Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

CONTROLLING SPRZEDAŻY

WARSZTATY KOMPUTEROWE

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pokazanie, jak z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego można zwiększyć efektywność działu sprzedaży. Uczestnicy poznają metody analiz, które ułatwią bieżąca kontrolę efektywności i skuteczności działań sprzedażowych, identyfikację zasobów, które mogą być przedmiotem analiz oraz wykorzystanie wpływu działań sprzedażowych na wyniki przedsiębiorstwa. Zapoznanie Uczestników z narzędziami arkusza w taki sposób, aby skutecznie wspierali swoje przedsiębiorstwa w realizacji strategii i osiąganiu celów firmy.

Adresaci szkolenia
Sprzedawcy, kierownicy działów sprzedaży, menedżerowie produktu, pracownicy działów controllingu, osoby, które chcą poznać lepiej możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel.

Po szkoleniu Uczestnicy będą:
• rozumieć, czym jest controlling, jakie są różnice między księgowością a finansami i jak sprzedaż przekłada się na wyniki przedsiębiorstwa,
• rozumieć konsekwencje różnic między przychodami, zyskiem i przepływami pieniężnymi,
• pracować na danych z wykorzystaniem tabel przestawnych,
• wykorzystywać techniki progu rentowności do ustalania zasadności wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, wyznaczania cen minimalnych i maksymalnych kosztów,
• wiedzieli jak sprzedawcy, kierownicy sprzedaży i menedżerowie produktu mogą komunikować się za pośrednictwem controllingu,
• poznają proste techniki statystyczne do prognozowania danych,
• nabędą szereg umiejętności związanych z obsługą arkusza kalkulacyjnego Excel.

Metodyka szkolenia
Szkolenie realizowane będzie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel w wersji co najmniej 2007 (preferowane 2010 i nowsze). Wymagana jest podstawowa umiejętność pracy z arkuszem. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową uwzględniając: ćwiczenia na liczbach, analizy przypadków, dyskusje, analizy przypadków i symulacje.

Program szkolenia

1. Controlling sprzedaży. Wprowadzenie
• Finansowe cele przedsiębiorstwa
• Sprzedaż i finanse: źródła konfliktu i ich zapobieganie
• Controlling sprzedaży jako podstawa systemu motywacyjnego. Mierniki finansowe i KPI

2. Próg rentowności i marże pokrycia jako podstawowe narzędzia controllingu sprzedaży
• Próg rentowności i analizy: cena, ilość, koszt
• Analiza zasadności udzielania rabatów
• Wielopoziomowy rachunek zysków i strat, ocena rentowności towarów i usług
• Decyzje cenowe na podstawie wielopoziomowego rachunku zysków i strat

3. Wykorzystanie tabel przestawnych do analizowania danych w controllingu sprzedaży
• Podstawy pracy z tabelami przestawnymi w analizach sprzedaży
• Ocena sprzedawców z wykorzystaniem tabel przestawnych
• Analiza sprzedaży z zastosowaniem tabel przestawnych
• Elementy tworzenia pulpitów menedżerskich do analiz sprzedaży

4. Wybrane techniki controllingu sprzedaży z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego
• Analizy wrażliwości i scenariuszowe
• Analiza regresji liniowej
• Analiza odchyleń i formatowanie warunkowe
• Prezentowanie wyników analiz na wykresach.

EKSPERT - DR BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI

dr Bartłomiej Cegłowski

Trener z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym. Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, autor licznych publikacji z dziedziny controllingu i finansów. Specjalizuje się w zagadnieniach analizy finansowej, rachunkowości zarządczej i oceny projektów inwestycyjnych. Autor podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym” wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”