NOWOCZESNE METODY PREWENCJI WYPADKOWEJ

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Rola i obowiązki pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w aspekcie bezpieczeństwa pracy – w tym praktyczne zastosowanie przepisów prawa tym zakresie. Aktualne interpretacje przepisów oraz orzeczeń sądów
3. Obowiązki kontrolne pracodawców oraz kierownictwa najwyższego szczebla
4. Zasady sprawowania nadzoru bezpośredniego nad pracownikami w aspekcie obowiązków osób kierujących
5. Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami: karna, wykroczeniowa, służbowa oraz cywilna. Szczegółowe omówienie zasad określania odpowiedzialności od karnej do służbowej łącznie z przyczynami rozwiązań umowy o pracę z osobami kierującymi pracownikami
6. Rola wykorzystywania osiągnięć nauki i techniki w zakresie poprawy warunków bhp
7. Case study – przykłady wypadków przy pracy w aspekcie ponoszenia odpowiedzialności za ich powstanie
8. Ekonomiczne podejście do bezpieczeństwa w zakładzie pracy w ujęcie odpowiedzialności za stan bhp

Ekspert - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”