DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
DYREKTYWA CIŚNIENIOWA  2014/68/UE (PED) I NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ PED

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z wymaganiami zawartymi w dyrektywie PED dotyczącymi m.in. oceny zgodności, zadań producenta, dystrybutora i jednostki notyfikowanej, zasad oznaczenia urządzeń znakiem CE, jak również przybliża wymagania podstawowych norm zharmonizowanych z dyrektywą PED.

Szkolenie jest skierowane do pracowników firm zajmujących się produkcją, sprzedażą i instalacją urządzeń ciśnieniowych z działów zajmujących się zakupami materiałów i usług, technologicznych lub zapewnienia jakości.
Szkolenie prowadzone będzie przez dwóch doświadczonych Ekspertów TÜV NORD Polska.

Program szkolenia

I dzień
1. Podstawowe informacje o dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE – PED
2. Przepisy ogólne: zakres obowiązywania i wyłączenia, definicje
3. Obowiązki producentów, dystrybutorów, importerów
4. Rodzaje i klasyfikacja urządzeń ciśnieniowych (klasyfikacja urządzeń, klasyfikacja płynów, tablice klasyfikacyjne)
5. Procedury oceny zgodności
6. Wymagania zasadnicze z zakresu bezpieczeństwa
7. Deklaracja zgodności UE
8. Reguły, warunki oraz zasady umieszczania oznakowania CE
9. Wymagania dla jednostek notyfikujących i notyfikowanych
10. Nieprawidłowości występujące podczas przeprowadzania oceny urządzeń ciśnieniowych

II dzień
1. Klasyfikacja urządzeń ciśnieniowych
2. Wymagania norm zharmonizowanych:
– EN 12952 – Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze
– EN 13480 – Rurociągi przemysłowe metalowe
– EN 13455 – Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe
3. Zespoły urządzeń ciśnieniowych – definicja zespołu, wymagania dotyczące oceny zespołów.

Referencje i opinie uczestników

Zapoznaj się z opiniami o szkoleniu.

Metody prowadzenia szkolenia

Metoda interaktywna polegająca na wykładzie w formie prezentacji multimedialnej połączonej z panelem dyskusyjnym.

Ekspert

Szkolenie prowadzone będzie przez Inspektora TUV NORD Polska posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie dyrektywy PED. TÜV Nord Group jest dostawcą usług technicznych prowadzącym działalność na całym świecie. Jednostki TÜV cieszą się doskonałą reputacją w zakresie usług technicznych.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”