IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych

WYMAGANE PRAWEM NARZĘDZIE DO OKREŚLANIA ZASAD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWANIA I KONTROLI IBWRB

Obowiązek sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Podwykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Podczas szkolenia Inspektor PIP przedstawi:

Rolę Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcy w sporządzeniu IBWRB
Praktyczne aspekty opracowania i kontroli IBWRB
Kiedy sporządzamy IBWRB?
Po co jest IBWRB?
Kto sporządza plan IBWRB?
Zasady sporządzenia IBWRB
Konsekwencje błędnej IBWRB lub jej braku

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Podstawa prawna opracowania oraz cel IBWR(B)
3. Wymogi prawne oraz zakres IBWR(B)
4. Metody opracowania oraz wymagana treść i szczegółowość IBWR(B), najnowsze orzeczenia sądów w postępowaniach po wypadkach przy pracy,
5. IBWR(B) jako klucz do nietypowych rozwiązań
6. Metodyka i uwagi praktyczne w zakresie kontroli oraz akceptacji IBWR(B) opracowywanych przez podwykonawców przez pryzmat obowiązków kierowników budów, kierowników robót oraz koordynatorów bhp
7. Ćwiczenia – wspólna dyskusja nad zaplanowaniem metody zabezpieczeń i praktyczne ujęcie w IBWR(B)

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o szkoleniu z zakresu ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BHP i prowadzącym Inspektorze PIP.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie stacjonarnej z możliwością udziału zdalnego (online), Inspektor prowadzi zajęcia systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach państwowej inspekcji pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracyAutor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”