POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE

ZALECENIA PIP i ZUS

Zapraszamy na szkolenie Praktyczne aspekty postępowania powypadkowego. Na szkoleniu obecny inspektor PIP będzie omawiał  m.in. postępowanie powypadkowe, zasady sporządzania dokumentacji powypadkowej krok po kroku. Dodatkowym atutem szkolenia jest obecność radcy prawnego ZUS, który przybliży kwestie związane m. in.  z rodzajami świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z Inspektorem PIP i Radcą Prawnym z ZUS własnych doświadczeń i problemów. Podczas szkolenia Inspektor PIP i Radca Prawny z ZUS przedstawi orzecznictwo Sądu Najwyższego, omówią wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa stosowanych przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowych.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
– zdobyć praktyczne umiejętności związane z postępowaniem powypadkowym
– poznać zasady ustalenia okoliczności przyczyn wypadku, zabrania informacji od osób poszkodowanych, sporządzenia protokołu z miejsca wypadku
– omówić opracowywanie dokumentacji powypadkowej
– zapoznać się z najczęściej popełnianym uchybieniom związanym z interpretacją oraz dokumentacją wypadków przy pracy
– omówić rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– zapoznać się z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego w sprawach dot. świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Program szkolenia

CZĘŚĆ I – INSPEKTOR PIP
1. Szczegółowe omówienie pojęcia wypadku przy pracy –
 przykłady, orzecznictwo sądów
• Nagłość zdarzenia
• przyczyna zewnętrzna
• uraz
• związek z pracą

2. Szczegółowe omówienie pojęcia wypadku w drodze do/z pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy  przykłady, orzecznictwo sądów
• 
kwalifikacja na podstawie ćwiczeń

3. Alkohol a wypadek przy pracy 

4. Omówienie wybranych metod badania wypadków przy pracy – Model TOL, Model Energetyczny

5.Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy
• zgłoszenie wypadku
• zabezpieczenie miejsca wypadku

6. Dokumentacja powypadkowa – wymagania oraz najczęściej popełniane błędy w dokumentacji przez pryzmat przepisów prawa pracy
• Powoływanie zespołu powypadkowego
– skład i czynności zespołu powypadkowego
– typowe błędy formalne
• Konsekwencje ustalenia błędnych przyczyn wypadku
• Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków
– metodyka dokonywania oględzin miejsca zdarzenia
– zbieranie informacji od poszkodowanego i świadków
• Sporządzanie protokołu powypadkowego
– najczęściej zawierane w protokole błędne zapisy
– przyczyny wypadku przy pracy oraz środki profilaktyczne
– zasady zgłaszania i rejestracji wypadków
• Zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez poszkodowanego do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym

7. Analiza rzeczywistych zdarzeń i postępowań powypadkowych – w formie ćwiczeń z wykładowcą na przygotowanych przykładach

8. Analiza wypadkowości dla potrzeb prewencji – w formie ćwiczenia

9. Badania wypadków przez Inspektora Pracy

10. Aspekty ekonomiczne wypadków przy pracy


CZĘŚĆ II – RADCA PRAWNY ZUS

1.Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– rodzaje świadczeń przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– postępowanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji składanej w sprawach dot. wypadków przy pracy
– tryb odwoławczy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dot. świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ekspert - INSPEKTOR PIP ORAZ RADCA PRAWNY ZUS

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Radca prawny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, magister prawa. Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, prowadząc zajęcia z aplikantami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie współpracuje z firmami szkoleniowymi, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”