KONWENCJA CMR

W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

Adresaci:
Osoby odpowiedzialne w firmach za wysyłki i odbiór towarów, spedytorzy i przewoźnicy oraz logistycy.

Opis szkolenia:
Na szkoleniu omówimy różnicę między umową spedycji, a umową przewozu i dlaczego mylenie tych pojęć może być bardzo kosztowne. Powiemy o prawach i obowiązkach spedytora i przewoźnika. Omówimy odpowiedzialność przewoźnika: kto jest uprawniony do składania reklamacji, zakres odpowiedzialności przewoźnika i przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności. Zapoznamy się z trybem i formą składania reklamacji – jak to robić prawidłowo i skutecznie oraz jak postępowanie reklamacyjne może się zakończyć. Omówimy również jaka jest różniąca pomiędzy spedytorem, a przewoźnikiem.

Program szkolenia

1. Źródła prawa:
• konwencja CMR
• ustawa Prawo przewozowe
• Kodeks cywilny
2. Zawarcie umowy przewozu na gruncie prawa polskiego:
• pojęcie oświadczenia woli
• forma czynności prawnych i konsekwencję jej niezachowania
• zlecenie i jego rola
• analiza typowych zapisów w zleceniach (klauzula 30 minut, rozliczenie dokumentów, oczekiwanie bez wynagrodzenia, osobiste wykonanie przewozu i inne)
3. Załadunek/rozładunek pojazdu:
• regulacje prawne
• szkody w trakcie załadunku
• przekroczenie nacisków osi i masy całkowitej jako skutek niewłaściwie przeprowadzonego załadunku
• załadunek, a reguły dostaw INCOTERMS
• zabezpieczenie ładunku na pojeździe
4. Wyznaczenie trasy przejazdu
5. Neutralizacja listu przewozowego
6. Przeszkody w wydaniu ładunku odbiorcy
7. Szkoda na ładunku lub jego utrata
• zasady i przesłanki odpowiedzialności przewoźnika
• postępowanie w przypadku zniszczenia ładunku
• dokumentacja
• zasady obliczania odszkodowania
8. Opóźnienie dostawy
• przesłanki odpowiedzialności przewoźnika
• wysokość odszkodowania
9. Postępowanie reklamacyjne wobec przewoźnika
• zasady, terminy i rola
• wynik postępowania reklamacyjnego
10. Odpowiedzialność przewoźnika, a odpowiedzialność spedytora
• umowa spedycji a umowa przewozu (podobieństwa, różnice, pułapki)
• zasady odpowiedzialności spedytora
• pojęcie „winy w wyborze”
11. Zakończenie – pytania, analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  konsultacje z wykładowcą. 

Ekspert - dr Andrzej Blajer

Świetnie oceniany wykładowca-praktyk z 20-letnim doświadczeniem w prawie transportowym i spedycyjnym. Stały współpracownik kancelarii prawnej IURIDICA. Doświadczenie w transporcie i spedycji zdobywał na wielu płaszczyznach, począwszy od pracy spedytora, kierownika transportu, kierowcy transportu drogowego, jak i Inspektora w bydgoskim inspektoracie Inspekcji Transportu Drogowego, dochodząc do stanowiska Naczelnika Wydziału Inspekcji. Doświadczenie zawodowe i umiejętności eksperckie poparte są wiedzą teoretyczną, dotyczącą ogólnej teorii prawa zdobywaną już w czasie studiów, jak i skrupulatnie budowaną przez lata znajomością norm materialnych prawa międzynarodowego i krajowego regulujących działalność transportową i spedycyjną. 

Na co dzień zajmuje się przygotowywaniem w imieniu klientów korporacyjnych skutecznych odwołań od nałożonych kar przez organy kontrolne krajowe jak i europejskie. Zajmuje się również redagowaniem skarg na decyzje administracyjne do sądów jak i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Uczestnicy dotychczasowych szkoleń podkreślają bardzo praktyczne podejście podczas zajęć do analizowanych zagadnień problemowych.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”