Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM

ZASADY PRACY Z BAZĄ IMDS

Szkolenie IMDS przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przedkładanie dokumentacji PPAP do klientów, zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS od dostawców, raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS. Uczestnik po szkoleniu będzie w stanie samodzielnie pracować w bazie IMDS, swobodnie wykorzystując jej wszystkie funkcje.

Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych (IMDS) jest globalnym zbiorem danych, który zawiera informacje na temat materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. IMDS ułatwia spełnić wymogi nałożone na producentów samochodów, a tym samym na ich dostawców, krajowych i międzynarodowych.

Szkolenie prowadzone jest metodą prezentacji połączonej z praktycznymi ćwiczeniami na komputerach. Uczestnicy przez cały czas zajęć biorą w nich aktywny udział, wykonując szereg praktycznych ćwiczeń.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ: Prezentacja połączona z praktycznymi ćwiczeniami na komputerach. Uczestnicy przez cały czas zajęć biorą w nich aktywny udział, wykonując szereg praktycznych ćwiczeń. Każdy z uczestników jest zobowiązany wziąć na szkolenie laptop. 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Cele i zakres stosowania materiałowych kart danych
(Material Data Sheet – MDS),
3. Struktura i podstawowe funkcje bazy IMDS, – wymagania prawne istotne dla IMDS Dyrektywa 2000/53/EC wraz załącznikiem, Dyrektywa 2005/64/EC wraz załącznikiem
4. Rekomendacje IMDS
5. Substancje podstawowe:

• wykorzystanie pseudo-substancji
• stosowanie jockerów: Flame retardant, Further Additives, Impact modifier, Misc., Not yet specified, Organic Ingredient, Pigment portion, Plasticizer.
• stosowanie substancji poufnych.
6. Materiały
• wymagania dot. klasyfikacji materiałów wg. VDA 231-106
• wymagania w zakresie nazewnictwa, numeracji materiałów standardowych określonych odpowiednimi normami
• wymagania w zakresie norm/specyfikacji wewnętrznych
• wykorzystanie w strukturze MDS materiałów opublikowanych przez IMDS Committee
• kwestie pierwszeństwa pomiędzy materiałami publikowanymi przez IMDS Committee a materiałami od dostawców –
• wymagania w zakresie stosowanych porcji elementów składowych.
• przytaczanie norm i standardów podczas tworzenia MDS dla materiałów
7. Komponenty i pół-komponenty
• wymagania dot. komponentów: budowa, skład, nazewnictwo, struktura, tolerancje wagowe
8. Szczegółowa analiza MDS
• funkcje „where used analysis” – weryfikowanie MDS (wszystkich lub wybranych) na obecność określonych składowych np. „Conflict minerals”, „Reach/SVHC”, substancji zabronionych, elementów od dostawców itp.
• używanie funkcji „Analiza” w praktyce
9. MDS request
• tworzenie własnych zapytań w IMDS o karty materiałowe do dostawców.
• zarządzanie przychodzącymi prośbami o materiałową kartę charakterystyki
• odpowiadanie na otrzymane w IMDS zapytania od klientów
10. Tworzenie i łączenie danych materiałowych
11. Sprawdzanie danych od dostawcy
12. Użycie danych od dostawcy
13. Użycie ogólnodostępnych danych
14. Sprawdzanie własnych MDS
15. Wewnętrzne zwolnienie, wysyłanie, rozpowszechnianie, przesyłanie „dalej” MDS
16. Kopiowanie i usuwanie MDS
17. Interpretacja błędów i ostrzeżeń w IMDS
18. Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS
19. Specyficzne wymagania OEM
20. Wymagania w dotyczące Minerałów Konfliktu*
21. Administrowanie bazą

– profile użytkowników
– funkcje osoby kontaktowej i administratora
– zdefiniowanie osoby kontaktowej odnośnie IMDS
– statystyki MDS
– analiza przyczyn odrzuceń 

Program szkolenia Reach*
23. Cele i zakres i funkcje stosowania REACH?
24. Procedura rejestracji substancji
25. Ocena substancji
26. Udzielanie zezwoleń
27. Skutki REACH dla przedsiębiorstw
28. Role i obowiązki dalszych użytkowników
29. Identyfikacja substancji
30. Proces udzielania zezwoleń.
31. Ocena przekazanych informacji
32. Ograniczenia zastosowań substancji
33. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw
34. Substancje z listy kandydackiej w wyrobach
35. Lista kandydacka substancji SVHC
*ZAKRES PO UZGODNIENIU – W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KLIENTA

Ekspert

Trener z zakresu IMDS, PPAP, APQP z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej na stanowiskach wspomagających zarządzanie jakością. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.

Specjalista praktyk w zakresie zarządzania bazą IMDS (Faurecia Legnica sp. z o. o, Voestalpine rotec sp. z o. o). Doświadczenie podparte licznymi szkoleniami oraz konsultacjami zamkniętymi zrealizowanymi dla klientów z branży motoryzacyjnej w tym OEM.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”