TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY

JAK PRACOWAĆ W ZESPOLE BEZ NADMIERNEGO STRESU?

Cele treningu:
Cel ogólny: poprawa jakości pracy i życia osobistego. Zapoznanie uczestników warsztatu z nowoczesnymi technikami organizacji czasu pracy w oparciu o najnowsze koncepcje i teorie.

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat roli i znacznie stresu w pracy zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych jego konsekwencji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zawodowej.

Każdy człowiek potrafi policzyć ile czasu (godzin, dni i lat) przeżył. Nikt z nas nie wie ile jeszcze mu zostało. Potrafimy w przybliżeniu określić ile czasu zajmie nam wykonanie danej czynności, wiemy mniej więcej jak czasochłonne jest takie, czy inne zadanie. Jednak wielu z nas narzeka na brak czasu, lub uważa, że ma za dużo zadań lub przyznaje się, że nie nadąża z realizacją podjętych obowiązków. Dlaczego tak wiele osób marnuje czas, dlaczego tak wielu z nas nie wykorzystuje odpowiednio czas jaki jest mu dany, dlaczego stosunkowo często mamy poczucie, że coś nas omija, bo nie mamy czasu. O tych problemach, a przede wszystkim o metodach radzenia sobie z nimi będzie proponowany warsztat.

Cele szczegółowe:
• poznanie zasad prawidłowej i skutecznej organizacji zadań zawodowych i osobistych;
• poznanie przyczyn niepotrzebnej utraty czasu, marnowania czasu, powstawania nawyków utrudniających realizację zadań;
• poznanie pracy naszego mózgu oraz roli emocji w marnowaniu czasu pracy;
• rozwój umiejętności organizacji pracy;
• kształcenie umiejętności przezwyciężania własnych słabości;
• uczenie się podejmowania skutecznych decyzji;
• poznanie zasad przygotowania funkcjonalnego miejsca pracy;
• kształcenie umiejętności selekcji informacji;
• rozwój umiejętności przekazywania informacji w komunikacji z klientami i kolegami;
• rozwój umiejętności skutecznego realizowania zadań
• rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem

Program szkolenia

1. Autodiagnoza zarządzania czasem – wprowadzenie do tematu
• Tort – jak wygląda moje życie/praca
• Mój zegar wewnętrzny
• Biorytm
• Krzywa wydajności
• Najczęstsze błędy planowania

2. Motywacja jako klucz do zmiany nawyków
• Analiza SWOT
• Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
• Moje motywacyjne DNA

3. Techniki i metody zarządzania czasem
• System planowania czasu 60/40
• Zasada Pareto
• Analiza ABC
• Pomoce w planowaniu – sposoby organizacji pracy
• Odzyskanie kontroli nad władnym czasem – planowanie działań
• Rytm aktywności – krzywa zakłóceń i efekt piły
• Zasady delegowania zadań

4. Ustalenie priorytetów i wytyczanie celów
• Definiowanie celów i planowanie – na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szansę realizacji celu (cele SMART, krzywa Gaussa, cele krótko i długoterminowe)
• Metody ustalania priorytetów (zasada Pareto, model Eisenhowera)
• Matryca zarządzania czasem
• Umiejętność stawiania priorytetów – ważność a pilność zadań

5. Techniki organizacji pracy – jak korzystać z błędów innych?
• zasada OATS – wyniki, działania, czas, harmonogram
• racjonalne czytanie dokumentów
• racjonalne prowadzenie rozmów
• racjonalne korzystanie z telefonu, Internetu
• zasady skutecznych nawyków
• technika kończenia zadań
• technika „time-boxing”
• technika „pomidora”
• technika 80/20
• technika zadań ABC

7. Zarządzanie stresem
• Budowanie wewnętrznej równowagi poprzez znajomość swoich zasobów (czym dysponuję? w czym mam oparcie?)
• Zestaw ćwiczeń uważności
• Rozładowywanie stresu stres doraźnie i natychmiastowo – jak rozładować napięcie mając: pół minuty, 1 minutę, 5 minut, kwadrans

7. Uwalnianie się od stresu
• rozwój umiejętności komunikowania się z ludźmi
• zarządzanie czasem wolny
•  rozwój inteligencji emocjonalnej
• rozwój umysłowy
• rozwój umiejętności fizycznych

8. Następne kroki – proces zmiany osobistej
• Podsumowanie – „złote zasady zarządzania czasem“
• Plan wdrożenia zmiany osobistej

Metody realizacji warsztatu:
– wprowadzenie – mini wykłady
– testy pozwalające rozpoznać własne siły i słabości w planowaniu zadań
– ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnej organizacji pracy
– ćwiczenia grupowe – rozwiązywanie problemów
– opracowanie harmonogramów dla konkretnych sytuacji

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”