WDROŻENIE WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym Uczestnicy poznają zasadnicze zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ich wpływ na system zarządzania.

Uczestnicy będą mieli okazje omówić z PRAKTYKIEM różnice pomiędzy aktualnym i poprzednim wydaniem normy ISO 17025, poznać wskazówki dotyczące działań koniecznych do wdrożenia w celu spełnienia aktualnych wymagań oraz zidentyfikować procesy w działalności.

ISO 17025 szkolenie — szereg korzyści

Szkolenie ze standardu ISO 17025 to doskonałe rozwiązanie dla każdego laboratorium, które pragnie podnieść standardy swojej pracy. ISO 17025 to międzynarodowy standard określający ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoryjnych. Szkolenie związane z tym standardem pomoże pracownikom laboratoriów zrozumieć jego zasady i wymagania. Dzięki temu będą w stanie dostosować swoje działania do norm międzynarodowych, co przyczyni się do poprawy jakości i precyzji wyników.

Oferowane przez nas szkolenie z ISO 17025 to doskonały sposób na podniesienie kompetencji pracowników laboratoryjnych. Dzięki zdobytym umiejętnościom będą oni w stanie bardziej efektywnie przeprowadzać testy i analizy, co ma kluczowe znaczenie w przypadku dziedzin, takich jak medycyna, przemysł farmaceutyczny czy spożywczy. Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał pewność, że jego pracownicy posiadają niezbędną wiedzę, która pozwoli im znacznie skuteczniej oraz efektywniej wykonywać swoją pracę.

Szkolenie ISO 17025 — większy prestiż laboratorium

Laboratoria, które spełniają wymagania ISO 17025, zyskują większą wiarygodność w oczach klientów, partnerów handlowych oraz organów regulacyjnych. To oznacza, że będą one bardziej konkurencyjne na rynku, co przekłada się na zwiększenie zysków i rozwoju biznesu. Dzięki temu szkoleniu można również zmniejszyć ryzyko udzielania niepoprawnych informacji lub wyników, co ma kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach, zwłaszcza w medycynie i przemyśle.

PN EN ISO/IEC 17025:2005 szkolenie — profesjonalne wsparcie

Szkolenia to coś, czym nasza firma zajmuje się już od naprawdę długiego czasu. Dzięki temu posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, które sprawiają, że oferowane przez nas kursy dostarczają niezbędnej wiedzy nie tylko w zakresie teorii, ale również praktyki. Co bardzo istotne, nasze szkolenia są organizowane we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, dzięki temu uczestnicy mogą mieć pewność, że otrzymają dawkę rzetelnej oraz profesjonalnej wiedzy.

Program szkolenia

1. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
2. Analiza różnic pomiędzy aktualnym i poprzednim wydaniem normy ISO 17025.
3. Wskazówki dotyczące działań koniecznych do wdrożenia w celu spełnienia wymagań aktualnie obowiązującego wydania normy ISO 17025.
4. Identyfikacja procesów w działalności laboratoryjnej i związanych z nimi ryzyk oraz szans.
5. Praktyczne przykłady wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Referencje i opinie uczestników

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  konsultacje indywidualne z wykładowcą.

Ekspert - dr inż. Joanna Tabara

dr inż. Joanna Tabara

Auditor techniczny w obszarze pobierania próbek i badań wody oraz ścieków, kierownik ds. jakości, kierownik laboratorium badawczego i pełnomocnik zarządu ds. systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem, trener w obszarze systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025, autorka publikacji w tematyce potwierdzania metod badawczych, szacowania niepewności, kontroli jakości badań, nadzoru nad wyposażeniem, kompetencji personelu laboratorium, pasjonatka zagadnień związanych z akredytacją, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”