PRAWO CELNE I DOKUMENTACJA CELNA
Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – POZIOM PODSTAWOWY

Adresaci szkolenia (Polecane w szczególności dla działów):
• spedycji;
• obsługi celnej;
• logistyki;
• zakupów;
• sprzedaży;
• księgowości.

Cele szkolenia:
Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania. 

Korzyści dla uczestników (Jeśli chcesz):
• poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą;
• poznać procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą;
• umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym;
• dowiedzieć się jak unikać błędów;
• dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
• wiedzieć co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
• dowiedzieć się jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości.

Program szkolenia

1. Przepisy regulujące obrót towarowy z zagranicą
2. Organy podlegające KAS
3. Kompetencje organów celno-skarbowych
4. EORI
5. Status celny towarów T2L
6. Proces przywozu towarów na terytorium UE
7. Dozór celny
8. Kontrola celna
9. Ograniczenia i zakazy w obrocie towarowym z zagranicą
10. Procedury celne – dokument SAD
11. Dokumenty wymagane do zgłoszenia:
– wymogi jakie powinna spełniać faktura
– listy przewozowe
12. Przywóz
13. Wywóz
14. Tranzyt T1, T2 + TIR
15. Pochodzenie towarów
16. Taryfikacja
17. Wartość celna
18. Postępowanie celne
19. AEO
20. Procedury specjalne:
– skład celny
– uszlachetnienie czynne
– uszlachetnienie bierne
– odprawa czasowa + ATA
– końcowe przeznaczenie
21. Brexit:
– Harmonogram wprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych SPS dla importu z UE do UK
– PEACH – certyfikaty fitosanitarne
22. Procedura wywozu UE-GB
23. ENS- przywozowa deklaracja skrócona
24. EXS
25. GVMS
26. Ćwiczenie – omówienie wypełniania zgłoszenia celnego w dopuszczeniu do obrotu + wyliczanie należności przywozowych dla warunków dostawy typu C/D i E/F

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo wartościowe szkolenie, które wniosło wiele cennych informacji oraz pogłębiło wiedzę do wykorzystać w pracy zawodowej.

Pracownik ds. administracji i logistyki

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert

Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk z 20-letnim doświadczeniem w obrocie towarowym. Posiada praktyczną znajomość wszystkich systemów funkcjonujących w służbie celnej oraz przepisów prawa dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. Funkcjonariusz instytuacji celno – skarbowej. Kontrolowała spełnianie przez wprowadzane towary środków polityki handlowej, współpracowała z wyspecjalizowanymi organami jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Graniczny oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii, kontrolą fitosanitarną oraz służbami jak Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innymi w celu uzyskania opinii o towarach. Wykładowca Akademii Sztuki Wojennej.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”