Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE

JAK RADZIĆ SOBIE Z WIELOKULTUROWOŚCIĄ W ZESPOLE PRACOWNIKÓW?

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem różnic kulturowych istotnych w realizowaniu zadań biznesowych. Umiejętność zarządzania wielokulturowością pozwala na skuteczne, ale przede wszystkim bezproblemowe rozwiązywanie problemów wynikających z różnic pomiędzy krajami, firmami, zespołami międzynarodowymi. Warsztat pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury krajów skandynawskich.

Uczestnik podczas szkolenia będzie miał okazję:
a. poznać podstawy zarządzania zespołem wielokulturowym;
b. przeszkolić się w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach międzynarodowych;
c. rozwijać umiejętność zachowywania się w środowisku międzynarodowym.

Program szkolenia

1. Podstawowe reguły zachowań w biznesie międzynarodowym
a. gospodarz czy gość, czyje reguły są ważniejsze?
b. zachowania w kulturach protransakcyjnych
c. zachowania w kulturach propartnerskich
d. zachowania w kulturach monochromicznych
e. zachowania w kulturach polichromicznych
f. zachowania w kulturach ceremonialnych
g. zachowania w kulturach nieceremonialnych
h. zachowania w kulturach powściągliwych
i. zachowania w kulturach ekspresyjnych
j. zachowania indywidualistyczne a kolektywistyczne w różnych kulturach

Metoda: Mini wykład; quiz pozwalający rozpoznać reguły, studium przypadku 

2. Analiza determinantów relacji w biznesie międzynarodowym (analiza SLEPT)
a. czynniki społeczne (kultura kraju, narodu, styl życia, demografia, ludzie)
b. czynniki prawne (regulacje prawne, jak i etyczne w różnych kulturach)
c. czynniki ekonomiczne (system ekonomiczny, tradycje gospodarcze, sytuacja ekonomiczna)
d. czynniki polityczne (system polityczny, kultura polityczna, historia)
e. czynniki technologiczne (zaawansowanie techniczno-technologiczne, otwartość na rozwój, potencjał technologiczny)

Metoda: mini wykład, ćwiczenie – opracowanie projektu współpracy z wybraną firmą na rynku międzynarodowym

3. Autoprezentacja i komunikacja w kontaktach międzynarodowych
a. mowa niewerbalna wykorzystywana w kulturach
b. znaczenie i wartość słów w kulturach
c. podstawowe błędy językowe wynikające z braku zrozumienia znaczenia oraz odmiennego interpretowania słów
d. jak nie robić błędów w tłumaczeniu podczas rozmowy w obcym języku
e. techniki wywierania wpływu w kulturach
f. praca zespołowa a różnice kulturowe

Metoda: mini wykład, ogrywanie ról

4. Osobowość a różnice kulturowe
a. co wpływa na osobowość jednostki?
b. jak rozwija się i zmienia osobowość jednostki?
c. różnice kulturowe a osobowość jednostki
d. kultura a zachowania jednostki w zespole

Metoda: test, praca grupowa

5. Różnice kulturowe w realizacji projektu
a. systemy wartości: od kultur partnerskich do kultur opartych na zasadach
b. absolutna i relatywna prawda w kulturach
c. tradycja, normy, zwyczaje i obyczaje a praca w zespole międzynarodowym
d. relacje nadrzędności i podrzędności w zespołach międzynarodowych

Metoda: ćwiczenie zespołowe

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Uczestnik projektu badawczego: Sectarian and Ethnic Conflicts in the Central-Eastern Europe, Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania;
Team Leader projektu badawczego w ramach programu „Global Security Fellows Initiative” przy Uniwersytecie w Cambridge, Wielka Brytania.

Uczestnik szkoleń z zakresu negocjacji i mediacji w Wielkiej Brytanii;
Stypendystka zagranicznych staży i uczestnik międzynarodowych badań;
Wykładowca kształcący międzynarodowych studentów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w zakresie międzynarodowych negocjacji.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”