WDROŻENIE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym Uczestnicy poznają zasadnicze zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ich wpływ na system zarządzania.

Uczestnicy będą mieli okazje omówić z PRAKTYKIEM różnice pomiędzy aktualnym i poprzednim wydaniem normy ISO 17025, poznać wskazówki dotyczące działań koniecznych do wdrożenia w celu spełnienia aktualnych wymagań oraz zidentyfikować procesy w działalności.

Program szkolenia

1. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
2. Analiza różnic pomiędzy aktualnym i poprzednim wydaniem normy ISO 17025.
3. Wskazówki dotyczące działań koniecznych do wdrożenia w celu spełnienia wymagań aktualnie obowiązującego wydania normy ISO 17025.
4. Identyfikacja procesów w działalności laboratoryjnej i związanych z nimi ryzyk oraz szans.
5. Praktyczne przykłady wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Referencje i opinie uczestników

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  konsultacje indywidualne z wykładowcą.

Ekspert - dr inż. Joanna Tabara

dr inż. Joanna Tabara

Auditor techniczny w obszarze pobierania próbek i badań wody oraz ścieków, kierownik ds. jakości, kierownik laboratorium badawczego i pełnomocnik zarządu ds. systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem, trener w obszarze systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025, autorka publikacji w tematyce potwierdzania metod badawczych, szacowania niepewności, kontroli jakości badań, nadzoru nad wyposażeniem, kompetencji personelu laboratorium, pasjonatka zagadnień związanych z akredytacją, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”