IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM

ZASADY PRACY Z BAZĄ IMDS

Celem szkolenia IMDS jest zdobycie przez uczestników umiejętności płynnego posługiwania się bazą INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM, przygotowania raportów dla produktów w portfolio firmy oraz poprawnej weryfikacji raportów od dostawców pod kątem wymagań IMDS oraz SCR.

Szkolenie skierowane jest do:
– specjalistów z działu Jakości,
– audytorów wewnętrznych,
– pracowników działu zakupów,
– liderów projektu,
– inżynierów odpowiedzialnych za produkt lub/i projekt
– osób rozpoczynających pracę w przemyśle automotive

Oferta w PDF SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.
2. Cele i zakres stosowania IMDS
3. Wymagania prawne istotne dla IMDS
Dyrektywa 2000/53/EC wraz załącznikiem, Dyrektywa 2005/64/EC wraz załącznikiem), BPR, Prroposition 65, Conflicts Minerals
GADSL list
ECHA website etc.
4. Struktura i podstawowe funkcje bazy IMDS
– omówienie głównego menu
5. Rekomendacje IMDS
6. SUBSTANCJA PODSTAWOWA
– rodzaje substancji w IMDS
– sprawdzanie statusu/ aktywności substancji
– wykorzystanie pseudo-substancji – stosowanie jockerów
– stosowanie substancji poufnych
– prośba o dodanie nowej substancji do IMDS
7. MATERIAŁ
– wymagania dot. klasyfikacji materiałów wg. VDA 231-106;
– wymagania w zakresie nazewnictwa, numeracji materiałów standardowych,
– wymagania w zakresie norm/specyfikacji wewnętrznych;
– wykorzystanie w strukturze MDS materiałów opublikowanych przez IMDS Committee,
– kwestie pierwszeństwa pomiędzy materiałami publikowanymi przez IMDS Committee a materiałami od dostawców;
– wymagania dla materiałów z grupy polimerów; wymagania w zakresie stosowanych porcji elementów składowych
– informacja o recyklingu
8. SEMI-KOMPONENTY i KOMPONENTY
– wymagania dot. komponentów: budowa, skład, nazewnictwo, struktura, tolerancje wagowe
– wykorzystanie w strukturze MDS semi-komponentów i komponentów opublikowanych przez IMDS Committee,
– informacje o recyklingu
9. Tworzenie nowego materiału / semi-komponentu czy komponentu
– MDS datasheet vs module
10. Zwalnianie wew, kopiowanie, usuwanie, unieważnienie rekordów
11. OUTbox IMDS – wysłanie raportu do klienta/klientów, publikacja zew, przesyłanie „dalej”
12. INbox IMDS – otrzymywanie MDS i ich weryfikacja (akceptacja lub odrzucenie)
13. Interpretacja błędów i ostrzeżeń dla MDS.
14. Deklarowanie za dostawcę.
15. Analiza MDS
– funkcje „where used analysis”
– szczegółowa analiza raportu
16. MDS request:
– tworzenie własnych zapytań w IMDS
– odpowiadanie na zapytania klientów
17. Specyficzne wymagania OEM wraz ze standardami
18. Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS.
19. Zwolnienia w IMDS.
20. Transfer danych do bazy SCIP / wymagania
21. Administrowanie bazą:
– profile użytkowników; funkcje osoby kontaktowej i administratora;
– zdefiniowanie osoby kontaktowej odnośnie IMDS;
– statystyki MDS;
– ulepszanie jakości wprowadzanych danych

Ekspert

Lider techniczny w projekcie, szkoleniowiec, konsultant w zakresie wymogów jakościowych stawianych materiałom w branży automotive. Absolwent Inżynierii Materiałowej o specjalności przeróbka plastyczna stopów i materiałów specjalnych na Akademii Górniczo – Hutniczej im S. Staszica w Krakowie. Z tematyką IMDS związana zawodowo od 2010 roku w roli eksperta o odpowiedzialności globalnej. Posiadająca wieloletnią praktykę w zakresie w pracy z grupą szkoleniową oraz w doradztwie zindywidualizowanym. Z powodzeniem prowadzi szkolenia z zakresu obsługi bazy IMDS o różnych poziomach zaawansowania dla klientów z branży motoryzacyjnej. Wspiera procesy adaptacji wewnętrznych procesów w firmach produkcyjnych w zakresie IMDS oraz jego odpowiednika na rynek azjatycki – CAMDS.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”