Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

PRACA ZMIANOWA

PRAWNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA PRACY ZMIANOWEJ, URLOPY, NIEOBECNOŚĆ W PRACY

SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW 

Program szkolenia

A. PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA CZASEM PRACY:
1. Pojęcie czasu pracy – czas pracy a inne formy dyspozycyjności pracownika

2. Normy i parametry czasu pracy:
– normy dobowe i przeciętne normy tygodniowe
– normy nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego
– pora nocna
– dni wolne od pracy: niedziele i święta oraz zasady rekompensowania pracy w te dni
– praca w dni wolne zgodnie z rozkładem w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy i jej rekompensowanie
– wymiar czasu pracy

3. Ustalanie rozkładu (harmonogramu) czasu pracy zmianowej – krok po kroku – w poszczególnych dobach tygodniach i w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących norm i parametrów

4. Praca w godzinach nadliczbowych:
– co to jest praca w godzinach nadliczbowych (definicja)
– kiedy można zarządzać taką pracę
– zlecanie pracy nadliczbowej
– rekompensowanie pracy nadliczbowej – dodatek do wynagrodzenia albo czas wolny
– ograniczenia i zakazy w dziedzinie pracy nadliczbowej

5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy

B. UDZIELANIE URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH I USPRAWIEDLIWIANIE INNYCH NIEOBECNOŚCI W PRACY

1. Jak udzielać urlopu wypoczynkowego aby nie powodowało to zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu pracy

2. Udzielanie urlopu „na żądanie” – w jakich sytuacjach i z jakich przyczyn można odmówić udzielenia takiego urlopu

3. Powiadamianie pracodawcy o innych niż urlop zwolnieniach od pracy oraz ich usprawiedliwianie – w tym w szczególności o zwolnieniach (e-zwolnieniach) lekarskich

C. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE (ZA WYPOWIEDZENIEM I BEZ WYPOWIEDZENIA) UMÓW O PRACĘ – ASPEKT PRAKTYCZNY

D. WYBRANE PROBLEMY WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ: PREMIE I NAGRODY

E. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2019R. WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA KADRY KIEROWNICZEJ

Ekspert - mec. Grzegorz ORŁOWSKI

mec. Grzegorz ORŁOWSKI

Doświadczony specjalista w dziedzinie prawa pracy. Radca prawny (od 1985 r.); Brał udział w pracach zespołów eksperckich prowadzących audyty procesów kadrowych, w tym również w zakresie czasu pracy, opracowujących procesy restrukturyzacji zatrudnienia dla potrzeb wielu firm i instytucji. Autor/współautor wielu publikacji książkowych: „Spółki prawa handlowego” (1987); „Praktyczne aspekty nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy” (1999); „Kodeks pracy z komentarzem” (8 wydań); „Prawo pracy w praktyce – wyjaśnienia, orzecznictwo SN” (2000); „Wzorcowy regulamin pracy” (2003); „Zbiorowe Prawo Pracy – Komentarz” (2009); „Kodeks pracy 2016. Komentarz dla praktyków” (2016); „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)” (2018). Autor publikacji prasowych, m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Personelu i Zarządzaniu”; „Monitorze Prawa Pracy”. Wytrawny dydaktyk. Wykładowca m.in. Akademii L. Koźmińskiego, Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”