SYTUACJE W SPRZEDAŻY – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI HANDLOWYMI I ZAGRYWKAMI KLIENCKIMI?
SZKOLENIE: KONTRAKTY HANDLOWE. JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?
SZKOLENIE: KONTRAKTY HANDLOWE. JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?
SZKOLENIE: REKLAMACJE W SIECIACH HANDLOWYCH. KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO
SZKOLENIE: REKLAMACJE W SIECIACH HANDLOWYCH. KOMPLEKSOWA ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA REKLAMACYJNEGO
SZKOLENIE: METODY OCENY KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW
SZKOLENIE: METODY OCENY KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROSZCZENIA W SPEDYCJI I PRZEWOZIE
SZKOLENIE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROSZCZENIA W SPEDYCJI I PRZEWOZIE
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W RELACJACH Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI ORAZ W ŚRODOWISKU PRACY
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W RELACJACH Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI ORAZ W ŚRODOWISKU PRACY
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE CZASEM I PRIORYTETAMI CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ W ZESPOLE
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE CZASEM I PRIORYTETAMI CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ W ZESPOLE
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU (WERSJA ROZSZERZONA)
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU (WERSJA ROZSZERZONA)
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU W PIGUŁCE
SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU W PIGUŁCE
SZKOLENIE: ORGANIZACJA ZADAŃ I ZARZĄDZANIE CZASEM. PRACA BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU
SZKOLENIE: ORGANIZACJA ZADAŃ I ZARZĄDZANIE CZASEM. PRACA BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU
SZKOLENIE: TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY. JAK PRACOWAĆ W ZESPOLE BEZ NADMIERNEGO STRESU?
SZKOLENIE: TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY. JAK PRACOWAĆ W ZESPOLE BEZ NADMIERNEGO STRESU?
Szkolenie: REGENERACJA MENEDŻERA. ROZWÓJ KOMPETENCJI WZMACNIANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ ORAZ ŚWIADOMEGO ZARZĄDZANIA STRESEM I EMOCJAMI
Szkolenie: REGENERACJA MENEDŻERA. ROZWÓJ KOMPETENCJI WZMACNIANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ ORAZ ŚWIADOMEGO ZARZĄDZANIA STRESEM I EMOCJAMI
SZKOLENIE: REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO. JAK BUDOWAĆ WŁASNĄ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ ORAZ ZARZĄDZAĆ ODPORNOŚCIĄ ZESPOŁU PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO. JAK BUDOWAĆ WŁASNĄ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ ORAZ ZARZĄDZAĆ ODPORNOŚCIĄ ZESPOŁU PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ. JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI, PRESJĄ I CZYNNIKAMI STRESU?
SZKOLENIE: TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ. JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI, PRESJĄ I CZYNNIKAMI STRESU?
SZKOLENIE: POCHODZENIE TOWARU. ZASADY OGÓLNE ORAZ REGUŁY POCHODZENIA
SZKOLENIE: POCHODZENIE TOWARU. ZASADY OGÓLNE ORAZ REGUŁY POCHODZENIA
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK RADZIĆ SOBIE Z WIELOKULTUROWOŚCIĄ W ZESPOLE PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK RADZIĆ SOBIE Z WIELOKULTUROWOŚCIĄ W ZESPOLE PRACOWNIKÓW?
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK BUDOWAĆ RELACJE Z KLIENTEM Z INNEJ KULTURY?
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. JAK BUDOWAĆ RELACJE Z KLIENTEM Z INNEJ KULTURY?
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA W BIZNESIE. RÓŻNICE KULTUROWE
SZKOLENIE: KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA W BIZNESIE. RÓŻNICE KULTUROWE
SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE UMOWY GOSPODARCZE
SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE UMOWY GOSPODARCZE
SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS®2020 W PRAKTYCE OBROTU TOWAROWEGO
SZKOLENIE: MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS®2020 W PRAKTYCE OBROTU TOWAROWEGO
SZKOLENIE: ETYKIETA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI Z INDII – KOMUNIKACJA I KULTURA
SZKOLENIE: ETYKIETA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI Z INDII – KOMUNIKACJA I KULTURA
SZKOLENIE: BIZNES Z INDIAMI: CHARAKTERYSTYKA BIZNESU, KOMUNIKACJA I KULTURA
SZKOLENIE: BIZNES Z INDIAMI: CHARAKTERYSTYKA BIZNESU, KOMUNIKACJA I KULTURA
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I BIZNES W INDIACH
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I BIZNES W INDIACH
SZKOLENIE: KONWENCJA CMR W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
SZKOLENIE: KONWENCJA CMR W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
Szkolenie: PRZEPISY CELNE W SPEDYCJI. PRAWO CELNE DLA SPEDYTORÓW
Szkolenie: PRZEPISY CELNE W SPEDYCJI. PRAWO CELNE DLA SPEDYTORÓW
SZKOLENIE: BIZNES Z JAPONIĄ. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?
SZKOLENIE: BIZNES Z JAPONIĄ. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z JAPOŃSKIMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI?
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I PRACA W ARABII SAUDYJSKIEJ
SZKOLENIE: RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I PRACA W ARABII SAUDYJSKIEJ
SZKOLENIE KULTUROWE Z RYNKÓW ARABSKICH: ŻYCIE CODZIENNE, PRACA, BIZNES
SZKOLENIE KULTUROWE Z RYNKÓW ARABSKICH: ŻYCIE CODZIENNE, PRACA, BIZNES
SZKOLENIE: RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?
SZKOLENIE: RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH. JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?
Szkolenie: PRAWO CELNE / EXPORT / IMPORT
Szkolenie: PRAWO CELNE / EXPORT / IMPORT
SZKOLENIE: BIZNES Z CHINAMI. WSPÓŁPRACA , KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIZNESOWA Z PARTNERAMI Z CHIN
SZKOLENIE: BIZNES Z CHINAMI. WSPÓŁPRACA , KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIZNESOWA Z PARTNERAMI Z CHIN
Szkolenie: TARYFIKACJA TOWARÓW – NADAWANIE KODÓW CN ORAZ KORZYSTANIE ZE WSPÓLNEJ TARYFY CELNEJ
Szkolenie: TARYFIKACJA TOWARÓW – NADAWANIE KODÓW CN ORAZ KORZYSTANIE ZE WSPÓLNEJ TARYFY CELNEJ
Szkolenie: PRAWO CELNE I DOKUMENTACJA CELNA
Szkolenie: PRAWO CELNE I DOKUMENTACJA CELNA

Wszystkie szkolenia realizowane przez nas jako projekty otwarte, możemy przygotować dla Państwa w formie zamkniętej. Nasze programy szkoleniowe opieramy o indywidualne zapotrzebowanie i dopasowujemy do specyfiki danej organizacji. Istnieje również możliwość wyboru poziomu zaawansowania, w zależności od oczekiwań uczestników szkoleń.

Gwarantujemy Państwu:

 1. Badanie i analizę potrzeb szkoleniowych – na podstawie ankiet lub rozmowy z osobami zamawiającymi, uczestnikami szkolenia lub innymi wskazanymi przez zamawiającego. Na Państwa życzenie możemy przygotować i przeprowadzić pre – i post – testy.
 2. Dobór trenera – praktyka, posiadającego unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w swojej dziedzinie.
 3. Realizację szkolenia zamkniętego w wybranym przez Państwa terminie i miejscu.

Oferta szkoleń

Czytaj więcej…

Szkolenia zamknięte – oferta

W przypadku szkoleń zamkniętych oferta naszej firmy dokładnie pokrywa się z katalogiem szkoleń otwartych – chcemy gwarantować klientowi najwyższą jakość usług, a także pełne dopasowanie do jego potrzeb. Szkolenia zamknięte to propozycja polecana przedsiębiorstwom, które zachodzące procesy są specyficzne dla branży lub danego biznesu, a więc wymagają indywidualnych rozwiązań.

Nasz zespół ekspertów nieustannie dba o to, aby oferta szkoleń zamkniętych dla firm swoją tematyką i zakresem poruszanych treści odpowiadała aktualnym potrzebom rynkowym. Przekazujemy rzetelną, obowiązującą obecnie wiedzę, a także pokazujemy, jak skutecznie zastosować ją w praktyce.

Szkolenia zamknięte dla firm z różnych branż

Jako firma posiadamy certyfikat ISO potwierdzający jakość oferowanych przez nas usług, a ponadto jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Nasz zespół tworzą eksperci posiadający rozbudowaną wiedzę w wielu branżach, dzięki czemu jesteśmy sprostać potrzebom przedsiębiorstw o bardzo zróżnicowanych profilach działalności.

Tematyka naszych szkoleń zamkniętych dla firm obejmuje między innymi zarządzanie, obowiązki przedsiębiorstw związane z przepisami, negocjacje, pracę z danymi, rekrutację czy czas pracy. Są one zaprojektowane tak, aby realnie wspomóc klientów w codziennych działaniach podejmowanych w firmach.

Dzięki udziałowi w szkoleniach zamkniętych pracodawca zyskuje wysoce wykwalifikowanych pracowników, którzy wiedzą, jak poradzić sobie w trudnych, niestandardowych lub wymagających sytuacjach.

Szkolenia zamknięte – Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Trójmiasto i nie tylko

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia zamknięte dla firm były skrojone na miarę ich potrzeb pod różnymi względami. Jednym z nich jest możliwość organizacji spotkania w różnych miejscach w Polsce – pozwala to na optymalizację tego rozwiązania pod wieloma kątami.

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenia zamknięte w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście i innych ośrodkach na mapie Polski!

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.