POCHODZENIE TOWARU

ZASADY OGÓLNE ORAZ REGUŁY POCHODZENIA

Celem szkolenia jest:
Zapoznanie uczestników z praktyką posługiwania się regułami pochodzenia i kumulacją w ramach transakcji handlowych w obrocie zagranicznym i wewnątrzunijnym.

Uczestnicy:
Podmioty gospodarcze importujące i eksportujące towary

Program szkolenia

1. Źródła prawa dotyczące pochodzenia towarów.
2. Umowy międzynarodowe: wielostronne i jednostronne (GSP).
3. Kumulacja pochodzenia.
4. Pochodzenie niepreferencyjne:
a) cło antydumpingowe,
b) środki ochronne,
c) środki zapobiegawcze,
d) środki odwetowe.
5. Świadectwo pochodzenia.
6. Pochodzenie preferencyjne:
a) reguły ustalania pochodzenia,
b) towary całkowicie uzyskane,
c) towary wystarczająco przetworzone,
d) świadectwa pochodzenia i świadectwa przewozowe (EUR1, FORM A, ATR),
e) T2L – dokument potwierdzający pochodzenie unijne.
7. Deklaracja na fakturze – uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia – warunki otrzymania pozwolenia na stosowanie.

Ekspert

Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego, reprezentuje podmioty gospodarcze przed organami celno – skarbowymi i sądami z pełną skutecznością. W logistyce pracuje od 2006 roku, najpierw jako spedytor międzynarodowy zajmującej się transportem międzynarodowym oraz radioaktywnym, potem dyrektor spedycji
Absolwentka Akademii Sztuki Wojennej. Wykładowca w Instytucie Logistyki na wydziale Zarządzania i dowodzenia w ASZWOJ. Specjalizuje się w pochodzeniu towarów, taryfikacji oraz dokumentacji celnej w obrocie międzynarodowym.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”