PREZENTACJA I ANALIZA DANYCH HANDLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA MS EXCEL

Szkolenie ma na celu pokazanie i nauczenie na licznych przykładach, w jaki sposób dzięki arkuszowi kalkulacyjnemu można poprawić analizowanie danych i ich prezentację. Pokazane zostaną również zagadnienia związane z modelowaniem danych i analizą ryzyka. Uczestnicy powinni dysponować własnymi laptopami z arkuszem Excel w wersji minimum 2010. Wymagana jest podstawowa znajomość programu (czyli np. dodawanie komórek i korzystanie z kombinacji klawiszy ctrl+c ctrl+v), najważniejsze są chęci zwiększenia swoich umiejętności.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Wizualizacja. Prezentowanie danych za pomocą wykresów
• Podstawowe typy wykresów w Excelu i ich zastosowanie
• Modelowanie wykresów i sterowanie osiami
• Techniki uatrakcyjniania wykresów
• Wykresy w komórkach i z wykorzystaniem formatowania warunkowego

3. W poszukiwaniu informacji. Tabele przestawne i nie tylko
• Przedstawianie danych w narzędziu Tabela i związane z tym możliwości
• Formatowanie warunkowe jako narzędzie przyspieszające znajdowanie informacji
• Tabele przestawne i ich zastosowanie w praktyce
• Wprowadzenie do pulpitów menedżerskich

4. Analizy wrażliwości i scenariuszowe
• Wyznaczanie wartości zmiennych dających oczekiwane wyniki
• Zastosowanie tabeli danych
• Menedżer scenariuszy
• Symulacje Monte Carlo w analizie ryzyka

5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

EKSPERT - DR BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI

dr Bartłomiej Cegłowski

Trener z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym. Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, autor licznych publikacji z dziedziny controllingu i finansów. Specjalizuje się w zagadnieniach analizy finansowej, rachunkowości zarządczej i oceny projektów inwestycyjnych. Autor podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym” wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”