REKRUTACJA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO

25 maja 2018 r. weszła w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych … – zwanego powszechnie RODO.
Przepisy tego rozporządzenia i wydanych na jego podstawie ustaw będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji, w tym zwłaszcza działów personalnych.
W tym kontekście na „pierwszej linii frontu” znajdą się osoby, które odpowiadają u pracodawców za problematykę rekrutacji, bowiem w tym zakresie nowe przepisy wprowadzają bardzo daleko idące zmiany, a ich nieprzestrzeganie może spowodować poważne konsekwencje zarówno prawne jak i finansowe.
Aby uchronić Państwa przed tymi ryzykami zapraszamy do udziału w jednodniowych warsztatach, podczas których stosowane w firmach procedury rekrutacyjne zostaną poddane testowi na zgodność z wymogami prawa i to nie tylko z zakresu ochrony danych osobowych ale również niedyskryminacji. Bowiem w tym ostatnim przypadku co prawda przepisy nie uległy w ostatnim czasie zmianie ale nadal sprawiają one wiele problemów praktycznych, czego przejawem jest bogate orzecznictwo zarówno sądów polskich jak i europejskich.
Zajęcia poprowadzi zajmujący się od wielu lat problematyką rekrutacji dr hab. Krzysztof Walczak, który w oparciu o swoją wieloletnią praktykę doradczą zwróci uwagę na problemy które dla firm mogą pojawić się w momencie wejścia w życie przepisów RODO oraz w trakcie dyskusji postara się wspólnie z uczestnikami odpowiedzieć na pytanie jak zminimalizować ich ryzyka biznesowe.

Program szkolenia

Podczas warsztatów znajdziecie Państwo m.in odpowiedź na następujące pytania

1. Czym różni się RODO oraz wydane na jej podstawie przepisy od dotychczasowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych?
2. Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na służby kadrowe zajmujące się rekrutacją?
3. Czym różni się od strony formalnej rekrutacja pracownika od rekrutacji osoby która ma być zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej?
4. O co można pytać kandydata do pracy po 25 maja 2018 r. ?
5. Czy w świetle nowych przepisów legalne jest wymaganie referencji od kandydata na zatrudnienie ?
6. Jakie mogą być i w stosunku do kogo sankcje wynikające z przepisów obowiązujących po 25 maja 2018 r. ?
7. Co można zrobić aby zminimalizować ryzyko sankcji, a więc w jaki sposób prowadzić rekrutację po 25 maja 2018 r. ?
8. Czy można przeprowadzać testy psychologiczne samodzielnie czy też lepiej skorzystać w tym zakresie z usług firmy zewnętrznej ?
9. Czy prawidłowo przygotowany opis stanowiska może ochronić pracodawcę przed zarzutami o dyskryminację w rekrutacji ?
10. Jakie kryteria rekrutacyjne mogą być uznane za dyskryminacyjne i co musi zrobić pracodawca aby odrzucić stawiane mu zarzuty – case study ?
11. Jakie mogą być sankcje nałożone na pracodawcę w przypadku uznania dyskryminacji w procesie rekrutacji?

Ekspert - DR HAB. KRZYSZTOF WALCZAK

dr hab. Krzysztof Walczak

Krzysztof WalczakDoktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”