NEW VISION MANAGEMENT

PRZYWÓDZTWO XXI w. – WYZWANIA I ZAGROŻENIA W ZARZĄDZANIU

Wprowadzenie

W XXI wieku firmy stoją przed wieloma wyzwaniami, których nie znano wcześniej. Są to: zachodzące zmiany z nieznaną wcześniej prędkością we wszystkich obszarach od zarządzania kadrami po zarządzanie produkcją, wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, który z poziomu dobrowolności staje się dzisiaj koniecznością oraz wyzwania związane z trendami demograficznymi, w tym wejściem na rynek pracy pokolenia Z, którego stosunek do pracy jest odmienny od tych znanych starszym pokoleniom. Wyzwania te zmieniają tradycyjne np. demokratyczne przywództwo w przywództwo nowej generacji oparte na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, na dzieleniu się odpowiedzialnością, na samodzielnym podejmowaniu decyzji przez pracowników operacyjnych czy wykonywaniu zadań bez kontroli i monitoringu obowiązków. Wraz z początkiem XXI wieku język przywództwa został wzbogacony o nowe terminy, a wraz z nimi o nowe jego formy, takie jak rozproszone, zdecentralizowane, demokratyczne, rozdzielcze, współpracujące, kolektywne, kooperacyjne, współbieżne, skoordynowane, relacyjne i współdzielone przywództwo.

Cele treningu:
– wsparcie menedżerów w zrozumieniu i praktykowaniu zasad modeli przywództwa (nieznanych dotąd w Polsce) takiego jak: współdzielonego przywództwa (ang. shared leadership); omówienie, w jaki sposób odbywa się podejmowanie decyzji w tym modelu oraz przekazanie dobrych praktyk tej formy
– prezentacja modelu określanego terminem ‘przywództwo służebne’ (ang. servant leadership), polegającego na budowaniu relacji oraz partnerstwa z pracownikami
– zachęcenie uczestników do poszukiwania nowych form kierowania zespołami i ich pracą, które będą dopasowane do sytuacji rynkowej
– przedstawienie nowych trendów w zarządzaniu pracownikami, które wprowadzają empowerement i delegowanie odpowiedzialności czyli zarządzający i kierujący Pracownikami powinni wspierać zaangażowanie zespołu w oparciu o ich samo-organizację i upełnomocnienie pracowników
– zachęcenie menedżerów i liderów do nowych trendów w których odchodzi się od zamordystycznego przywództwa a rozwijania w Pracownikach motywacji wewnętrznej i odpowiedzialności za pracę zmniejszając tym rotację podwładnej kadry
– zapoznanie się z zagrożeniami jakie niesie mikrozarządzanie i nadmierna kontrola Pracowników

Program i metody szkolenia

I. Przegląd współczesnych rodzajów przywództwa – charakterystyka
a. Przywództwo transformacyjne
b. Przywództwo charyzmatyczne
c. Przywództwo transakcyjne
d. Przywództwo sytuacyjne
e. Przywództwo współdzielone
f. Przywództwo służebne
g. Przywództwo VUCA
h. Przywództwo włączające

Metoda: wykład wprowadzający, omówienie przypadku każdego rodzaju przywództwa
Czas: 45 minut

II. Samoświadomość przywódcy – aktualne wyzwania jakim musi sprostać lider/szef/manager?
a. Co muszę wiedzieć przywódcy XXI wieku?
b. Hierarchia wartości a stosunek do pracy, zespołu, kolegów i koleżanek
c. Automotywowanie a motywowanie kolegów i koleżanek do zaangażowania w realizację celów firmy
d. Zarządzanie własnymi emocjami
e. Rozwój wiedzy i nabywanie nowych kompetencji

Metoda: Sesja pytań coachingowych celem stworzenia możliwości rozbudzenia samoświadomości przywódczej uczestnika szkolenia. Mini wykład podsumowujący
Czas: 45 minut

III. Aktualne słabości i błędy menedżerów utrudniające efektywne zarządzanie pracownikami
a. mikromenedżer – kto to taki i na czym polega mikrozarządzanie?
b. dlaczego nadzorowanie, kontrolowanie i monitoring demotywują podwładnych?
c. kiss up – kick down – do czego prowadzą błędy w komunikowaniu z pracownikami?
d. brak autorefleksji, czyli pozór omnipotencji

Metoda: wykład wprowadzający, analiza konkretnej sytuacji, dyskusja uczestników
Czas: 45 minut

IV. TRENDY XXI w. W ZARZĄDZANIU

1. (SHARED LEADERSHIP) Współdzielone przywództwo w zespołach  – zasady, dobre praktyki
a. Budowanie sieci społecznej, czyli powiązań pomiędzy pracownikami
b. Pokonywanie ograniczeń lidera zespołu
c. Współpraca w zespole rozproszonym
d. Współpraca z innymi zespołami w dobie cyfrowej
Metoda: wykład wprowadzający, analiza konkretnej sytuacji, dyskusja uczestników
Czas: 45 minut

2. (SERVANT LEADERSHIP) Przywództwo służebne – czym jest i czemu służy?
a. Poznanie potrzeb pracowników i zespołów podstawą służebnego przywództwa
b. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym istotą służebnego przywództwa
c. Wiara w wiedzę i doświadczenie pracowników wyzwaniem przywódcy
d. Służebność wobec systemów, procesów i pracy zespołów jako metoda zarządzaniem firmą
Metoda: wykład wprowadzający, analiza konkretnej sytuacji, dyskusja uczestników
Czas: 45 minut

Referencje i opinie uczestników

Opinie_ Referencje_ Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_Ejot Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Grupa Ożarów Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Amcor Opinie_ Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_OSI Referencje_Opinie_ Anna Adamus Matuszyńska CSK Partner - EDF CSK partner_Referencje_opinie_Anna Adamus Matuszyńska_Nomax Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis Referencje_Opinie_CSK Partner_Anna Adamus Matuszyńska_Magneti Anna Adamus Matuszyńska_CSK_Referencje_Opinie Referencje_Opinie_Anna Adamus Matuszyńska_HL Opinie_Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_PKP

Chcemy podziękować  za bardzo dobrze przeprowadzone merytorycznie i organizacyjnie e szkolenie. Grupa wróciła zadowolona 🙂 Dziękuję za Państwa elastyczność i zaangażowanie podczas naszej współpracy. Profesjonalizm Trenera pani Anny Adamus-Matuszyńskiej, właściwa organizacja pracy i umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i z humorem zagwarantowały wysoki poziom nauczania. Przygotowane materiały i prezentacje, a także stałe włączanie grupy
w dyskusje i warsztaty sprawiły, że było to dynamiczne szkolenie. Pani Ania posiada ogromną wiedzę merytoryczną. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem prowadziła zajęcia, niejednokrotnie odpowiadając na trudne pytania uczestników. Dodatkowym atutem było bogate doświadczenie zawodowe, którym się chętnie dzieliła

Małgorzata

HR, Apply Poland

Bardzo dobrze oceniam przygotowanie Anny Adamus Matuszyńskiej do prowadzonego szkolenia, jej elastyczność oraz profesjonalizm w zakresie tak wiedzy merytorycznej, jak i podejścia do osób szkolonych. mimo wieloletniego doświadczenia i wiedzy związanej z zarządzaniem zespołem, byłem wielokrotnie pozytywnie zaskakiwany, a zdobyta oraz poszerzona wiedza dzięki Trenerce oraz Uczestników grupy na pewno przyniesie mi korzyści w przyszłości.
Marcin

Dział produkcji, PXF Lighting

TRENER: DR ANNA ADAMUS - MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, socjolog, specjalista public relations, profesor w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Menedżerska”. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. 

W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge realizujący projekt „Global Security Fellowship Initiative” koncentrujący się na zmianach społeczno-politycznych zachodzących w latach 90 w Europie Środkowej, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w roku akademickim 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001. W latach od 2004 – 2018 współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich.

Zrealizowała niezliczone projekty doradcze i szkoleniowe, szczególnie z zakresu komunikowania, zarządzania, obsługi klienta i różnorodności pokoleniowej.

Autorka ponad 160 publikacji naukowych i podręczników z zakresu konfliktu społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także artykuły publicystyczne dotyczące komunikowania. Od 10 lat nagrywa wykłady dotyczące twórczości artystów i artystek plastyków w Radio Katowice. W latach 1995 – 2006 aktywnie współuczestniczyła w budowaniu środowiska specjalistów PR w województwie śląskim działając w PSPR.

Prywatnie Matka dwóch synów: reżysera – Jana P. Matuszyńskiego oraz specjalisty ds. mediów społecznościowych – Szymona Matuszyńskiego. W życiu osobistym kieruje się zasadą Artura Rubinsteina: Jeśli chcesz kogoś lub coś oceniać, to musisz najpierw mieć głęboką wiedzę na jego lub dany temat.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”