ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP NA PRODUKCJI – BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA
NA PRODUKCJI I MONTAŻU

SZKOLENIE UŚWIADAMIAJĄCE DLA KIEROWNIKÓW (i innych osób kierujących Pracownikami)

Zapraszamy na szkolenie BUDOWANIA ŚWIADOMOŚCI I DBAŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA PRODUKCJI przez osoby kierujące pracownikami. Na szkoleniu obecny inspektor PIP będzie omawiał m.in. odpowiedzialność karną, wykroczeniową, służbową oraz cywilną za naruszenia przepisów bhp, określania odpowiedzialności od karnej do służbowej, obowiązki pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w aspekcie BHP , wypadki przy pracy w aspekcie ponoszenia odpowiedzialności za ich powstanie.

SZKOLENIE MA CHARAKTER UŚWIADAMIAJĄCY DLA BEZPOŚREDNICH PRZEŁOŻONYCH I KIEROWNICTWA. 

Szkolenie prowadzone będzie w formie ONLINE.

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z Ekspertem własnych doświadczeń i problemów. 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI SZKOLENIA ONLINE W FORMIE ZAMKNIĘTEJ.

14 maja 2024r.

Szkolenie ONLINE

395,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

14 maja 2024r. – Online

Cena szkolenia ONLINE wynosi: 395,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 4h, 8.15-12.15) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe (w opcji online materiały wysłane w formie pdf)
– certyfikat

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:15-12.15
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8.00 – 8.15

Wymagania sprzętowe dla Uczestników online: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie komputer / laptop z głośnikami, mikrofonem i kamerą) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia mikrofonu (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w szkoleniu).

Program szkolenia

1. Wprowadzenie, podstawowe definicje w zakresie sprawowania KONTROLI I NADZORU

2. Rola i obowiązki osób kierujących pracownikami w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy
Szczegółowe wyjaśnienie zmian przepisów Kodeksu pracy po wdrożeniu dyrektyw Unii Europejskiej
Szczegółowe wyjaśnienie charakteru odpowiedzialności pracodawcy i osób kierujących pracownikami
Aktualne interpretacje przepisów oraz orzeczeń sądów
Wyłączenia w zakresie odpowiedzialności za naruszenia bhp

3. Ustawowe obowiązki osób kierujących pracownikami wynikające z art.212 kodeksu pracy
Zasady powoływania osób kierujących pracownikami, formy powierzenia funkcji osoby kierującej, czasowe powierzanie uprawnień nadzoru, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności
Wyjaśnienie pojęcia egzekwowania przepisów i zasad bhp
Kluczowe prawa i obowiązki w zakresie bhp podległych pracowników
Zasady wydawania poleceń przez osoby kierujące oraz dopuszczania pracowników do pracy

4. Case study – przykłady wypadków przy pracy w aspekcie ponoszenia odpowiedzialności za ich powstanie
Analityczne przykłady ustalania odpowiedzialność za powstanie wypadku

5. Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami: karna, wykroczeniowa, służbowa oraz cywilna za naruszenia przepisów bhp
Podstawy wszczęcia procesu cywilnego o zadośćuczynienie po wypadku
Szczegółowe omówienie zasad określania odpowiedzialności od karnej do służbowej łącznie z przyczynami rozwiązań umowy o pracę z osobami kierującymi pracownikami

6. Prace szczególnie niebezpieczne – zasady sprawowania nadzoru
Wyjaśnienie pojęcia nadzoru bezpośredniego i stałego
W jaki sposób realizować nadzór bezpośredni
Dlaczego brak nadzoru lub nieskuteczny nadzór podaje się jako najczęstsze zaniedbania po stronie osób kierujących?

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o szkoleniu z zakresu ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BHP i prowadzącym Inspektorze PIP.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach państwowej inspekcji pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracyAutor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”