ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO BHP W RAMACH REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH, KOORDYNACJA PRAC ORAZ WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW
W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE

SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Rola i obowiązki pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Prace szczególnie niebezpieczne – zasady sprawowania nadzoru nad pracownikami
4. Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami: karna, wykroczeniowa, cywilna za naruszenia przepisów bhp
5. Rola i zadania osób sprawujących samodzielne funkcję techniczne – kierownik budowy/robót, (inwestor) inspektor nadzoru inwestorskiego
6. Zadania i odpowiedzialność kierownika projektu
7. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie – wymagania dla wykonawców

Ekspert - STARSZY INSPEKTOR PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole nad warunkami pracy na placach budów oraz wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”