STRATEGIA W ORGANIZACJI

Program szkolenia

1. Czym jest strategia
– czy w działaniach naszej firmy mamy do czynienia z myśleniem strategicznym, czym różni się zarządzanie operacyjne od zarządzania strategicznego?
2. Jak można formułować strategię
– jak przystąpić do tworzenia strategii w przedsiębiorstwie?
3. Cechy dobrej strategii
– co odróżnia dobrą strategię od złej – praca warsztatowa/ studium przypadku
4. Cele strategiczne
– jak poprawnie sformułować cele strategiczne? Co powinny one zawierać, aby ukierunkować działanie pracowników – praca warsztatowa/ studium przypadku
5. Analiza strategiczna
– jak przeanalizować otoczenie oraz jak ocenić potencjał naszej organizacji – praca warsztatowa/ studium przypadku
6. Narzędzia do formułowania strategii
– jakie dostępne już modele można wykorzystać do tworzenia strategii organizacji – praca warsztatowa/ studium przypadku
7. Wdrożenie strategii w życie
– jak sprawić, aby strategia nie stała się tylko ładnym dokumentem?

Ekspert

dr inż. Robert Kamiński

Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, podnoszenia efektywności organizacji, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz stosowania współczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania. Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Jako konsultant, realizował projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności, w tym mapowania i przeprojektowania procesów, wdrażania systemów zarządzania projektami, tworzenia i zmian struktury organizacyjnej, wyznaczania wskaźników efektywności, sporządzania planów zarządzania zmianą oraz przeprowadzania zmian organizacyjnych. Prowadzi liczne szkolenia w kraju i za granicą. Jest m.in. profesorem wizytującym na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie oraz wykładowcą Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu będącej wspólną inicjatywą Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”