BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TWORZENIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI – BHP W ENERGETYCE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH 

Praca przy urządzeniach energetycznych_opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
– zebrać informacje i uwagi w zakresie praktycznego stosowania nowych i obowiązujących przepisów dotyczących prac przy urządzeniach energetycznych,
– uzyskać praktyczne wskazówki w zakresie tworzenia instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w świetle wymogów nowego rozporządzenia,
– zapoznać się z szeregiem przyczyn i okoliczności ostatnich wypadków w energetyce,
– zapoznać się z rozwiązaniem istotnych problemów z działaniem podmiotów zewnętrznych na terenie zakładu w odniesieniu do kwestii odpowiedzialności,
– zapoznać się z procedurami kontrolnymi PIP oraz obszarami działań kontrolnych,
– zapoznać się z zasadami ustalania odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa osób związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
– ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZYKŁADAMI, WSKAZÓWKAMI I DOBRYMI PRAKTYKAMI PRZY TWORZENIU INSTRUKCJI EKSPLOATACJI

 

 

W PLANOWANIU

1 915,00 zł + 23% VAT / osoba

Uniejów

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU

Cena szkolenia wynosi: 1 915,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– 14h dydaktycznych zajęć (1h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch, kolacja (dla chętnych)
Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Pokój do pojedynczego wykorzystania ze śniadaniem: 299,00 zł netto
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 359,00 zł netto

Godziny trwania zajęć:  I dzień 09:00 – 16:30, II dzień 09:00 – 14:30.

Program szkolenia

1. Zmiany i nowe regulacje w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ENERGII w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28.08.2019. Porównanie przepisów w zakresie ewentualnych aktualizacji i nowych wymagań.
Problematyka definicji urządzenia energetycznego w kontekście granic eksploatacyjnych.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ, poleceniodawcy, kierującego zespołem. dopuszczającego oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa.
Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych – omówienie typowych problemów praktycznych poleceniodawców w aspekcie nowych przepisów.
Zasady ustalania odpowiedzialności, case study.

3. WYPADKI PRZY PRACY związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń energetycznych. Analiza zdarzeń prowadzących do wypadku. Ustalenie osób opowiedzianych i konsekwencji po wypadkach.

4. Instrukcja Eksploatacji – Uwagi praktyczne i wytyczne do opracowania i aktualizacji istniejących. Jaki wpływ mają nowe przepisy na stosowane już w zakładzie instrukcje eksploatacji, przykłady praktyczne opracowania instrukcji eksploatacji.

5. Zasady organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy – przykłady praktyczne w zakresie opracowywania Instrukcji organizacji Bezpiecznej Pracy z uwzględnieniem zmiany przepisów rozporządzenia, skład funkcyjny osób wykonujących pracę przy urządzeniach, łączenie funkcji.

6. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi z wykonującymi zlecone prace przy urządzeniach energetycznych. Wymogi prawne, przykłady praktyczne w szczególności pod kątem ponoszenia odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa.
Przykład zapisów w umowach na realizacje zadań eksploatacyjnych urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.

7. Zasady formułowania i tworzenia poleceń pisemnych.
Omówienie wzoru polecenia opracowanego na podstawie aktualnych przepisów. Omówienie typowych błędów i prawidłowych zapisów. 

8. Omówienie przykładów wypadków z błędnie wydanym poleceniem pisemnym. 

9. Zasady i uwagi praktyczne w zakresie realizacji obowiązku wyznaczania koordynatora z art. 208kp. przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Kto może zostać koordynatorem, jakie musi posiadać przygotowanie, jakie są prawa o obowiązki koordynatora, jaka jest odpowiedzialność koordynatora. Omówienie przykładu porozumienia w sprawie powołania koordynatora.
Przykłady wypadków koordynacyjnych i ich konsekwencji.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o szkoleniu „Praca przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

Bardzo cenne szkolenie, ciekawie i rzetelnie przedstawiona i wyjaśniona część o odpowiedzialności osób kierujących Pracownikami.

Wojciech

Animex Foods

Szczegółowe i ścisłe omówienie problemów wokół rozporządzenia. Szkolenie odwołujące się do praktyki.

Lech

RADPEC Radom

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter interaktywny, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami i konsultacjami indywidualnymi z zaproszonym wykładowcą.

Ekspert

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach państwowej inspekcji pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracyAutor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

lub

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1994 zatrudniony w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy ze specjalnością energetyka cieplna, prowadzi kontrole w tematach dotyczących średnich i niskich napięć w energetyce zawodowej i zakładach produkcyjnych różnych branż. Wykładowca akademicki na Politechnice Krakowskiej zajęć z energetyki. Prowadzi cykliczne szkolenia z energetyki, w tym na temat obowiązujących przepisów oraz na studium podyplomowym dla służby bhp organizowanym przez AGH.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”