STRATEGIA W ORGANIZACJI

Program szkolenia

1. Czym jest strategia
– czy w działaniach naszej firmy mamy do czynienia z myśleniem strategicznym, czym różni się zarządzanie operacyjne od zarządzania strategicznego?
2. Jak można formułować strategię
– jak przystąpić do tworzenia strategii w przedsiębiorstwie?
3. Cechy dobrej strategii
– co odróżnia dobrą strategię od złej – praca warsztatowa/ studium przypadku
4. Cele strategiczne
– jak poprawnie sformułować cele strategiczne? Co powinny one zawierać, aby ukierunkować działanie pracowników – praca warsztatowa/ studium przypadku
5. Analiza strategiczna
– jak przeanalizować otoczenie oraz jak ocenić potencjał naszej organizacji – praca warsztatowa/ studium przypadku
6. Narzędzia do formułowania strategii
– jakie dostępne już modele można wykorzystać do tworzenia strategii organizacji – praca warsztatowa/ studium przypadku
7. Wdrożenie strategii w życie
– jak sprawić, aby strategia nie stała się tylko ładnym dokumentem?

Ekspert

dr inż. Robert Kamiński

Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, podnoszenia efektywności organizacji, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz stosowania współczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania. Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Jako konsultant, realizował projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności, w tym mapowania i przeprojektowania procesów, wdrażania systemów zarządzania projektami, tworzenia i zmian struktury organizacyjnej, wyznaczania wskaźników efektywności, sporządzania planów zarządzania zmianą oraz przeprowadzania zmian organizacyjnych. Prowadzi liczne szkolenia w kraju i za granicą. Jest m.in. profesorem wizytującym na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie oraz wykładowcą Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu będącej wspólną inicjatywą Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University

Prezentujemy szkolenie „Strategia w organizacji”, które zostało przygotowane w taki sposób, aby wyposażyć uczestników w kompleksową wiedzę i narzędzia niezbędne do formułowania oraz wdrażania skutecznych strategii biznesowych.

„Strategia w organizacji” – szkolenie i jego cel

Szkolenie „Strategia w organizacji” ma na celu zrozumienie istoty myślenia strategicznego oraz jego znaczenia dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i realizacji celów firmy. Uczestnicy nauczą się, jak odróżnić zarządzanie operacyjne od strategicznego, a także poznają metody skutecznego formułowania planów, które realnie przekładają się na sukces organizacji.

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby liderów i menedżerów na różnych szczeblach zarządzania, którzy pragną zgłębić tajniki budowania trwałej wartości oraz zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Szkolenie „Strategia w organizacji” – jakie kwestie poruszamy?

W ramach szkolenia poruszane są fundamentalne kwestie dotyczące istoty strategii i myślenia strategicznego. To pozwala uczestnikom nauczyć się, jak odróżnić od niego zarządzanie operacyjne. Kładziemy się nacisk na zrozumienie tego, że strategia nie jest statycznym dokumentem, ale dynamicznym procesem wymagającym ciągłego dostosowania do zmieniającego się otoczenia.

Kluczowy element programu stanowi omówienie metod formułowania strategii. Uczestnicy uczą się, jak przystąpić do jej tworzenia w przedsiębiorstwie, rozpoczynając od analizy wewnętrznej i zewnętrznej, przez identyfikację kluczowych obszarów, aż po praktyczne aspekty realizacji powstałego planu.

Cechy dobrej strategii to kolejny ważny temat szkolenia, gdzie uczestnicy mają możliwość poznać, co odróżnia skuteczny plan od tego, który nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Praca warsztatowa oraz studia przypadków pomagają zrozumieć te różnice w praktycznym kontekście.

Strategia w organizacji, szkolenie – dlaczego warto?

Uczestnictwo w szkoleniu „Strategia w organizacji” zapewnia szereg korzyści dla przedsiębiorstw i ich pracowników. Umożliwia nie tylko pogłębienie wiedzy na temat zarządzania o tym charakterze, ale także rozwija umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego wdrażania planów. To z kolei przekłada się na wzrost efektywności organizacyjnej i osiąganie trwałej przewagi rynkowej.

Kurs jest również doskonałym polem do wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami oraz nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. To nie tylko inwestycja w rozwój kompetencji zawodowych, ale również kolejny krok w kierunku budowania silnej organizacji, zdolnej do reagowania na wyzwania współczesnego świata biznesu.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”