ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH

NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH

AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA

WARSZTATY KIEROWANE DLA PRACODAWCÓW, OSÓB SPRAWUJĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJĘ TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE, PRACOWNIKÓW NADZORU NA BUDOWIE, KOORDYNATORÓW BHP I SŁUŻBY BHP.

Zapraszamy na spotkanie z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy, który wyjaśni wszystkie kwestie związane z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH. 

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z Inspektorem PIP własnych doświadczeń i problemów. Podczas szkolenia Inspektor PIP przedstawi orzecznictwo Sądu Najwyższego, akty oskarżenia, wypadki  oraz przykłady dobrych praktyk i gotowych rozwiązań w zakresie organizacji prac budowlanych wnoszących znaczną poprawę w bezpieczeństwo na placu budowy oraz czytelnych wskazówek co do ustalania ew. odpowiedzialności za naruszenia. 

Program szkolenia

1. Istota  koordynacji  prac   w  zakresie bezpieczeństwa pracy  oraz  nadzoru  nad  pracami  budowlanymi  w  oparciu  obowiązujące regulacje prawne zawarte w przepisach prawa budowlanego oraz przepisach prawa pracy

2. Obowiązki  z  zakresie  bezpieczeństwa  pracy  osób  sprawujących  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie : inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru , kierowników budów i robót oraz podwykonawców

3. Odpowiedzialność  za  nieprzestrzeganie  przepisów  i  zasad  bhp  osób  sprawujących  samodzielne funkcje techniczne na budowie, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

4. Struktura  organizacyjna   budowy   uwzględniająca  aktualne  wymogi   w  zakresie  bezpieczeństwa pracy i określająca miejsca i obowiązki osób nadzoru na budowie

5. Organizacja prac budowlanych – wymagania dla podwykonawców, praktyczne przykłady i wskazówki

6. Ocena dokumentacji  w zakresie bhp  i przygotowania podwykonawców

7. Praktyczne wskazówki w zakresie tworzenia IBWRB (Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych)

8. Techniczne  bezpieczeństwo  pracy  na  budowie  –  najczęstsze  nieprawidłowości  na  wybranych przykładach

9. Nowe rozwiązania w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w budownictwie

Ekspert - Starszy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole nad warunkami pracy na placach budów oraz wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”