POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W 2023 – ASPEKTY PRAKTYCZNE 

ZALECENIA PIP

Zapraszamy na szkolenie Praktyczne aspekty postępowania powypadkowego. Na szkoleniu obecny inspektor PIP będzie omawiał  m.in. postępowanie powypadkowe, zasady sporządzania dokumentacji powypadkowej krok po kroku.

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z Inspektorem PIP własnych doświadczeń i problemów. Podczas szkolenia Inspektor PIP przedstawi orzecznictwo Sądu Najwyższego, omówią wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa stosowanych przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowych.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
– zdobyć praktyczne umiejętności związane z postępowaniem powypadkowym
– poznać zasady ustalenia okoliczności przyczyn wypadku, zabrania informacji od osób poszkodowanych, sporządzenia protokołu z miejsca wypadku
– omówić opracowywanie dokumentacji powypadkowej
– zapoznać się z najczęściej popełnianym uchybieniom związanym z interpretacją oraz dokumentacją wypadków przy pracy
– omówić rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– zapoznać się z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego w sprawach dot. świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– omówić wpływ nowelizacji Kodeksu Pracy 2023 na postępowanie powypadkowe

W PLANOWANIU

Szkolenia online

635,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 635,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Inspektora podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:30-15.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 8:30

Program szkolenia

1. Szczegółowe omówienie pojęcia wypadku przy pracy – przykłady, orzecznictwo sądów
• Nagłość zdarzenia
• przyczyna zewnętrzna
• uraz
• związek z pracą

2. Szczegółowe omówienie pojęcia wypadku w drodze do/z pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy – przykłady, orzecznictwo sądów

3. Alkohol a wypadek przy pracy, Nowelizacja przepisów dotyczących badania pracowników na zwartość alkoholu i środków odurzających

4. Wypadek przy pracy zdalnej. Nowelizacja przepisów, praktyczne zasady postępowania przy badaniu wypadku przy pracy zdalnej

5. Omówienie wybranych metod badania wypadków przy pracy – Model TOL, Model Energetyczny

6.Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy
• zgłoszenie wypadku
• zabezpieczenie miejsca wypadku

7. Dokumentacja powypadkowa – wymagania oraz najczęściej popełniane błędy w dokumentacji przez pryzmat przepisów prawa pracy
• Powoływanie zespołu powypadkowego
– skład i czynności zespołu powypadkowego
– typowe błędy formalne
• Konsekwencje ustalenia błędnych przyczyn wypadku
• Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków
– metodyka dokonywania oględzin miejsca zdarzenia
– zbieranie informacji od poszkodowanego i świadków
• Sporządzanie protokołu powypadkowego
– najczęściej zawierane w protokole błędne zapisy
– przyczyny wypadku przy pracy oraz środki profilaktyczne
– zasady zgłaszania i rejestracji wypadków
• Zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez poszkodowanego do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym

8. Analiza rzeczywistych zdarzeń i postępowań powypadkowych

9. Badania wypadków przez Inspektora Pracy

10. Aspekty ekonomiczne wypadków przy pracy

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzących szkolenie: Inspektorze Państwowej Inspekcji Pracy oraz Radcy Prawnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rekomenduję prowadzącego Inspektora PIP, który wykazał się bardzo dużym przygotowaniem merytorycznym oraz ogromnym doświadczeniem zawodowym. Doceniam również umiejętność przekazania wiedzy, którą Inspektor posiadał.

Piotr

Starszy specjalista ds. BHP i PPOŻ, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Szkolenie profesjonalne i rzetelne. Inspektor PIP chętnie odpowiada na wszelkie wątpliwości Uczestników. Nie unika odpowiedzi.

Marek

Spec. ds BHP, CAN - PACK SA

Prelegenci z ogromną wiedzą, przygotowani merytorycznie, wyczerpujący temat szkolenia.

Milena

Dział HR, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Szkolenie profesjonalne i rzetelne. Eksperci z najwyżej półki. Ogromna wiedza merytoryczna i doświadczenie zawodowe.

Dariusz

ZSIP, Sitech Sp. z o.o.

Prelegenci bardzo dobrze przygotowali szkolenie. Bogate materiały szkoleniowe. Dodatkowym atutem jest to, że Eksperci  nie stronią od odpowiedzi na trudne pytania, co więcej umożliwiają nawiązanie kontaktu po zakończonym szkoleniu.

Marek

Spec. ds BHP, Mostostal Puławy

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest W FORMIE ZDALNEJ, systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert - INSPEKTOR PIP

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”