Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W RELACJACH Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI ORAZ W ŚRODOWISKU PRACY

Szkolenie ma na celu przekazanie menedżerom (pracownikom) wiedzy na temat roli emocji w pracy zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych stanów frustracji i wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z trudnymi relacjami zawodowymi z klientami, kooperantami i pracownikami.

Cele szczegółowe szkolenia:
• poznanie natury emocji, zrozumienie roli emocji w pracy zawodowej
• kształcenie umiejętności identyfikowania własnych emocji;
• kształcenie umiejętności identyfikowania emocji partnerów biznesowych,
• kształcenie umiejętności panowania i kontroli własnych emocji,
• kształcenie umiejętności właściwego reagowania na emocje współpracowników i partnerów,
• rozwój umiejętności adekwatnego wykorzystywania emocji w pracy zawodowej i w życiu prywatnym,
• zrozumienie roli stresu w pracy zawodowej,
• rozwój umiejętności adekwatnego reagowania na bodźce stresujące w pracy zawodowej,
• rozwój umiejętności zarządzania stresem.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

– Szefów zespołów, czy firm,
– Kierowników działów,
– Osób zarządzających personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do nauki o emocjach
a. co to są emocje?
b. źródła odczuć i uczuć
c. rola emocji w życiu zawodowym
d. emocje jako zasoby – jak je wykorzystać?

2. Emocje w zarządzaniu ludźmi
a. metoda kolorowych kapeluszy Edwarda de Bono a praktyka zarządzania ludźmi,
b. emocje i nasze myślenie o firmie,
c. emocje i nasze działania w firmie,
d. emocje i reakcje naszego organizmu na sprawy zawodowe,
e. emocje a nasze umiejętności kierowania ludźmi.

3. Emocje a trudne sytuacje w relacjach zawodowych
a. rola emocji w procesie wprowadzania zmian
b. rola emocji w kierowaniu zespołem pracowników
c. rola emocji w relacjach z partnerami biznesowymi
d. emocje menedżera wobec wrogości pracowników
e. emocje menedżera wobec oportunizmu pracowników
f. emocje menedżera wobec konfliktów zawodowych

4. Psychologia pozytywna – wykorzystanie optymistycznej orientacji według koncepcji M. P. Seligmana w pracy menedżera
a. wartość emocji pozytywnych w relacjach zawodowych,
b. szczęście pracownika i menedżera – czy to możliwe?
c. optymizm a siła charakteru menedżera,
d. talent a zainteresowania i ich znaczenie w budowaniu własnego optymizmu.

5. Inteligencja emocjonalna w budowaniu relacji biznesowych
a. czym różni się inteligencja emocjonalna od inteligencji?
b. znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy zawodowej
c. cykl emocjonalny
d. rozpoznawanie własnych emocji
e. rozpoznawanie emocji współpracowników i partnerów.

6. Inteligencja społeczna w praktyce zarządzania zespołem
a. interakcje podstawą budowania relacji międzyludzkich w miejscu pracy
b. kultura konfliktu w zespole
c. kultura partnerstwa
d. kultura władzy
e. kultura dyplomacji w pracy menedżera

7. Zjawisko stresu – diagnoza i analiza
a. napięcia fizjologiczna
b. napięcia emocjonalne
c. napięcia behawioralne
d. stres pozytywny i negatywny – źródła
e. konsekwencje stresu (niezadowolenie z pracy, niska efektywność pracy, chęć opuszczenia miejsca pracy, dolegliwości somatyczne)

8. Zarządzanie sobą w stresie, czyli jak się nie dać problemom?
a. fazy rozwoju stresu – dynamika stresu
b. wypalenie zawodowe – jak przeciwdziałać?
c. wypalenie zawodowe – jak sobie z tym radzić?
d. podstawowe zasady radzenia sobie ze stresem negatywnym w pracy zawodowej
f. metody radzenia sobie ze stresem: techniki relaksacji, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, gospodarowanie czasem
g. zasady prawidłowego i efektywnego komunikowania – metodą redukowania porażek zawodowych i ich przyczyn.

Metody prowadzenia warsztatów:

• Mini wykłady – wprowadzenie lub podsumowanie tematu
• Analiza przypadków – dyskusja nad konkretnymi sytuacjami zawodowymi – praca w zespołach, wymiana doświadczeń
• Testy pozwalające rozpoznać własne umiejętności – autodiagnoza
• Gry i symulacje – ćwiczenia pozwalające rozpoznawać własne emocje i uczucia w sytuacjach zawodowych
• Rozwiązywanie zadań praktycznych – analiza przypadków zgłaszanych przez uczestników

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”