ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR I KOORDYNACJĘ PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH NA BUDOWACH I PROJEKTACH

SZKOLENIE DLA NAJWYŻSZEGO DOZORU

Program szkolenia

Cz.I Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących pracownikami.
a. Wprowadzenie
b. Rola i obowiązki pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy
c. Zasady ustalania odpowiedzialności
d. Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami: karna, wykroczeniowa, za naruszenia przepisów bhp, odpowiedzialność cywilna. Szczegółowe omówienie zasad określania odpowiedzialności od karnej do służbowej łącznie z przyczynami rozwiązań umowy o pracę z osobami kierującymi pracownikami
e. Case study – przykłady wypadków przy pracy w aspekcie ponoszenia odpowiedzialności za ich powstanie

Cz. II Organizacja realizacji projektu (budowy) w aspekcie bezpieczeństwa pracy .
f. Rola i zadania osób sprawujących samodzielne funkcję techniczne – Dyr. Projektu/budowy, Kierownik budowy/ projektu, Kierownik/robót, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego
g. Rola i zadania Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu
h. Dokumentacja związana z obszarem bhp w trakcie realizacji projektu
i. Rola i zadanie służb bhp i koordynatorów bhp w trakcie realizacji zadania
j. Omówienie zasad ustalania odpowiedzialność za naruszenia bezpieczeństwa pracy w kontekście osób wskazanych w pkt a) i b)

Ekspert - STARSZY INSPEKTOR PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole nad warunkami pracy na placach budów oraz wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”