BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE W OBIEKTACH PRODUKCYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH – DYREKTYWY ATEX

Praca przy urządzeniach energetycznych_opis szkolenia

Dyrektywy ATEX skierowane są zarówno do producentów sprzętu i urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych, jak również pracodawców odpowiedzialnych za zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem. Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami wynikającymi z dyrektyw ATEX oraz norm zharmonizowanych z dyrektywami. Celem dyrektywy ATEX jest eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, wiążącego się ze stosowaniem produktów w obszarach, w których może występować „atmosfera wybuchowa” – określana jako Ex.

Korzyści wynikające z oceny zgodności z dyrektywą ATEX:
• zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych
• spełnienie norm obowiązującego prawa
• odpowiedni dobór urządzeń do stref zagrożenia wybuchem oraz klasyfikacja właściwości czynników tworzących mieszaniny wybuchowe
• ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii
• wyeliminowanie przestojów w produkcji
• odpowiednie i zgodne z prawem wykonane instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
• poprawna eksploatacja urządzeń technicznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
• potwierdzenie kompetencji przez stronę trzecią, jeśli bierze udział w ocenie zgodności
• zapewnienie wymaganej jakości urządzeń
• koordynacja służb BHP i osób odpowiedzialnych
• odpowiednia klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem

22 - 23 października 2024r.

1 945,00 zł + 23% VAT / osoba

Uniejów

Informacje organizacyjne szkolenia

22 – 23 października 2024r. – Uniejów (Hotel Uniejów eco active&SPA)

Cena szkolenia wynosi: 1 945,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– 14h dydaktycznych zajęć (1h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch, kolacja (dla chętnych)
Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Pokój do pojedynczego wykorzystania ze śniadaniem: 299,00 zł.
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 359,00 zł.

Godziny trwania zajęć:  I dzień 09:00 – 16:30, II dzień 09:00 – 14:30.

Program szkolenia

Dzień 1
1) Analiza własności wybuchowych substancji jako niezbędny element do przeprowadzenia rzeczowej oceny ryzyka wybuchu.
2) Wymagania dyrektyw ATEX oraz pozostałe wymagania prawne związane z ryzykiem wybuchu atmosfer wybuchowych.
3) Ocena zagrożenia wybuchem, a dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Praktyczne podejście do sporządzania obu dokumentów.
4) Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w teorii i praktyce.
5) Przeciwwybuchowe urządzenia elektryczne i nieelektryczne w teorii i praktyce.

Dzień 2
1) Eksploatacja, kontrola i konserwacja urządzeń zainstalowanych w strefach zagrożenia wybuchem.
2) Wymagania w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożenia wybuchem.
3) Rodzaje i przykłady zastosowań systemów ochronnych ograniczających szkodliwy efekt wybuchu.
4) Odpowiedzialność producenta przy produkcji urządzeń przeciwwybuchowych.
5) Jak zaplanować nową inwestycję w zakładzie, aby spełniała wymagania obowiązujących przepisów w obszarze ATEX.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o szkoleniu „Atex”.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter interaktywny, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami i konsultacjami z zaproszonymi wykładowcami.

Ekspert

Łukasz Zawadzki & Damian Grzegorczyk

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”