IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych

WYMAGANE PRAWEM NARZĘDZIE DO OKREŚLANIA ZASAD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWANIA I KONTROLI IBWRB

Obowiązek sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Podwykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Podczas szkolenia Inspektor PIP przedstawi:

Rolę Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcy w sporządzeniu IBWRB
Praktyczne aspekty opracowania i kontroli IBWRB
Kiedy sporządzamy IBWRB?
Po co jest IBWRB?
Kto sporządza plan IBWRB?
Zasady sporządzenia IBWRB
Konsekwencje błędnej IBWRB lub jej braku

28 lutego 2024r.

Online

Online: 745,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

28 lutego 2024r. – Online

Cena szkolenia ONLINE wynosi: 745,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć, 9.00-14.30) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe (w opcji online materiały wysłane w formie pdf)
– certyfikat

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 09:00-14.30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:45 – 09:00

Wymagania sprzętowe dla Uczestników online: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie komputer / laptop z głośnikami, mikrofonem i kamerą) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia mikrofonu (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w szkoleniu).

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Podstawa prawna opracowania oraz cel IBWR(B)
– Do czego nam potrzebna IBWR? (podstawy planowania bezpieczeństwa zadań
– IBWR czy IBWRB, czy tylko na budowie? 
– kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
3. Wymogi prawne oraz zakres IBWR(B)
– zalecenia w zakresie metody opracowania oraz wymaganej treści, szczegółowości i formy IBWR(B)
– orzeczenia sądów, opinie biegłych przy wypadkach
4. IBWR(B) jako klucz do nietypowych rozwiązań
5. Metodyka i uwagi praktyczne w zakresie kontroli oraz akceptacji IBWR(B) opracowywanych przez podwykonawców przez pryzmat obowiązków kierowników budów, kierowników robót oraz koordynatorów bhp
6. Ćwiczenia – wspólna dyskusja nad zaplanowaniem metody zabezpieczeń i praktyczne ujęcie w IBWR(B)
– przykłady dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań w przykładowych IBWR(B)

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o szkoleniu z zakresu ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BHP i prowadzącym Inspektorze PIP.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie stacjonarnej z możliwością udziału zdalnego (online), Inspektor prowadzi zajęcia systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach państwowej inspekcji pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracyAutor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”