AKADEMIA LIDERA PRODUKCJI 

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy psychologicznej i socjologicznej niezbędnej w zrozumieniu stosunków międzyludzkich, poznaniu własnych predyspozycji i umiejętności przywódczych, wskazanie metod i technik rozwoju już posiadanych zdolności, jak również tych nie ujawnionych, a wspierających kierowanie zespołami pracowników.

Słuchacze będą mieli okazję dokonać diagnozy własnych umiejętności przywódczych, poznać swoje zalety i słabości oraz zapoznać się z technikami rozwijającymi ich możliwości przewodzenia pracownikom i zespołom.

Podstawowym celem jest rozwój umiejętności liderów produkcji kierujących pracownikami technicznymi i produkcyjnymi.

Szkolenie, lider produkcji – dlaczego warto?

Rola lidera w firmie produkcyjnej wymaga nie tylko odpowiedniego podejścia do pracowników, ale również konkretnych cech oraz umiejętności. To niezwykle odpowiedzialna pozycja, wpływająca na wydajność wykonywanych obowiązków i mająca ogromny wpływ na cały personel.

 

Zapisując się na prowadzony przez nas kurs, można zwiększyć swoją skuteczność, a przede wszystkim wydajność zespołu, co prowadzi do lepszych wyników w przedsiębiorstwie. Dzięki udziałowi w szkoleniu dla liderów produkcji uczestnik zyskuje zestaw technik oraz narzędzi wspierających skuteczne zarządzanie pracownikami. Ponadto stawia na rozwój najistotniejszych umiejętności przywódczych, które mają wpływ na wyniki wydajnościowe i jakościowe.

 

Co więcej, organizowane przez nas warsztaty pozwalają podnieść poziom komunikacji z zespołem, tym samym przyczyniając się do poprawy efektywności podczas rozdzielania i rozliczania zadań. Szkolenie wpłynie także na zwiększenie pewności siebie oraz świadome zarządzanie pracownikami w szybko zmieniających się warunkach.

Szkolenie dla liderów produkcji – co pozwoli osiągnąć?

Przygotowane przez nas szkolenie na lidera produkcji to wydarzenie, w którym udział wiąże się z wieloma możliwościami. Przede wszystkim pozwala zbudować autorytet przywódcy, co niejednokrotnie okazuje się trudne, a w szczególności w przypadku starszych stażem pracowników czy kolegów z zakładu pracy. Po zakończeniu warsztatu z łatwością można eliminować powtarzające się błędy bądź niedomówienia, a także sprawnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe, wymagające odpowiedniego podejścia.

 

Jesteśmy przekonani, że wybierając naszą ofertę, uczestnicy mogą zdobyć umiejętności kierownicze, poszerzyć swoje kompetencje oraz zdobyć szereg nowych, rozwijających doświadczeń. W razie pojawienia się dodatkowych pytań warto się z nami skonsultować, abyśmy mogli udzielić na nie nurtujących odpowiedzi i wesprzeć potencjalnego klienta w procesie podejmowania decyzji.

Program szkolenia

1. Przywódca, lider, kierownik – podobieństwa i różnice
a. kierownik zespołu – funkcja zawodowa (znaczenie w organizacji czasu pracy podwładnych oraz oceniania pracowników)
b. lider grupy – funkcja społeczna (znaczenie w motywowaniu pracowników)
c. przywódca – funkcja psychospołeczna (znaczenie w umiejętnym komunikowaniu się z pracownikami oraz w rozwoju umiejętności wyzwalaniu inicjatywy i kreatywności u pracowników)

Ćwiczenia: diagnoza własnych predyspozycji przywódczych

2. Skuteczne komunikowanie się lidera z zespołem pracowników technicznych i produkcyjnych
a. podstawowe zasady komunikowania
b. słowo – jego znaczenie w kontekście komunikowania
c. mowa niewerbalna – też „mówi” – jak wykorzystać komunikowanie niewerbalne w codziennej praktyce zawodowej, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty
d. trudne rozmowy z pracownikami – prawidłowości i sposoby ich realizowania

Ćwiczenia: gra

3. Umiejętność wywierania wpływu w praktyce lidera
a. ekspresyjne i receptywne wywieranie wpływu
b. metody i techniki skutecznego i etycznego wywierania wpływu
c. manipulacja a wywieranie wpływu
d. etyczne zasady wywierania wpływu

Ćwiczenia: praktyka wywierania wpływu w konkretnych sytuacjach, odgrywanie ról

4. Organizacja czasu i pracy
a. Zasady planowania własnej (pracowników) kariery zawodowej oraz celów osobistych – punktem wyjścia w zarządzaniu czasem.
b. Podstawowe reguły planowania zajęć, obowiązków oraz przyjemności.
– przewidywanie
– organizowanie
– określanie potrzebnego czasu do wykonania zadania
– system planowania czasu
c. Ważność i pilność zadań. Metody podejmowania decyzji: technika ABC, reguła Pareto, zasada Eisenhowera i inne.
d. Ustalanie celów priorytetów, hierarchii zadań i obowiązków w pracy.
e. Jak oceniać czas pracy – dobre praktyki
f. Techniki planowania i organizowania pracy zespołowej
g. Zasady efektywnego wykorzystanie czasu pracy zespołu

Ćwiczenia: diagnoza „pożeraczy” czasu, praca grupowa – opracowywanie harmonogramów i zajęć zadań dla pracowników

5. Ocenianie ludzi i wyników ich pracy pracowników technicznych
a. psychologiczne prawidłowości postrzegania i oceniania ludzi
b. proces oceniania pracowników (cele, kryteria, metody oceny)
c. ustalanie celów, priorytetów i kierunków rozwoju – efektem właściwej oceny
d. aktywność i pro aktywność własna i pracowników – znaczenie w pracy zawodowej
e. specyfika zawodów technicznych i produkcyjnych – wypracowanie obiektywnych kryteriów oceny

Ćwiczenia: ogrywanie ról: ocena pracownika poprzez wywiad – ćwiczenia praktyczne

6. Motywowanie pracowników technicznych i produkcyjnych
a. psychologiczne podstawy motywowania: dlaczego trzeba motywować pracowników?
b. rola i znaczenie nagród w procesie kierowania
b. rola i znaczenie kar w procesie kierowania
c. wpływ informacji zwrotnej na wydajność pracy
d. potrzeby pracownika a techniki motywowania

Ćwiczenia: test poznania potrzeb pracowników, praca zespołowa – rozwiązywanie problemu

6. Umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole technicznym
a. źródła konfliktów zawodowych
b. metody i techniki rozwiązywania konfliktów

Ćwiczenia: test rozpoznania dominującego stylu kierowania konfliktem, analiza przypadków

7. Delegowanie jako metoda zarządzania zespołem technicznym
a. czym jest, a czym nie powinno być delegowanie
b. jakie zdania można delegować?
c. komu można delegować uprawnienia?
d. jakie są przyczyny oporu wobec delegowania?
e. jak przełamywać obór wobec delegowania uprawnień?
f. delegowanie a zaufanie do pracownika
g. delegowanie jako narzędzie motywowania

Ćwiczenia: analiza zadań do delegowania, analiza pracowników, którym można delegować uprawnienia

8. Efektywność i skuteczność zespołu pracowników
a. co wpływa na efektywność i skuteczność zespołu?
b. bariery efektywności zespołu
c. metody stymulowania efektywności zespołu
d. rola i zadania pracownika a jego efektywność

Ćwiczenia: dyskusja grupowa, wymiana doświadczeń, analiza konkretnych przypadków, gra zespołowa

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”