PRAWO CELNE / EXPORT / IMPORT

WARSZTATY PRAKTYCZNE – POZIOM ZAAWANSOWANY

Adresaci (Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:
• spedycji;
• obsługi celnej;
• logistyki;
• zakupów;
• sprzedaży;
• księgowości.

Cel szkolenia:
Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania. 

Korzyści dla uczestników (Jeśli chcesz):
• poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą;
• poznać procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą;
• umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym;
• dowiedzieć się jak unikać błędów;
• dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
• wiedzieć co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
• dowiedzieć się jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości.

Program szkolenia

1. Prawo celne Art. 87 KRP – źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia:
a. Dorobek prawny UE:
• Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 952/2013,
• Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2015/2445,
• Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/2447.
b. Umowy Międzynarodowe:
• Konwencja CRM,
• Konwencja ATA,
• Konwencja TIR,
• Konwencja o uproszczeniach celnych,
• Konwencja o odprawie czasowej,
• inne.
2. Zgłoszenie celne:
a. Formy zgłoszeń celnych,
b. Odpowiedzialność.
3. Dokumentacja:
a. Jakie dokumenty musimy posiadać do wykonania zgłoszenia celnego.
4. Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego:
a. Pochodzenie towarów,
b. Wartość celna,
c. Taryfikacja,
d. Jak wystrzegać się błędów w określaniu elementów kalkulacyjnych.
5. Procedury celne oraz ich zastosowanie:
a. Procedura tranzytu,
b. Dopuszczenie do obrotu,
c. Procedura wywozu,
d. Składowanie celne,
e. Wolne obszary celne,
f. Odprawa czasowa,
g. Końcowe przeznaczenie,
h. Uszlachetnianie czynne,
i. Uszlachetnianie bierne.
6. Towary wyprowadzane poza obszar celny Unii
a. Definicje:
• Eksportera,
• Status upoważnionego eksportera.
b. Zgłoszenie do procedury celnej,
c. Czasowe składowanie,
d. Przedstawienie,
e. Wyprowadzenie,
f. Dostawa towarów,
g. Zerowa stawka VAT przy eksporcie towarów:
• Praktyczne przykłady,
• Problemy.
7. Towary wprowadzane na obszar celny Unii:
a. Definicja importera,
b. Wprowadzenie towaru i przywozowa deklaracja skrócona,
c. Przedstawienie towaru,
d. Czasowe składowanie towaru,
e. Status celny towarów,
f. Jak wystrzegać się błędów w określaniu elementów kalkulacyjnych.
8. Case study – najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców
a. Sample – jak poprawnie powinniśmy przesyłać próbki,
b. Kim jest upoważniony przedsiębiorca,
c. Rola i struktura KAS, co warto wiedzieć,
d. Pochodzenie towarów:
• Pochodzenie preferencyjne,
• Pochodzenie niepreferencyjne.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo wartościowe szkolenie, które wniosło wiele cennych informacji oraz pogłębiło wiedzę do wykorzystać w pracy zawodowej.

Pracownik ds. administracji i logistyki

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert - dr Izabella Tymińska

dr Izabella Tymińska – Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego, reprezentuje podmioty gospodarcze przed organami celno – skarbowymi i sądami z pełną skutecznością. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności – zawiłych i nietypowych. W pracy zawodowej wykorzystuje długoletnie doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce oraz w zarządzie spółek prawa krajowego. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności. Były pracownik Urzędu Celnego .

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”