Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI

Program szkolenia

1. Tradycyjne sposoby wprowadzania zmian
– dlaczego one nie funkcjonują?
2. Źródła oporu wobec zmianom
– dlaczego, mimo że ma być lepiej, ludzie nie chcą zmian – praca warsztatowa/ studium przypadku
3. Sposoby przezwyciężania oporu wobec zmianom
– jak kształtować zmiany, aby minimalizować opór – praca warsztatowa/ studium przypadku
4. Zadania kierownika w kształtowaniu procesów zmian
– jaki styl zarządzania sprzyja dokonywaniu zmian?
5. Kultura organizacyjna
– jak ją diagnozować i jak zmieniać – praca warsztatowa/ studium przypadku?

Ekspert

dr inż. Robert Kamiński

Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, podnoszenia efektywności organizacji, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz stosowania współczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania. Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Jako konsultant, realizował projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności, w tym mapowania i przeprojektowania procesów, wdrażania systemów zarządzania projektami, tworzenia i zmian struktury organizacyjnej, wyznaczania wskaźników efektywności, sporządzania planów zarządzania zmianą oraz przeprowadzania zmian organizacyjnych. Prowadzi liczne szkolenia w kraju i za granicą. Jest m.in. profesorem wizytującym na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie oraz wykładowcą Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu będącej wspólną inicjatywą Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”