POKOLENIE Z – BUDOWANIE OTWARTOŚCI NA ZMIANĘ

Cele:
1. Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych;
2. Wykształcenie u uczestników szkolenia pozytywnej postawy wobec zmian;
3. Uświadomienie uczestnikom roli i zadań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany;
4. Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian;
5. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z obawami i oporem pracowników podczas wdrażania zmian.

Program szkolenia

1. Rola zmiany w życiu człowieka
a. co to jest zmiana?
b. współczesne przyczyny dynamiki zmian w biznesie i organizacjach
c. jak przygotować się do koniecznych zmian w życiu osobistym i zawodowym?

2. Kierowanie karierą zawodową
a. etapy rozwoju kariery zawodowej
b. zmiana a rozwój osobowości
c. zmiana a rozwój kwalifikacji
d. przyczyny lęku przed zmianą
e. uczenie się przez całe życie.

3. Zmiana w organizacji – nadzieje i obawy
a. konieczność wprowadzania zmian w funkcjonowaniu organizacji
b. jak wspierać pracowników procesie adaptacji do zachodzących zmian?
c. przyczyny niepewności, obaw, lęków oraz oporu pracowników wobec zmian

4. Kierowanie procesem zmian
a. przygotowanie zespołu do zmian
b. etapy wprowadzania zmian
c. zasady komunikowania w procesie zmian
d. kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie procesu zarządzania zmianą
e. jak planować proces wdrażania zmian?
f. jak minimalizować ryzyko w procesie wprowadzania zmian?
g. 8 kroków wprowadzania zmian – model Johna Kottera
– kreowanie poczucia konieczności zmian
– budowanie zespołu
– opracowanie wizji
– komunikowanie wizji
– mobilizowanie do działania
– realizowanie wizji
– usprawnianie
– promowanie

5. Organizacja ucząca się, czyli jak systematycznie wprowadzać zmiany?
a. co to jest organizacja ucząca się?
b. style organizacyjnego uczenia się?
c. jak wykroczyć poza potrzebę przetrwania organizacji?
d. dzielenie się wiedzą w zespole

6. Komunikowanie zmian
a. znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian
b. metody i techniki skutecznej komunikacji – czyli o sztuce argumentowania i prezentowania decyzji
c. prowadzenie spotkań w czasach zmiany – czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie
d. okoliczności utrudniające sprawną komunikację w organizacji w procesie zmian

7. Zmiana w firmie i jej otoczeniu a reakcje szefa i zachowania pracowników
a. Przyczyny oporu pracowników wobec zmian. Jak zapanować nad niechęcią pracowników wobec zmian?
b. Niepokój pracowników. Jak szef może temu zaradzić?
c. Zmiana w firmie. Jak radzić sobie z plotkami, niepewnością pracowników, napięciem w zespole utrudniającym realizację zadań?
d. Kryzys i konflikty w firmie. Jak zamienić kryzys w sytuację korzystną dla zespołu?

8. Włączanie pokolenia Z do zespołu
a. Zaspokajanie ambicji jako zasada kierowania zespołem najmłodszych pracowników.
b. Promowanie nowych wartości i postaw społecznych, czyli jak radzić sobie z niechęcią pokolenia Z do osób dojrzalszych wiekiem.
c. Budowanie systemu komunikowania opartego cyfrowym przekazie.
d. Kryteria podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków zespołu bardzo młodego.
e. Metody i techniki szkolenia pokolenia ‘Google’.
f. Metody i techniki oceniania pracowników pokolenia ‘Google’.
g. Metody i techniki motywowania pokolenia ‘Google’.
– programy wsparcia
– pomiar i ocena rozwoju kompetencji pracowników
– polityka płacowa wobec najmłodszego pokolenia
– ergonomia i tworzenie zdrowych psychofizycznych warunków zatrudnienia
– zmiana postaw dojrzałych pracowników wobec pracowników bardzo młodych
– wykorzystywanie innowacyjności młodych pracowników.

Metody prowadzenia szkolenia

1. Mini wykłady – wprowadzenie do tematu, problemu.
2. Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zasady i reguły – dyskusja na nimi.
3. Praktyka narzędzi wprowadzania zmian
4. Gra zespołowa
5. Planowanie konkretnych działań w sytuacji zmiany – rozwiązanie konkretnego problemu związanego z wprowadzeniem zmian w zespole

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”