ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM 

DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

Zarządzanie zespołem technicznym_Anna Adamus Matuszyńska_opis szkoleniaZarządzasz zespołem technicznym bądź produkcyjnym? Chcesz polepszyć wyniki pracy swojego zespołu oraz zwiększyć jego efektywność i skuteczność? Zapraszamy na szkolenie Zarządzanie Zespołem Technicznym do Warszawy. Celem szkolenie jest doskonalenie kompetencji kierowniczych. 

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
• poznać podstawowe zasady i metody kierowania oraz wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy w działach technicznych, zespołach produkcyjnych i projektowych
• nabyć umiejętności zarządzania zespołem pracowników w celu poprawy skuteczności i efektywności
• zdobyć umiejętności doboru odpowiedniego stylu kierowania do sytuacji i konkretnego pracownika
• poznać praktyczne techniki motywowania pracowników działów technicznych, produkcyjnych i projektowych
• zdobyć umiejętności kształtowania postaw pracowników zgodnych z celami, wartościami i strategią firmy

Program szkolenia

I. Rozwój indywidualnych umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

1. Kierowanie pracą zespołową i zespołem pracowników technicznych
• zasady skutecznego kierowania pracą zespołową
• zdolności przywódcze – źródła władzy menedżera
• style kierowania a sytuacje zawodowe
• delegowanie uprawnień narzędziem motywowania i rozwoju pracowników technicznych
• czynniki wpływające na proces zespołowego rozwiązywania problemów.

2. Skuteczne porozumiewanie się w zespole technicznym
• zasady skutecznego komunikowania się
• umiejętność jasnego formułowania własnych myśli, przekazywania poleceń i zadań
• umiejętność słuchania i udzielania konstruktywnej odpowiedzi
• umiejętność przekonywania i argumentacji w dyskusji
• zasady rozmawiania z trudnym pracownikiem
• formalne i nieformalne kanały komunikowania się w zespole.

3. Wykorzystywanie zachowań asertywnych w relacjach podwładni – przełożeni
• obrona własnych praw w sytuacjach społecznych
• reagowanie na krytykę i atak
• wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
• wyrażanie własnych opinii i przekonań

4. Szef autorytetem – jak budować autorytet i nie być autorytarnym szefem?
• wiedza podstawowym – źródłem autorytetu szefa
• umiejętność komunikowania – niezbędną cechą budującą autorytet szefa zespołu technicznego
• pozytywne nastawianie do zadań i ludzi – fundamentem autorytetu szefa
• etyczność postępowania – obowiązkiem szefa – autorytetu dla pracowników
• dlaczego warto być autorytetem dla pracowników?

II. Efektywne i twórcze metody kierowania zespołem pracowników działów technicznych

5. Budowanie relacji charyzmatyczny szef – skuteczni pracownicy
• kiedy pracownicy są zadowoleni z własnej pracy?
• jak wspierać pracowników, a nie egzekwować zadań?
• jak zwracać uwagę, oceniać i krytykować pracowników, aby nie zrazić do siebie i wykonywanych zadań?
• jak formułować wizje, cele i zadania by zachęcać, a nie zniechęcać do pracy?
• jak być autentycznym w relacjach z podwładnymi?

6. Efektywność i skuteczność zespołu technicznego
• co wpływa na efektywność i skuteczność zespołu?
• bariery efektywności zespołu
• metody stymulowania efektywności zespołu
• rola pracownika technicznego i produkcyjnego w firmie a jego efektywność

7. Rozmowa dyscyplinująca szefa – przekazywanie uwag i poleceń
• informacja zwrotna – podstawowa forma rozmowy szefa z pracownikiem
• rozmowa oceniająca pracownika – zasady
• rozmowa wspierająca pracownika – zasady
• kontrakt z pracownikiem
• wyznaczanie granic pracownikowi

8. Konflikty w zespole technicznym i produkcyjnym
• przyczyny konfliktów w zespole technicznym
• dynamika konfliktu w zespole pracowników
• radzenie sobie z zachowaniami destrukcyjnymi w zespole
• metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole
• menedżer – arbitrem, mediatorem, sędzią.

Trener - DR ANNA ADAMUS - MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”