Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ENERGETYCZNYCH

SZKOLENIE DLA KADRY KIERUJĄCEJ 

Program szkolenia

1. Zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych w świetle nowych przepisów
2. Odpowiedzialność osób wskazanych do wydawania poleceń, kierujących zespołem, dopuszczenia oraz koordynatora przy pracach przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych – zasady ustalania odpowiedzialności (karnej, cywilnej i wykroczeniowej)
3. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, praktyczne stosowanie przepisu art. 208 kp.
4. Szczegółowe omówienie zasad i wymogów sprawowania nadzoru nad pracownikami w zależności od rodzaju wykonywanych prac
5. Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektrycznych– case study

Ekspert - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1994 zatrudniony w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy ze specjalnością energetyka cieplna, prowadzi kontrole w tematach dotyczących średnich i niskich napięć w energetyce zawodowej i zakładach produkcyjnych różnych branż. Wykładowca akademicki na Politechnice Krakowskiej zajęć z energetyki. Prowadzi cykliczne szkolenia z energetyki, w tym na temat obowiązujących przepisów oraz na studium podyplomowym dla służby bhp organizowanym przez AGH. 

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”