ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM 

DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

Zarządzasz zespołem technicznym bądź produkcyjnym? Chcesz polepszyć wyniki pracy swojego zespołu oraz zwiększyć jego efektywność i skuteczność? Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest doskonalenie kompetencji kierowniczych.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
• poznać podstawowe zasady i metody kierowania oraz wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy w działach technicznych, zespołach produkcyjnych i projektowych
• nabyć umiejętności zarządzania zespołem pracowników w celu poprawy skuteczności i efektywności
• zdobyć umiejętności doboru odpowiedniego stylu kierowania do sytuacji i konkretnego pracownika
• poznać praktyczne techniki motywowania pracowników działów technicznych, produkcyjnych i projektowych
• zdobyć umiejętności kształtowania postaw pracowników zgodnych z celami, wartościami i strategią firmy

25 - 26 października 2022r.

Uniejów

1 615,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

25 – 26 października 2022r. – Uniejów
Hotel Uniejów ecoActive&Spa

Cena szkolenia wynosi: 1 615,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– 16h dydaktycznych zajęć (1h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch, kolacja (dla chętnych)
Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Pokój jednoosobowy 299 zł
Pokój dwuosobowy 359 zł

Godziny trwania zajęć:  I dzień 09:00 – 16:30, II dzień 08:00 – 14:30.

Program szkolenia

I. Rozwój indywidualnych umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

1. Kierowanie pracą zespołową i zespołem pracowników technicznych
• zasady skutecznego kierowania pracą zespołową
• zdolności przywódcze – źródła władzy menedżera
• style kierowania a sytuacje zawodowe
• delegowanie uprawnień narzędziem motywowania i rozwoju pracowników technicznych
• czynniki wpływające na proces zespołowego rozwiązywania problemów.

2. Skuteczne porozumiewanie się w zespole technicznym
• zasady skutecznego komunikowania się
• umiejętność jasnego formułowania własnych myśli, przekazywania poleceń i zadań
• umiejętność słuchania i udzielania konstruktywnej odpowiedzi
• umiejętność przekonywania i argumentacji w dyskusji
• zasady rozmawiania z trudnym pracownikiem
• formalne i nieformalne kanały komunikowania się w zespole.

3. Wykorzystywanie zachowań asertywnych w relacjach podwładni – przełożeni
• obrona własnych praw w sytuacjach społecznych
• reagowanie na krytykę i atak
• wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
• wyrażanie własnych opinii i przekonań

4. Szef autorytetem – jak budować autorytet i nie być autorytarnym szefem?
• wiedza podstawowym – źródłem autorytetu szefa
• umiejętność komunikowania – niezbędną cechą budującą autorytet szefa zespołu technicznego
• pozytywne nastawianie do zadań i ludzi – fundamentem autorytetu szefa
• etyczność postępowania – obowiązkiem szefa – autorytetu dla pracowników
• dlaczego warto być autorytetem dla pracowników?

II. Efektywne i twórcze metody kierowania zespołem pracowników działów technicznych

5. Budowanie relacji charyzmatyczny szef – skuteczni pracownicy
• kiedy pracownicy są zadowoleni z własnej pracy?
• jak wspierać pracowników, a nie egzekwować zadań?
• jak zwracać uwagę, oceniać i krytykować pracowników, aby nie zrazić do siebie i wykonywanych zadań?
• jak formułować wizje, cele i zadania by zachęcać, a nie zniechęcać do pracy?
• jak być autentycznym w relacjach z podwładnymi?

6. Efektywność i skuteczność zespołu technicznego
• co wpływa na efektywność i skuteczność zespołu?
• bariery efektywności zespołu
• metody stymulowania efektywności zespołu
• rola pracownika technicznego i produkcyjnego w firmie a jego efektywność

7. Rozmowa dyscyplinująca szefa – przekazywanie uwag i poleceń
• informacja zwrotna – podstawowa forma rozmowy szefa z pracownikiem
• rozmowa oceniająca pracownika – zasady
• rozmowa wspierająca pracownika – zasady
• kontrakt z pracownikiem
• wyznaczanie granic pracownikowi

8. Konflikty w zespole technicznym i produkcyjnym
• przyczyny konfliktów w zespole technicznym
• dynamika konfliktu w zespole pracowników
• radzenie sobie z zachowaniami destrukcyjnymi w zespole
• metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole
• menedżer – arbitrem, mediatorem, sędzią.

Referencje i opinie uczestników

Opinie_ Referencje_ Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_Ejot Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Grupa Ożarów Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Amcor Opinie_ Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_OSI Referencje_Opinie_ Anna Adamus Matuszyńska CSK Partner - EDF CSK partner_Referencje_opinie_Anna Adamus Matuszyńska_Nomax Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis Referencje_Opinie_CSK Partner_Anna Adamus Matuszyńska_Magneti Anna Adamus Matuszyńska_CSK_Referencje_Opinie Referencje_Opinie_Anna Adamus Matuszyńska_HL Opinie_Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_PKP

Chcemy podziękować  za bardzo dobrze przeprowadzone merytorycznie i organizacyjnie e szkolenie. Grupa wróciła zadowolona 🙂 Dziękuję za Państwa elastyczność i zaangażowanie podczas naszej współpracy. Profesjonalizm Trenera pani Anny Adamus-Matuszyńskiej, właściwa organizacja pracy i umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i z humorem zagwarantowały wysoki poziom nauczania. Przygotowane materiały i prezentacje, a także stałe włączanie grupy
w dyskusje i warsztaty sprawiły, że było to dynamiczne szkolenie. Pani Ania posiada ogromną wiedzę merytoryczną. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem prowadziła zajęcia, niejednokrotnie odpowiadając na trudne pytania uczestników. Dodatkowym atutem było bogate doświadczenie zawodowe, którym się chętnie dzieliła

Małgorzata

HR, Apply Poland

Bardzo dobrze oceniam przygotowanie Anny Adamus Matuszyńskiej do prowadzonego szkolenia, jej elastyczność oraz profesjonalizm w zakresie tak wiedzy merytorycznej, jak i podejścia do osób szkolonych. mimo wieloletniego doświadczenia i wiedzy związanej z zarządzaniem zespołem, byłem wielokrotnie pozytywnie zaskakiwany, a zdobyta oraz poszerzona wiedza dzięki Trenerce oraz Uczestników grupy na pewno przyniesie mi korzyści w przyszłości.
Marcin

Dział produkcji, PXF Lighting

Metody prowadzenia szkolenia

1. Krótkie wykłady wprowadzające (10 minut)
2. Analiza konkretnych sytuacji i przypadków
3. Odgrywanie ról
4. Gry – rozwiązywanie zadań praktycznych

TRENER: DR ANNA ADAMUS - MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”