Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

POCHODZENIE TOWARU

ZASADY OGÓLNE ORAZ REGUŁY POCHODZENIA

Celem szkolenia jest:
Zapoznanie uczestników z praktyką posługiwania się regułami pochodzenia i kumulacją w ramach transakcji handlowych w obrocie zagranicznym i wewnątrzunijnym.

Uczestnicy:
Podmioty gospodarcze importujące i eksportujące towary

Program szkolenia

1. Niepreferencyjne pochodzenie towarów
• Podstawy prawne
• Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów
• Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów

2. Preferencyjne pochodzenie towarów
• Podstawy prawne
• Umowy o wolnym handlu
• Ogólny system preferencji taryfowych
• Unia celna

3. Reguły pochodzenia towarów i ich rodzaje
• Pojęcie reguł pochodzenia
• Produkty całkowicie uzyskane
• Produkty wystarczająco przetworzone
• Niewystarczające obróbki i przetworzenia (operacje minimalne)
• Reguły pochodzenia – inne postanowienia

4. Zasady stosowania reguł pochodzenia – przykłady praktyczne

5. Kumulacja pochodzenia i jej rodzaje w praktyce stosowania
• Kumulacja bilateralna (dwustronna)
• Kumulacja diagonalna (wielostronna)
• Kumulacja pełna
• Kumulacja rozszerzona
• Kumulacja regionalna
• Cross cumulation

6. Ustalanie pochodzenia towarów w strefie PEM – specyficzne rozwiązania
• Zakaz zwrotu lub zwolnienia z cła (handel bilateralny i diagonalny)
• Dowody pochodzenia i praktyka ich stosowania

7. Deklaracja dostawców oraz inne procedury ułatwiające wystawienie lub sporządzenie dowodów pochodzenia

8. Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

Ekspert

dr Andrzej Blajer

jest ekspertem w dziedzinie handlu międzynarodowego, wykładowcą w wielu uczelniach wyższych, m.in. z zakresu problematyki zarządzania i marketingu
międzynarodowego, finansów i rozliczeń międzynarodowych, zagadnień celno – podatkowych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, wspólnej polityki handlowej UE, itp.
Od 1995 r. przeprowadził sto kilkadziesiąt specjalistycznych szkoleń z zagadnień dotyczących sposobów zawierania i realizacji kontraktów w handlu międzynarodowym i rozliczeń w obrocie zagranicznym zwłaszcza za pośrednictwem akredytyw dokumentowych, Incoterms, prawidłowości sporządzania dokumentacji transakcyjnej i handlowej, finansowania transakcji, spedycji i transportu.
Jest autorem m. in., takich publikacji jak:
– „Międzynarodowe reguły handlowe – zasady i praktyka stosowania” (INCOTERMS
2000, COMBITERMS 2000, RAFTD, itd.), Gdańsk 2000;
– „Informator eksportera/importera,” tom I i II , Warszawa 1997 r.;
– Tom I. Płatności dokumentowe: akredytywa i inkaso.
– Tom II. Przegląd rozliczeń międzynarodowych dla 140 krajów świata.
– „Documentary credits in international trade transactions under new ICC rules (UCP 600)”, Bydgoszcz – Łódź, 2009

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”