IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych

WYMAGANE PRAWEM NARZĘDZIE DO OKREŚLANIA ZASAD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWANIA I KONTROLI IBWRB

Obowiązek sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Podwykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Podczas szkolenia Inspektor PIP przedstawi:

Rolę Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcy w sporządzeniu IBWRB
Praktyczne aspekty opracowania i kontroli IBWRB
Kiedy sporządzamy IBWRB?
Po co jest IBWRB?
Kto sporządza plan IBWRB?
Zasady sporządzenia IBWRB
Konsekwencje błędnej IBWRB lub jej braku

16 września 2024r.

Online

Online: 745,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

16 września 2024r. – Online

Cena szkolenia ONLINE wynosi: 745,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć, 9.00-14.30) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe (w opcji online materiały wysłane w formie pdf)
– certyfikat

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 09:00-14.30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:45 – 09:00

Wymagania sprzętowe dla Uczestników online: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie komputer / laptop z głośnikami, mikrofonem i kamerą) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia mikrofonu (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w szkoleniu).

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Podstawa prawna opracowania oraz cel IBWR(B)
– Do czego nam potrzebna IBWR? (podstawy planowania bezpieczeństwa zadań
– IBWR czy IBWRB, czy tylko na budowie? 
– kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
3. Wymogi prawne oraz zakres IBWR(B)
– zalecenia w zakresie metody opracowania oraz wymaganej treści, szczegółowości i formy IBWR(B)
– orzeczenia sądów, opinie biegłych przy wypadkach
4. IBWR(B) jako klucz do nietypowych rozwiązań
5. Metodyka i uwagi praktyczne w zakresie kontroli oraz akceptacji IBWR(B) opracowywanych przez podwykonawców przez pryzmat obowiązków kierowników budów, kierowników robót oraz koordynatorów bhp
6. Ćwiczenia – wspólna dyskusja nad zaplanowaniem metody zabezpieczeń i praktyczne ujęcie w IBWR(B)
– przykłady dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań w przykładowych IBWR(B)

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o szkoleniu z zakresu IBWRB i prowadzącym Inspektorze PIP.

To już kolejne szkolenie z zakresu zarządzania bhp, w którym uczestniczę, a prowadzącym jest Inspektor PIP. Ważne jest dla mnie to, że wszelkie treści, bądź kwestie prawne przedstawiane podczas każdych szkoleń, są poparte przykładami „z życia wziętymi”. Tym razem mieliśmy możliwość omawiania case study na bardzo „świeżych” przypadkach, bo ze stycznia tego roku, dlatego tym cenniejsze. Dla mnie, ma to największy wymiar w codziennej pracy i jest ogromnie pomocne podczas podejmowania decyzji. Za to najbardziej cenię Państwa szkolenia.

Specjalista ds. inwestycji

Spółka akcyjna

Macie bardzo dobrej jakości szkolenia techniczne. Nie obniżajcie Państwo poziomu szkoleń, a wręcz przeciwnie i trzymajcie taki poziom, jak do tej pory!! Polecam

Koordynator prac budowlanych i inwestycyjnych

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie stacjonarnej z możliwością udziału zdalnego (online), Inspektor prowadzi zajęcia systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach państwowej inspekcji pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracyAutor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”