RELACJE BIZNESOWE, RÓŻNICE KULTUROWE I KOMUNIKACJA Z KONTRAHENTAMI Z KRAJÓW ARABSKICH

JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI Z KRAJÓW ARABSKICH?

Tematyka szkolenia obejmuje szeroko pojęte zagadnienia związane ze światem arabskim. Osiemnaście państw położonych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie charakteryzują się ogromnym potencjałem, ale i znacznymi różnicami kulturowymi i prowadzenia biznesu. Szkolenia obejmują przede wszystkim informacje praktyczne, które umożliwią sprawne poruszanie się po tych rynkach przedsiębiorcom już tam działającym, jak i nowym.

Celem szkolenia jest maksymalne przybliżenie uczestnikom warunków społecznych, kulturowych i biznesowych, z którymi zderzyć się można w krajach arabskich oraz zbudowanie zdolności komunikacji międzykulturowej, ułatwiającej efektywne porozumiewanie się z przedstawicielami biznesu arabskiego.

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE DO ŚWIATA ARABSKIEGO
– Ogólna charakterystyka (państwa, religie, języki, mieszkańcy itp.)
– Świat arabski – podstawowe różnice pomiędzy poszczególnymi regionami
– Rys historyczno-gospodarczy
– Współczesna kultura popularna i masowa
– Informacje praktyczne: święta, praca, życie
– Wprowadzenie językowe – przydatne zwroty i słowa klucze

2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I MIĘDZYLUDZKIE
– Odbiór Polaków przez Arabów
– Odbiór i podejście do innych nacji przez Arabów
– Etykieta spotkań
– Komunikacja i rozmowa
– Kobieta w społeczeństwie muzułmańskim
– Zakazy i nakazy wynikające z islamu a ich wpływ na życie codzienne: ubiór, jedzenie, picie i in.
– Podejście do czasu
– Kwestie bezpieczeństwa

3. UWARUNKOWANIA KULTUROWE BIZNESU W KRAJACH ARABSKICH
– Poglądy i system wartości
– Obyczaje i etykieta biznesowa
– Sposób prowadzenia rozmów i negocjacji
– Komunikacja werbalna i niewerbalna
– Etykieta wizyt biznesowych w krajach arabskich oraz wizyt Arabów w Polsce
– Religia a biznes
– Etykieta wręczania prezentów
– Rola kobiety i mężczyzny
– Kobieta w biznesie
– Życie społeczne i kontakty w biznesie

4. NAJEFEKTYWNIEJSZE SPOSOBY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ
– Jakie są najbardziej perspektywiczne rynki arabskie (rozmiary i potencjał rynków arabskich)
– Strategie wejścia na rynek (agent/ partner czy własna działalność, ryzyko, koszty i potencjał)
– Co warto eksportować do krajów arabskich
– Branże perspektywiczne
– Gdzie i w jaki sposób poszukiwać partnerów handlowych
– Wyjazdy na targi: jakie niosą za sobą korzyści, które targi wybrać, jak je zorganizować, na co zwrócić uwagę, koszty udziału w targach
– Budowanie kontaktów
– Komunikacja mailowa z partnerem arabskim
– Zawieranie kontraktów
– Sposoby sprawdzania partnerów handlowych
– Kanały dystrybucji
– Wymogi eksportowe
– Cła i podatki
– Jak przygotować produkt pod rynek arabski (opakowanie, nazwa)
– Formy promocji międzynarodowej
– Rozliczenia transakcji w obrocie międzynarodowym – najefektywniejsze i zalecane sposoby płatności (akredytywa), systemy bankowe
– Zakładanie działalności w krajach arabskich na przykładzie Dubaju (wymagane dokumenty, certyfikaty, licencje, czas i koszty zakładania działalności)
– Rodzaje prowadzenia działalności w krajach arabskich
– Gdzie najlepiej zakładać działalność (prowadzenie firmy off-shore oraz on-shore)

Ekspert

Ekspert ds. prowadzenia biznesu z kontrahentami z krajów arabskich.

Arabista. Trener biznesu, specjalizujący się w kulturze arabskiej.  W  swoich  szkoleniach  przedstawia  najbardziej  istotne  aspekty  różnic kulturowych,  religijnych  i  społecznych  występujących  pomiędzy  Europą  i  Bliskim Wschodem.  Przekazana  wiedza  ułatwia  pierwsze  kontakty  biznesowe  z  przedsiębiorcami arabskimi. Na  co dzień  zajmuje  się  kontaktami  biznesowymi  z  Bliskim  Wschodem.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”