ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA

TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI W ROZMOWIE BEZPOŚREDNIEJ I TELEFONICZNEJ ORAZ KORESPONDENCJI PISEMNEJ 

Zapraszamy na szkolenie ETYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA KLIENTA. Warsztaty polecamy wszystkim, którzy chcą trenować umiejętności obsługi klienta. Ekspertem na szkoleniu będzie dr Anna Adamus – Matuszyńska.

CELE WARSZTATU:
a. rozwój wiedzy na temat racjonalnych i emocjonalnych sposobów oddziaływania na klienta: kiedy można logicznie argumentować, a kiedy wykorzystywać emocjonalne wpływy?
b. zapoznanie słuchaczy z etycznymi technikami wywierania wpływu podczas bezpośredniego („twarzą w twarz”) kontaktu z klientami: kiedy wykorzystywać siłę słów, a kiedy umiejętności komunikacji niewerbalnej, jak rozmawiać, aby być zrozumiałym przez klienta?
c. kształcenie umiejętności kierowania rozmową telefoniczną: techniki, dobre praktyki, rola słowa a rola głosu w rozmowie telefonicznej,
d. poznanie zasad skutecznych form pisemnych odpowiedzi na skargi, pretensje i reklamacje klientów – jak pisać w sposób zrozumiały dla klienta?

Program szkolenia

1. Proces komunikowania interpersonalnego
a. rola i znaczenie mowy niewerbalnej – znaki, symbole, kody i ich wykorzystanie w praktyce obsługi klienta
b. barwa i intonacja głosu jako formalne aspekty rozmowy telefonicznej
c. mowa werbalna – zasady skutecznego doboru słów i zwrotów
– słowa „wabiki” – przyciągające uwagę klienta
– słowa agresywne eskalujące napięcie
– słowa napastliwe wywołujące niechęć klienta do firmy i jej produktów
– słowa obojętne wywołujące złość klienta
– słowa litości wywołujące irytację klienta

2. Rozpoznawanie potrzeb klienta w rozmowie telefonicznej
a. rozpoznawanie temperamentu klienta, a sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej
b. umiejętność słuchania a odczytywanie potrzeb klienta
c. dopasowanie stylu rozmowy telefonicznej do potrzeb klienta oraz jego temperamentu
d. interakcje pomiędzy klientem a osobą odpowiadającą na reklamacje podczas rozmowy telefonicznej

3. Sztuka kierowania rozmową telefoniczną
a. zadawanie pytań przez telefon
b. wyjaśnianie problemów w rozmowie telefonicznej
c. słuchanie klienta i udzielanie informacji zwrotnej
d. etyka i etykieta kontaktów telefonicznych z klientem

4. Umiejętność argumentowania w rozmowie telefonicznej
a. reagowanie na krytykę i atak klienta
b. wyrażanie własnych opinii i przekonań – asertywność przez telefon
c. inteligencja emocjonalna w rozmowie telefonicznej

5. „Twarz w twarz” z klientem, czyli jak reagować na różne zachowania ludzi w sytuacji bezpośredniego kontaktu
a. powitanie – od tego wszystko się zaczyna
b. siedzieć czy stać w rozmowie bezpośredniej?
c. opowiadać (story-telling) czy pokazywać (wizualizować) tematy?
d. dyskutować czy debatować z klientem?
e. podsumować czy puentować rozmowę bezpośrednią z klientem?

6. Korespondencja z klientem – skuteczne zasady
a. rola słowa pisanego w komunikowaniu decyzji
b. słowa „wabiki” i słowa „parzące” w komunikacie pisemnym
c. techniki retoryczne w odpowiedzi na zgłoszoną reklamację
d. rola gramatyki, stylistyki i formy w odpowiedzi na reklamację
e. jak pisać, aby czytelnik zrozumiał przekaz – porady praktyczne
f. czym różni się korespondencja tradycyjna od korespondencji cyfrowej – znaczenie w praktyce

7. Techniki wywierania wpływu w korespondencji
a. reguła wzajemności: „ile dasz klientowi, tyle on ci odda”
b. reguła autorytetu: „klient ma zawsze rację, ale osoba obsługująca wie więcej”
c. reguła społecznego dowodu słuszności: „wszyscy, to znaczy nikt”
d. reguła zaangażowania: „przekonać można tylko aktywnego klienta”
e. reguła sympatii: „spraw, aby niezadowolony klient przekonał się do Ciebie i Twojej firmy”

Ekspert

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”