MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS®2020 W PRAKTYCE OBROTU TOWAROWEGO

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:
– Jak powstają reguły Incoterms®;
– Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);

2. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020:
– Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
– Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
– Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
– Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
– Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
– Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
– Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
– Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
– Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
– Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).

3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;

4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
– brak informacji o wersji Incoterms;
– negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
– błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
– możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.

5. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020.

6. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.

7. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020.

8. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

Ekspert

JAROSŁAW HERMANOWSKI

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, jest członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej oraz niezależnym konsultantem, trenerem i wykładowcą, współpracującym z licznymi organizacjami, instytucjami i firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach in company dla kadry zarządzającej, handlowców oraz pracowników działów logistyki i spedycji.

Jest również jedynym w Polsce trenerem Incoterms akredytowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.

Jego dotychczasowy dorobek to książki i publikacje z zakresu handlu zagranicznego: „Poradnik samodzielnego importera” (1991, 1994), „Przedstawicielstwo, agent, komisant, dystrybutor w obrocie międzynarodowym” (1992,1993), „Poradnik importera” (1995), „Handel Zagraniczny. Poradnik” (1994, 1995, 1996,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008), „Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz” (1998), „Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym” (1999), „Incoterms 2000″ (tłumaczenie)  „Incoterms 2000 – Komentarz” (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008), „Umowa Modelowa MIH międzynarodowej sprzedaży” (2004) (tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej agencji handlowej” (2005)(tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej dystrybucji” (2005)(tłumaczenie), „Incoterms 2010” (2010)(tłumaczenie), „Incoterms 2020” (2019)(tłumaczenie) oraz liczne publikacje w prasie fachowej m.in: „Rynki Zagraniczne”, „Handel Zagraniczny”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Poznański Magazyn Targowy” i inne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”