ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH

SZKOLENIE DLA KADRY KIERUJĄCEJ 

Program szkolenia

1. Zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych w świetle nowych przepisów
2. Odpowiedzialność osób wskazanych do wydawania poleceń, kierujących zespołem, dopuszczenia oraz koordynatora przy pracach przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych – zasady ustalania odpowiedzialności (karnej, cywilnej i wykroczeniowej)
3. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, praktyczne stosowanie przepisu art. 208 kp.
4. Szczegółowe omówienie zasad i wymogów sprawowania nadzoru nad pracownikami w zależności od rodzaju wykonywanych prac
5. Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektrycznych– case study

Ekspert - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1994 zatrudniony w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy ze specjalnością energetyka cieplna, prowadzi kontrole w tematach dotyczących średnich i niskich napięć w energetyce zawodowej i zakładach produkcyjnych różnych branż. Wykładowca akademicki na Politechnice Krakowskiej zajęć z energetyki. Prowadzi cykliczne szkolenia z energetyki, w tym na temat obowiązujących przepisów oraz na studium podyplomowym dla służby bhp organizowanym przez AGH. 

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”