CONTROLLING SPRZEDAŻY

WARSZTATY KOMPUTEROWE

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pokazanie, jak z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego można zwiększyć efektywność działu sprzedaży. Uczestnicy poznają metody analiz, które ułatwią bieżąca kontrolę efektywności i skuteczności działań sprzedażowych, identyfikację zasobów, które mogą być przedmiotem analiz oraz wykorzystanie wpływu działań sprzedażowych na wyniki przedsiębiorstwa. Zapoznanie Uczestników z narzędziami arkusza w taki sposób, aby skutecznie wspierali swoje przedsiębiorstwa w realizacji strategii i osiąganiu celów firmy.

Adresaci szkolenia
Sprzedawcy, kierownicy działów sprzedaży, menedżerowie produktu, pracownicy działów controllingu, osoby, które chcą poznać lepiej możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel.

Po szkoleniu Uczestnicy będą:
• rozumieć, czym jest controlling, jakie są różnice między księgowością a finansami i jak sprzedaż przekłada się na wyniki przedsiębiorstwa,
• rozumieć konsekwencje różnic między przychodami, zyskiem i przepływami pieniężnymi,
• pracować na danych z wykorzystaniem tabel przestawnych,
• wykorzystywać techniki progu rentowności do ustalania zasadności wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, wyznaczania cen minimalnych i maksymalnych kosztów,
• wiedzieli jak sprzedawcy, kierownicy sprzedaży i menedżerowie produktu mogą komunikować się za pośrednictwem controllingu,
• poznają proste techniki statystyczne do prognozowania danych,
• nabędą szereg umiejętności związanych z obsługą arkusza kalkulacyjnego Excel.

Metodyka szkolenia
Szkolenie realizowane będzie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel w wersji co najmniej 2007 (preferowane 2010 i nowsze). Wymagana jest podstawowa umiejętność pracy z arkuszem. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową uwzględniając: ćwiczenia na liczbach, analizy przypadków, dyskusje, analizy przypadków i symulacje.

Program szkolenia

1. Controlling sprzedaży. Wprowadzenie
• Finansowe cele przedsiębiorstwa
• Sprzedaż i finanse: źródła konfliktu i ich zapobieganie
• Controlling sprzedaży jako podstawa systemu motywacyjnego. Mierniki finansowe i KPI

2. Próg rentowności i marże pokrycia jako podstawowe narzędzia controllingu sprzedaży
• Próg rentowności i analizy: cena, ilość, koszt
• Analiza zasadności udzielania rabatów
• Wielopoziomowy rachunek zysków i strat, ocena rentowności towarów i usług
• Decyzje cenowe na podstawie wielopoziomowego rachunku zysków i strat

3. Wykorzystanie tabel przestawnych do analizowania danych w controllingu sprzedaży
• Podstawy pracy z tabelami przestawnymi w analizach sprzedaży
• Ocena sprzedawców z wykorzystaniem tabel przestawnych
• Analiza sprzedaży z zastosowaniem tabel przestawnych
• Elementy tworzenia pulpitów menedżerskich do analiz sprzedaży

4. Wybrane techniki controllingu sprzedaży z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego
• Analizy wrażliwości i scenariuszowe
• Analiza regresji liniowej
• Analiza odchyleń i formatowanie warunkowe
• Prezentowanie wyników analiz na wykresach.

EKSPERT - DR BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI

dr Bartłomiej Cegłowski

Trener z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym. Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, autor licznych publikacji z dziedziny controllingu i finansów. Specjalizuje się w zagadnieniach analizy finansowej, rachunkowości zarządczej i oceny projektów inwestycyjnych. Autor podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym” wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”