RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I PRACA W ARABII SAUDYJSKIEJ

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE DO ŚWIATA ARABSKIEGO I ARABII SAUDYJSKIEJ
– Ogólna charakterystyka (państwa, religie, języki, mieszkańcy itp.)
– Świat arabski – podstawowe różnice pomiędzy poszczególnymi regionami i porównanie do Arabii Saudyjskiej
– Rys historyczno-gospodarczy półwyspu arabskiego
– Współczesna kultura popularna i masowa
– Informacje praktyczne: święta, praca, życie w Zatoce Perskiej
– Wprowadzenie językowe – przydatne zwroty i słowa klucze

2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I MIĘDZYLUDZKIE W ARABII SAUDYJSKIEJ
– Odbiór Polaków przez Saudyjczyków
– Odbiór i podejście do innych nacji przez Arabów
– Etykieta spotkań – spotkania biznesowe i rodzinne
– Komunikacja i rozmowa
– Czego unikać w kontaktach z Saudyjczykami
– Życie codzienne w społeczeństwie saudyjskim
– Kobieta z Zachodu w społeczeństwie saudyjskim
– Zakazy i nakazy wynikające z islamu a ich wpływ na życie codzienne: ubiór, jedzenie, picie i in.
– Podejście do czasu
– Kwestie bezpieczeństwa w Arabii Saudyjskiej

3. RÓŻNICE KULTUROWE W SPOŁECZEŃSTWIE SAUDYJSKIM A EUROPEJSKIM
– Poglądy i system wartości
– Obyczaje i etykieta społeczna i biznesowa
– Sposób prowadzenia rozmów i negocjacji
– Komunikacja werbalna i niewerbalna
– Etykieta wizyt biznesowych i prywatnych w Arabii Saudyjskiej
– Religia a życie i praca
– Etykieta wręczania prezentów
– Rola kobiety (Saudyjki) i mężczyzny
– Życie społeczne i kontakty biznesowe i prywatne

4. PRACA I PROWADZENIE BIZNESU
– Zachowanie w pracy
– Wyjazdy na targi i wyjazdy służbowe
– Kwestie wizowe
– Budowanie kontaktów
– Komunikacja mailowa z partnerem arabskim
– Zawieranie kontraktów
– Sposoby sprawdzania partnerów handlowych
– Kanały dystrybucji
– Różnice w promocji międzynarodowej

Ekspert

Ekspert ds. prowadzenia biznesu z kontrahentami z krajów arabskich.

Arabista. Trener biznesu, specjalizujący się w kulturze arabskiej.  W  swoich  szkoleniach  przedstawia  najbardziej  istotne  aspekty  różnic kulturowych,  religijnych  i  społecznych  występujących  pomiędzy  Europą  i  Bliskim Wschodem.  Przekazana  wiedza  ułatwia  pierwsze  kontakty  biznesowe  z  przedsiębiorcami arabskimi. Na  co dzień  zajmuje  się  kontaktami  biznesowymi  z  Bliskim  Wschodem.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”