Szkolenie IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM

ZASADY PRACY Z BAZĄ IMDS  W PRAKTYCE

Celem szkolenia IMDS jest zdobycie przez uczestników umiejętności płynnego posługiwania się bazą INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM, przygotowania raportów dla produktów w portfolio firmy oraz poprawnej weryfikacji raportów od dostawców pod kątem wymagań IMDS oraz SCR.

Szkolenie skierowane jest do:
– specjalistów z działu Jakości,
– audytorów wewnętrznych,
– pracowników działu zakupów,
– liderów projektu,
– inżynierów odpowiedzialnych za produkt lub/i projekt
– osób rozpoczynających pracę w przemyśle automotive

Oferta w PDF szkolenia zamkniętego

1 845,00 zł + 23% VAT

Szkolenie ONLINE

W PLANOWANIU

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia. Wymagany dostęp do IMDS z możliwością edycji w bazie, bo wszystkie omawiane zagadnienia teoretyczne są prowadzone na realnym systemie oraz wsparte ćwiczeniami praktycznymi realizowanymi przez uczestników szkolenia. Zalecane są 2 monitory, aby na jednym śledzić trenera na drugim pracować we własnej bazie.

Cena szkolenia wynosi: 1 845,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu podzielonym na 2 spotkania po 8h dydaktycznych  (szacowany czas trwania zajęć 8.30-15.30, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań, ćwiczeń i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8.30; Godzina zakończenia szkolenia: 15.30; +/- 15 min
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8.15 – 8.30

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.
2. Cele i zakres stosowania IMDS
3. Wymagania prawne istotne dla IMDS
Dyrektywa 2000/53/EC wraz załącznikiem, Dyrektywa 2005/64/EC wraz załącznikiem), BPR, Prroposition 65, Conflicts Minerals
GADSL list
ECHA website etc.
4. Struktura i podstawowe funkcje bazy IMDS
– omówienie głównego menu
5. Rekomendacje IMDS
6. SUBSTANCJA PODSTAWOWA
– rodzaje substancji w IMDS
– sprawdzanie statusu/ aktywności substancji
– wykorzystanie pseudo-substancji – stosowanie jockerów
– stosowanie substancji poufnych
– prośba o dodanie nowej substancji do IMDS
7. MATERIAŁ
– wymagania dot. klasyfikacji materiałów wg. VDA 231-106;
– wymagania w zakresie nazewnictwa, numeracji materiałów standardowych,
– wymagania w zakresie norm/specyfikacji wewnętrznych;
– wykorzystanie w strukturze MDS materiałów opublikowanych przez IMDS Committee,
– kwestie pierwszeństwa pomiędzy materiałami publikowanymi przez IMDS Committee a materiałami od dostawców;
– wymagania dla materiałów z grupy polimerów; wymagania w zakresie stosowanych porcji elementów składowych
– informacja o recyklingu
8. SEMI-KOMPONENTY i KOMPONENTY
– wymagania dot. komponentów: budowa, skład, nazewnictwo, struktura, tolerancje wagowe
– wykorzystanie w strukturze MDS semi-komponentów i komponentów opublikowanych przez IMDS Committee,
– informacje o recyklingu
9. Tworzenie nowego materiału / semi-komponentu czy komponentu
– MDS datasheet vs module
10. Zwalnianie wew, kopiowanie, usuwanie, unieważnienie rekordów
11. OUTbox IMDS – wysłanie raportu do klienta/klientów, publikacja zew, przesyłanie „dalej”
12. INbox IMDS – otrzymywanie MDS i ich weryfikacja (akceptacja lub odrzucenie)
13. Interpretacja błędów i ostrzeżeń dla MDS.
14. Deklarowanie za dostawcę.
15. Analiza MDS
– funkcje „where used analysis”
– szczegółowa analiza raportu
16. MDS request:
– tworzenie własnych zapytań w IMDS
– odpowiadanie na zapytania klientów
17. Specyficzne wymagania OEM wraz ze standardami
18. Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS.
19. Zwolnienia w IMDS.
20. Transfer danych do bazy SCIP / wymagania
21. Administrowanie bazą:
– profile użytkowników; funkcje osoby kontaktowej i administratora;
– zdefiniowanie osoby kontaktowej odnośnie IMDS;
– statystyki MDS;
– ulepszanie jakości wprowadzanych danych

Referencje i opinie uczestników

Zapoznaj się z opiniami o szkoleniu.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie omawiania przykładów praktycznych.
Wymagania techniczne
– Dostęp do IMDS z możliwością edycji w bazie, bo wszystkie omawiane zagadnienia teoretyczne są prowadzone na realnym systemie oraz wsparte ćwiczeniami praktycznymi realizowanymi przez uczestników szkolenia.
– Sieć Internetowa
– Zalecane są 2 monitory, aby na jednym śledzić trenera na drugim pracować we własnej bazie.

Szkolenie ma charakter warsztatowy czyli jest to prezentacja techniczna wraz z praktycznymi ćwiczeniami realizowanymi na bieżąco oraz omawianymi przez trenera. Uczestnicy przez cały czas szkolenia aktywnie biorą udział przez ćwiczenia praktyczne, case study czy zadawanie dodatkowych pytań. Podczas szkolenia gwarantujemy miłą i otwartą na nową wiedzę atmosferę. 

 

Ekspert

Lider techniczny w projekcie, szkoleniowiec, konsultant w zakresie wymogów jakościowych stawianych materiałom w branży automotive. Absolwent Inżynierii Materiałowej o specjalności przeróbka plastyczna stopów i materiałów specjalnych na Akademii Górniczo – Hutniczej im S. Staszica w Krakowie. Z tematyką IMDS związana zawodowo od 2010 roku w roli eksperta o odpowiedzialności globalnej. Posiadająca wieloletnią praktykę w zakresie w pracy z grupą szkoleniową oraz w doradztwie zindywidualizowanym. Z powodzeniem prowadzi szkolenia z zakresu obsługi bazy IMDS o różnych poziomach zaawansowania dla klientów z branży motoryzacyjnej. Wspiera procesy adaptacji wewnętrznych procesów w firmach produkcyjnych w zakresie IMDS oraz jego odpowiednika na rynek azjatycki – CAMDS.

Polecane szkolenia

IMDS System – szkolenie i jego rola w funkcjonowaniu firmy

System IMDS (International Material Data System) to nieodłączny element branży motoryzacyjnej, umożliwiający efektywne zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów wykorzystywanych w produkcji pojazdów. Zrozumienie oraz prawidłowe stosowanie tej globalnej platformy danych jest kluczowe nie tylko z perspektywy spełniania norm prawnych i ekologicznych, ale także w celu optymalizacji procesów czy zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Szkolenie z IMDS dostarcza uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie pracy z bazą. To z kolei bezpośrednio przekłada się na podniesienie jakości oraz precyzji prowadzonych analiz bądź raportów, niezmiernie ważnych w procesie projektowania, produkcji, a także recyklingu komponentów motoryzacyjnych.

Szkolenie, IMDS System – rozbudowany program

Szkolenie z systemu IMDS zostało skonstruowane w taki sposób, aby dostarczyć uczestnikom dogłębnej wiedzy o złożoności i funkcjonalności tego międzynarodowego narzędzia. Program obejmuje nie tylko teoretyczne podstawy działania platformy, lecz także praktyczne aspekty wykorzystania jej w codziennej pracy. Znajomość oraz umiejętność aplikacji norm prawnych czy ekologicznych stają się możliwe dzięki analizie dyrektyw i regulacji.

Zajęcia prowadzą uczestników przez strukturę i podstawowe funkcje bazy, szczegółowo omawiając główne menu oraz pomagając zrozumieć logikę działania IMDS. W trakcie szkolenia poruszane są też zagadnienia dotyczące klasyfikacji materiałów zgodnie z wytycznymi VDA 231-106, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego deklarowania składu produktów.

Uczestnicy uczą się, jak poprawnie stosować wymagania dotyczące nazewnictwa czy numeracji materiałów standardowych. Ponadto szkolenie IMDS System rozwija kompetencje w zakresie tworzenia nowych materiałów, semi-komponentów bądź komponentów w bazie, ukazując praktyczne aspekty pracy z arkuszami danych MDS oraz modułami.

Szkolenie online – IMDS System

Elastyczność jest obecnie na wagę złota, jeśli chodzi o edukację, dlatego oferujemy szkolenie IMDS w formie online. Ta metoda pozwala uczestnikom na zdobycie niezbędnej wiedzy bez konieczności fizycznej obecności w sali, co jest szczególnie ważne w kontekście obecnych wyzwań globalnych.

Szkolenie online z IMDS obejmuje wszystkie niezbędne moduły. Zapewniamy interaktywną naukę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, co pozwala na bezpośrednią wymianę informacji między uczestnikiem a trenerem oraz daje możliwość uczestnictwa w praktycznych ćwiczeniach i symulacjach, mających na celu lepsze zrozumienie systemu.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”