ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM 

DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

Zapraszamy na szkolenie Zarządzanie Zespołem Technicznym pełne interakcji, studium przypadków, dyskusji i treningów, które umożliwia uczestnikom natychmiastowe testowanie wiedzy w praktyce.

Celem szkolenia jest wzrost miękkich kompetencji kierowniczych poprzez rozwój komunikacji, budowania klimatu współpracy i dobór adekwatnych narzędzi zarządzania w typowych sytuacjach życia szefa. Pomogą w tym również auto-testy i ćwiczenia mające na celu zidentyfikowanie mocnych stron oraz własnych preferencji przywódczych. I to wszystko w grupie Uczestników o podobnej specyfice pracy i codziennych wyzwaniach, co stwarza możliwości wymiany praktyk i kontaktów.

Szkolenie oparte jest na aktualnych trendach rozwojowych, coachingu i potrzebach Uczestników. 

Program szkolenia

I. JAK BUDOWAĆ AUTORYTET SZEFA?
• komunikowanie reguł i zasad pracy
• trening rozmowy: efektywne zarzadzanie podległym zespołem w ramach obowiązujących standardów jakości, zasad BHP oraz innych funkcjonujących systemów, procesów czy metod (np. Kazein, Lean)
• wykorzystanie źródeł władzy do budowania autorytetu
• reagowanie na krytykę i atak
• stawianie granic

II. ADEKWATNE ZACHOWANIA LIDERA DO SYTUACJI?
• autodiagnoza własnych preferencji przywódczych
• test kompetencji
• poznanie i wykorzystanie przywództwa sytuacyjnego
• dobór odpowiedniego stylu kierowania do sytuacji i konkretnego pracownika w oparciu o zarządzanie sytuacyjne (szczególnie w sytuacji różnorodności wiedzy i zaangażowania pracowników)
• kiedy warto i można mikro-zarządzać

III. JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW W MIEJSCU PRACY (MOTYWOWANIE)?
• coaching techniczny
• rozwijanie potencjału zespołu – trening rozmów rozwojowych

IV. JAK CHWALIĆ I UDZIELAĆ INFORMACJI ZWROTNEJ?
• budowanie zaangażowania i motywacji – zwłaszcza proaktywności – i transparentności
• trening rozmowy doceniającej i korygującej

V. JAK DELEGOWAĆ I MONITOROWAĆ ZADANIA?
• techniki i dobór kompetencji do zadania
• pozytywne nastawianie do zadań
• trening rozmowy delegującej

VI. JAK SKUTECZNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ W ZESPOLE?
• umiejętność jasnego formułowania własnych myśli, przekazywania poleceń i zadań (komunikacja rysunkiem/ szkicem) – trening
• umiejętność słuchania i udzielania konstruktywnej odpowiedzi (żargon firmowy i język techniczny) – trening

VII. JAK BUDOWAĆ DOBRY KLIMAT I WSPÓŁPRACĘ W ZESPOLE?
• radzenie sobie z narzekaniem
• konflikty w zespole
• strategie rozwiązywania konfliktów
• rozwijanie zaufania w zespole technicznym – trening

VIII. JAK ROZMAWIAĆ W SYTUACJACH TRUDNYCH I PROBLEMOWYCH?
• komunikacja szefa w przypadku
– impasu
– spadku motywacji
– odejść z pracy
– konieczności pracy w nadgodzinach
– nieprzestrzegania standardów i zasad na stanowisku pracy
• trening rozmów

Szkolenie zakończy się podsumowaniem i planem działania.

Trener - AGNIESZKA MICHALSKA – RECHOWICZ

AGNIESZKA MICHALSKA – RECHOWICZ

Trener rozwoju zawodowego. Certyfikowany Trener odporności psychicznej (MTQ48), Coach (ICC) oraz Praktyk Szkoleń i Rozwoju (CIPD/ POY/ HAS). Od 16 lat wspiera Klientów w zmianie oraz codziennym zarządzaniu sobą i zespołem. Pracuje z liderami, specjalistami i przedsiębiorcami m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Austrii i Kostaryce.

Od ponad 12 lat współpracuje jako Wykładowca m.in. z South Bank University w Londynie, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Specjalizacja trenerska to kompetencje miękkie: efektywność osobista, wellbeing i profilaktyka stresu, oceny pracownicze, rozwój i szkolenia, zarządzanie zespołem, kultura organizacyjna, Train the Trainer, mentoring oraz umiejętności coachingowe w biznesie.

Certyfikowany trener Coaching Clinic® – międzynarodowego szkolenia dla menedżerów i liderów w zakresie wykorzystywania umiejętności coachingowych w biznesie. Jako certyfikowany coach pracuje zarówno w obszarze biznesowym jak i życiowym.

Inspiracją dla tworzenia doświadczeń rozwojowych są jej mentorzy oraz własne doświadczenia – gdyż dla niej samej kiedyś wyzwaniem była zmiana nawyków zarządzania sobą, w szczególności równowagi życiowej.

Dziś dzieli się pasją do zdrowego stylu życia i pracy. W swoim portolio posiada doświadczenie realizacji kompleksowych programów wellbeing w Natura Residence**** i luksusowym hotelu na Kostaryce (The Retreat Costa Rica), gdzie prowadziła sesje relaksacji oraz sesje rozwojowe Life Coaching dla klientów poszukujących spokoju, witalności i równowagi życiowej.
Prowadzi autorskie projekty z zarządzania stresem i regularnie zasiada jako Gość audycji radiowych o spokoju i wydarzeń o sile wewnętrznej.

Klienci zwykle doceniają jej know-how, umiejętności słuchania, spokój i łagodne z zarazem konkretne podejście w planowaniu zmian.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”