PODEJMOWANIE DECYZJI, KREATYWNE MYŚLENIE ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO WYWIERANIA WPŁYWU

Cele szkolenia:
1. Poznanie strategii, modeli, reguł i technik podejmowania decyzji
2. Poznanie skutecznego i etycznego przekonywania.
3. Poznanie zasad jak być bardziej przekonywującym w kontaktach zawodowych.
4. Stworzenie możliwości diagnozy indywidualnych predyspozycji, preferencji i umiejętności kreatywnego myślenia uczestników treningu.
5. Doskonalenie indywidualnych umiejętności w zakresie radzenia sobie z koniecznością rozwiązywania problemów.

Dla kogo:
Szkolenie adresowane do osób pragnący rozwijać swoje umiejętności zwiększenia skuteczności działania w pracy zawodowej

Program szkolenia

1. Analityczne metody podejmowania decyzji
a. strategie podejmowania decyzji
b. wybór strategii decyzyjnej i style decyzyjne
c. czynniki wpływające na sposób podejmowania decyzji
d. elementy procesu decyzyjnego
e. podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych
f. metody podejmowania decyzji w warunkach pewności, ryzyka i niepewności
g. techniki myślenia analitycznego
h. techniki graficznej ilustracji problemu i metod jego rozwiązania

2. Techniki kreatywnego myślenia i działania:
a. wizualizacja
b. technika macierzy
c. technika listy atrybutów
d. technika przypadkowego słowa
e. technika listy SCAMPER
f. przełamywanie paradygmatów
g. stosowanie metafor

3. Bariery kreatywności:
a. przezwyciężanie strachu
b. przezwyciężanie niepewności
c. automotywowanie a kreatywność
d. radzenie sobie ze stresem
e. poznanie własnego stylu uczenia się

4. Skuteczna prezentacja – dobre praktyki
a. rodzaje prezentacji
b. zasady skutecznej prezentacji
c. style prezentacji
d. ocena doboru treści prezentowanych danych i informacji
e. audytorium a forma oraz treść prezentacji

5. Budowanie i zmiana postaw ludzi wobec spraw i problemów
a. czynniki determinujące postawy ludzi
b. bariery zmiany postaw
c. jak można wpływać na zmianę postaw ludzi?

6. Sztuka perswazji, czyli jak etycznie wywierać wpływ na ludzi
a. centralna strategia perswazji – kiedy można stosować logiczne argumenty
b. peryferyjna strategia perswazji – kiedy można stosować emocjonalne argumenty
c. czynniki wpływające na skuteczność przekonywania

7. Reguły wywierania wpływu na ludzi – na czym polegają, kiedy i gdzie skutecznie działają
a. reguła autorytetu
b. reguła niedostępności
c. reguła społecznego dowodu słuszności
d. reguła sympatii
e. reguła zaangażowania i konsekwencji
f. reguła wzajemności

8. Praktyka wywierania wpływu
a. jak wpływać na ambitnych pracowników?
b. jak wpływać na pracowników, którzy sprawiają nam trudność?
c. jak przekonywać do własnych opinii i poglądów?
d. jak przekonać tych, których przekonać się nie da?
e. jak zachęcać do zaangażowania się w pracę zawodową?

Metody prowadzenia szkolenia:
1. Mini wykłady – wprowadzenie do tematu, problemu.
2. Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zasady i reguły – dyskusja grupowa.
3. Wykorzystanie testów psychologicznych, które ułatwić mają indywidualną diagnozę uczestnikowi szkolenia.
4. Warsztaty umiejętności – praktyczne ćwiczenia kreatywności prowadzone w grupach oraz indywidualnie.

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”