MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA

WARSZTAT POŚWIĘCONY METODOM ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNEGO REALIZOWANIA CELÓW I ZADAŃ

Motywowanie pracowników_Anna Adamus Matuszyńska_opis szkoleniaZapraszamy na szkolenie z zakresu MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW, którego celem jest pomoc menedżerom w angażowaniu i motywowaniu pracowników w czasach braków kadrowych.

Uczestnicy szkolenia :
• dowiedzą się, jak zwiększyć motywację pracowników do pracy
• nauczą się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych
• nauczą się konkretnych technik wzbudzania w zespole zaangażowania do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań zawodowych
 poznają różnorodne metody i techniki optymalnej motywacji

Program szkolenia

1. WYKORZYSTYWANIE REGULACJI PRAWNYCH W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW
a. zakaz wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i pracodawcy – wykorzystanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
b. wprowadzenie kary umownej za naruszenie obowiązku poufności
c. wykorzystanie Kodeksu pracy w budowaniu systemu motywacji
d. uprawnienia pracodawcy a system motywacji pracowników

2. DLACZEGO MOTYWOWANIE LUDZI DO PRACY NIE DZIAŁA?
a. proces oceny sytuacji – poznanie i emocje, samopoczucie pracownika, intencje i zachowania
b. źródła zaangażowania pracownika
c. sześć perspektyw motywacyjnych – obojętna, zewnętrzna, narzucona, dopasowana, zintegrowana, spontaniczna – analiza i możliwości wykorzystania w praktyce

3. CO MOTYWUJE LUDZI DO PRACY?
a. tradycyjne potrzeby (piramida Maslowa) a motywacja do działania
b. potrzeby psychologiczne (potrzeba autonomii, relacji z innymi, kompetencji) a motywacja do działania

4. CO DEMOTYWUJE LUDZI DO PRACY?
a. emocje
b. przekonania
c. zagrożenie wartości

5. PRAKTYKA MOTYWOWANIA W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA
a. jasny system motywacji finansowej i poza-finansowej
b. zrozumiały zakres obowiązków i odpowiedzialności
c. polityka informacyjna
d. program wsparcia (finansowego i pozafinansowego) dla rodzin pracowników
e. udział pracowników w zyskach firmy
f. zwiększenie udziału firmy w życiu społeczności lokalnej,
g. zwiększenie autonomii pracowników
h. identyfikacja potrzeb pracowników i perspektywy motywacyjnej
i. wprowadzanie oczekiwanych przez pracowników zmian

TRENER: DR ANNA ADAMUS - MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”