Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

MIĘDZYNARODOWE REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS®2020 W PRAKTYCE OBROTU TOWAROWEGO

Program szkolenia

1. Omówienie istoty i znaczenia reguł Incoterms w handlu i transporcie.
2. Przedstawienie zasadniczych różnic pomiędzy wersją obecną a poprzednią Incoterms®2010.
3. Podstawowe zasady korzystania z reguł Incoterms®2020.
4. Główne cechy wprowadzonych zmian.
5. Ogólne zasady interpretacji obowiązków stron umowy handlowej.
6. Szczegółowa analiza obowiązków sprzedającego i kupującego w przypadku każdej z reguł Incoterms®2020.
7. Analiza reguł Incoterms®2020 według sposobu i gałęzi transportu.
8. Kryteria wyboru formuły handlowej według Incoterms®2020.
9. Ewentualne modyfikacje reguł Incoterms®2020.
10. Obrót wewnątrzwspólnotowy, odprawy celne i ubezpieczenie towarów w transporcie.
11. Incoterms®2020 a dokumenty handlowe.
12. Najczęstsza błędy w praktyce posługiwania się regułami Incoterms.
13. Ćwiczenia praktyczne w zakresie stosowania formuł Incoterms®2020.
14. Test sprawdzający uzyskaną wiedzę.

Ekspert - dr Andrzej Blajer

dr Andrzej Blajer

Ekspert w dziedzinie handlu międzynarodowego, wykładowcą w wielu uczelniach wyższych, m.in. z zakresu problematyki zarządzania i marketingu międzynarodowego, finansów i rozliczeń międzynarodowych, zagadnień celno – podatkowych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, wspólnej polityki handlowej UE, itp.
Od 1995 r. przeprowadził sto kilkadziesiąt specjalistycznych szkoleń z zagadnień dotyczących sposobów zawierania i realizacji kontraktów w handlu międzynarodowym i rozliczeń w obrocie zagranicznym zwłaszcza za pośrednictwem akredytyw dokumentowych, Incoterms,
prawidłowości sporządzania dokumentacji transakcyjnej i handlowej, finansowania transakcji, spedycji i transportu.

Jest autorem m. in., takich publikacji jak:
 „Międzynarodowe reguły handlowe – zasady i praktyka stosowania” (INCOTERMS 2000, COMBITERMS 2000, RAFTD, itd.), Gdańsk 2000;
 „Informator eksportera/importera,” tom I i II , Warszawa 1997 r.;
 Tom I. Płatności dokumentowe: akredytywa i inkaso.
 Tom II. Przegląd rozliczeń międzynarodowych dla 140 krajów świata.

 „Documentary credits in international trade transactions under new ICC rules (UCP 600)”, Bydgoszcz – Łódź, 2009;

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”