REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO

JAK BUDOWAĆ WŁASNĄ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ ORAZ ZARZĄDZAĆ ODPORNOŚCIĄ ZESPOŁU PRACOWNIKÓW?

LIDER BUDUJĄCY ODPORNY ZESPÓŁ

​​Odporność Psychiczna (inaczej REZYLIENCJA) determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami oraz presją, niezależnie od okoliczności.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu rezylientnego przywództwa, warsztaty, na których jako lider zespołu poznasz i wzmocnisz nie tylko własną odporność psychiczną, ale nauczysz się również tego, jak zarządzać odpornością swoich podwładnych. Rezyliencja to nic innego jak umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i doświadczeniami, to siła charakteru i umysłu, która pozwala właściwie reagować na przeciwności i napotykane wyzwania. Rozwiń swoje umiejętności przywódcze jako lider budujący odporny zespół.

Jeżeli chcesz:
– efektywniej radzić sobie ze stresem własnym i zespołu pracowników
– poznać koncepcję budowania odporności psychicznej w biznesie
– potrenować umiejętności związane z budowaniem odporności psychicznej swojej i pracowników (rezylientne przywództwo)
– utrzymywać własną energię i pozytywne nastawienie zespołu w działaniu mimo przeciwności
– umiejętnie skupiać się na powierzonych zadaniach, nie ulegać rozproszeniu i wspierać w tym swój zespół
– nauczyć siebie i podwładnych podchodzić do problemów z dystansem i pomniejszać „krąg zmartwień”
– umiejętnie radzić sobie i wspierać zespół w trudnych sytuacjach zawodowych tak aby nie obezwładniały
– zmierzyć swoją odporność psychiczną (za pomocą kwestionariusza MTQ48 (uczestnicy otrzymują obszerny indywidualny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty – mocne, słabe strony i wskazujący na możliwe sposoby wzmacniania siły i odporności u siebie w poszczególnych obszarach)
– przygotować plan wdrożenia budowy odpornego zespołu

WEŻ UDZIAŁ W SZKOLENIU REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO!

 

Adresaci szkolenia:
– Liderzy/kierownicy/menedżerowie/przełożeni narażeni na zewnętrzne stresory takie jak:  obciążenie wielością zadań, presja utrzymania szybkiego tempa pracy, presja podejmowania decyzji, presja odpowiedzialności zawodowej, ciągłe wyzwania
– Liderzy/kierownicy/menedżerowie/przełożeni narażeni na stresory wewnętrzne: negatywne myśli, brak wiary we własną siłę, zbyt wysokie wymagania, wypalenie zawodowe
– Liderzy/kierownicy/menedżerowie/przełożeni chcący rozwijać własną odporność psychiczną
– Liderzy/kierownicy/menedżerowie/przełożeni chcący rozwijać odporność psychiczną zespołu

Program szkolenia

I. ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA
1. Czym jest odporność psychiczna
– dlaczego jest tak ważna w zarządzaniu, skąd się bierze i na co wpływa w kierowaniu zespołem
2. Odporność psychiczna a stres
– rola odporności psychicznej w zarządzaniu stresem

II. FUNDAMENTY REZYLIENTNEGO PRZYWÓDZTWA – MODEL ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ – KONCEPCJA 4 C – Omówienie komponentów odporności psychicznej – uświadomienie Uczestnikom jaką mają odporność w czterech obszarach:
1. Strategie zarządzania emocjami i stresem – CZYLI UMIEJĘTNOŚĆ ZACHOWANIA KONTROLI oraz WZMACNIANIA POCZUCIA WPŁYWU na siebie, swoje środowisko i otoczenie, jak nie ulegać frustracji (Control)
2. Budowanie ZAANGAŻOWANIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI, czyli umiejętność mobilizowania się do wysiłku, pokonywanie blokad i wewnętrznych oporów w obliczu przeszkód i trudności (Commitment)
3. Gotowość do podejmowania nowych działań i otwartości na WYZWANIA, czyli umiejętność radzenia sobie ze zmianami, podejmowanie ryzyka i decyzji (Challenge)
4. Wiara we własne możliwości, czyli POCZUCIE PEWNOŚCI SIEBIE, znajomość swoich zasobów: silnych i słabych stron, asertywność w relacjach międzyludzkich (Confidence)

III. INDYWIDUALNY POMIAR WŁASNEJ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ za pomocą kwestionariusza Mental Tougness (MTQ48)
1. Przed spotkaniem wszyscy Uczestnicy otrzymają na adres mailowy indywidualny link do wykonania autodiagnozy online za pomocą testu MTQ48 (badanie on-line zajmuje około 15 minut). Podczas szkolenia Uczestnicy otrzymają obszerny indywidualny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty – mocne, słabe strony i wskazujący na możliwe sposoby wzmacniania siły i odporności w poszczególnych obszarach 

IV. INDYWIDUALNY POTENCJAŁ jako REZYLIENTNEGO LIDERA 
1. Silne i słabe strony dotyczące odporności
2. Budowanie indywidualnej strategii i planu działania wzmacniania i rozwijania odporności psychicznej

V. STRATEGIA NA ZBUDOWANIE WŁASNEJ ODPORNOŚCI – PRAKTYCZNY TRENING MENTALNY I PRAKTYCZNY TRENING CIAŁA
1. Trening na poziomie umysłu
– praca z automotywacją, konfrontowanie się z niepowodzeniami i wewnętrznymi blokadami (nie mogę, nie potrafię)
– model poznawczy powstawania stresu (błędne i bezbłędne koło)
2. Trening uważności tj. ćwiczenia redukcji stresu za pomocą świadomej uważności
3. Trening BLACKROLL® oraz stretching biurowy – redukcja napięć poprzez rozluźnianie mięśni całego ciała (zajęcia prowadzone przez Trenera Mariusza Michalskiego)

VI. REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO – NARZĘDZIA BUDUJĄCE ODPORNY ZESPÓŁ
1. Motywacyjna komunikacja lidera – trening zadawania pytań budujących odwagę/ chęć podejmowania wyzwań oraz języka performatywnego budującego postawę „ dam radę”/ zrobię to.
2. Świadomościowa komunikacja zmianie – trening wyrażania uznania budującego zaangażowanie oraz uczenia się na błędach
3. PoMOCna komunikacja – trening wspierania pracowników w radzeniu sobie z porażkami i w trudnych sytuacjach
4. Komunikacja budująca zaufanie – trening słuchania, proszenia o pomoc oraz mówienia o swoich potrzebach

VII. INDYWIDUALNY ROZWÓJ REZYLIENTNEGO LIDERA
1. Studium przypadku Uczestników – opracowanie dodatkowych praktyk budowania odpornego zespołu poprzez zgłaszane case’y przez Uczestników – analiza trudnych sytuacji i pracowników ( wsparcie Trenera i wsparcie grupowe jak działać, co poprawić )
2. Plan wdrożenia budowy odpornego zespołu i promowania kultury odporności

Ekspert - AGNIESZKA MICHALSKA – RECHOWICZ

AGNIESZKA MICHALSKA – RECHOWICZ

Trener rozwoju zawodowego, Certyfikowany Coach (ICC) oraz Praktyk Szkoleń i Rozwoju (CIPD/ POY/ HAS/ MTQ48). Od 15 lat wspiera Klientów w codziennym zarządzaniu sobą i ludźmi, pracuje z liderami, specjalistami i przedsiębiorcami m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Austrii i Kostaryce.

Od ponad 10 lat współpracuje jako Wykładowca m.in. z South Bank University w Londynie, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Specjalizacja trenerska to kompetencje miękkie: efektywność osobista, wellbeing i profilaktyka stresu, oceny pracownicze, rozwój i szkolenia, zarządzanie zespołem, kultura organizacyjna, Train the Trainer, mentoring oraz umiejętności coachingowe w biznesie.

Certyfikowany trener Coaching Clinic® – międzynarodowego szkolenia dla menedżerów i liderów w zakresie wykorzystywania umiejętności coachingowych w biznesie.
Jako certyfikowany coach pracuje zarówno w obszarze biznesowym jak i życiowym.

Inspiracją dla tworzenia doświadczeń rozwojowych są jej mentorzy oraz własne doświadczenia – gdyż dla niej samej kiedyś wyzwaniem była zmiana nawyków zarządzania sobą, w szczególności równowagi życiowej.

Dziś dzieli się pasją do zdrowego stylu życia i pracy. W swoim portolio posiada doświadczenie realizacji kompleksowych programów wellbeing w Natura Residence**** i luksusowym hotelu na Kostaryce (The Retreat Costa Rica), gdzie prowadziła sesje relaksacji oraz sesje rozwojowe Life Coaching dla klientów poszukujących spokoju, witalności i równowagi życiowej.
Prowadzi autorskie szkolenia z zarządzania stresem i jest autorem książki o wypaleniu zawodowym.

Klienci zwykle doceniają jej know-how, umiejętności słuchania, spokój i łagodne z zarazem konkretne podejście w planowaniu zmian.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”