ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH

NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH, WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW

AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

WARSZTATY KIEROWANE DLA PRACODAWCÓW, OSÓB SPRAWUJĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJĘ TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE, PRACOWNIKÓW NADZORU NA BUDOWIE, KOORDYNATORÓW BHP I SŁUŻBY BHP.

Zapraszamy na spotkanie z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy, który wyjaśni wszystkie kwestie związane z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. 

SZKOLENIE PROWADZONE JEST W FORMIE WEBINARIUM ONLINE.

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z Inspektorem PIP własnych doświadczeń i problemów. Podczas szkolenia Inspektor PIP przedstawi orzecznictwo Sądu Najwyższego, akty oskarżenia, wypadki  oraz przykłady dobrych praktyk i gotowych rozwiązań w zakresie organizacji prac budowlanych wnoszących znaczną poprawę w bezpieczeństwo na placu budowy oraz czytelnych wskazówek co do ustalania ew. odpowiedzialności za naruszenia.

17 czerwca 2024.

Szkolenie ONLINE

457,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

17 czerwca 2024r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 457,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 4h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Inspektora podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 13.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:50 – 9:00

Program szkolenia

Organizacja realizacji projektu (budowy) w aspekcie bezpieczeństwa pracy

1. Struktura organizacyjna budowy uwzględniająca aktualne wymogi w zakresie bezpieczeństwa pracy i określająca miejsca i obowiązki osób nadzoru na budowie
2. Rola i zadania osób sprawujących samodzielne funkcję techniczne:, kierownika budowy, kierownika robót, inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,
3. Rola i zadania Dyrektora Projektu/kierownika Projektu, inżynierów budowy oraz ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo,
4. Omówienie zasad ustalania odpowiedzialność za naruszenia bezpieczeństwa pracy w kontekście osób wskazanych w pkt 2) i3)
5. Organizacja prac budowlanych – wymagania dla podwykonawców, praktyczne przykłady i wskazówki.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącym szkolenie: Inspektorze Państwowej Inspekcji Pracy.

Zalety szkolenia:
– wykładowca wykazał się dużą wiedzą, kompetencją, rzetelnością przy doborze tematyki
– została poparte wieloma praktycznymi przykładami, które umożliwiły zrozumienie znaczenia prawidłowej organizacji pracy w budownictwie celem uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa pracy
– szkolenie wypełnia / uzupełnia lukę szkoleniową w tej dziedzinie.

Jacek

Koleje Mazowieckie

Rewelacyjny Prowadzący. Bardzo duża wiedza i doświadczenie. Przyjazna atmosfera podczas zajęć. Ekspert bardzo komunikatywny 

Krzysztof

Dyrektor Techniczny, PUS TERMATEX Sp. z o.o.

Rekomendujemy CSK PARTNER jako profesjonalnego i rzetelnego organizatora szkoleń technicznych. Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra ekspertów, możliwość zadawania pytań, konsultacje indywidualne oraz dodatkowe materiały poszkoleniowe zapewniają, iż kierowani na szkolenie pracownicy zdobywają nieocenioną wiedzę od branżowych specjalistów. 

Radosław

Prezes, ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o.

Nieoceniona wiedza Eksperta gwarantowała błyskawiczne udzielanie informacji na zadawane pytania. Zajęcia prowadzone w sposób bardzo interesujący. 

Krzysztof

St. Spec. BHP, Relpol Sp. z o.o.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest W FORMIE ZDALNEJ, systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert - Starszy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole nad warunkami pracy na placach budów oraz wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”