ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU

Cele treningu:
Cel ogólny: poprawa jakości pracy i życia osobistego. Zapoznanie uczestników warsztatu z nowoczesnymi technikami organizacji czasu pracy w oparciu o najnowsze koncepcje i teorie. Rozwój umiejętności uczestników zarządzania sobą, zadaniami i stresem w pracy.

Cele szczegółowe:
• poznanie zasad prawidłowej i skutecznej organizacji zadań zawodowych i osobistych;
• poznanie przyczyn niepotrzebnej utraty czasu, powstawania nawyków utrudniających pracę;
• rozwój umiejętności organizacji pracy;
• kształcenie umiejętności przezwyciężania własnych słabości;
• uczenie się podejmowania skutecznych decyzji;
• poznanie zasad przygotowania funkcjonalnego miejsca pracy;
• kształcenie umiejętności selekcji informacji;
• rozwój umiejętności skutecznego realizowania zadań.

Program szkolenia

1. Zasady skutecznego realizowania zadań zawodowych
– źródła efektywnych nawyków: wiedza, pragnienia, umiejętności
– wpływ przyzwyczajeń i nawyków na wykonywanie zadań
– efektywne zarządzanie wewnętrznymi zobowiązaniami
– zasady zmiany osobistych nawyków, przekształcanie złych nawyków w dobre
– podejmowanie decyzji: myślenie szybkie i wolny, decyzje intuicyjne i analityczne
– zarządzanie działaniem – umiejętność rozumienia swoich oczekiwań i potrzeb innych

2. Planowanie zadań
– definiowanie celów i zasad
– identyfikacja zadań: pilność i ważność
– budowanie wizji końcowych rezultatów
– generowanie rozwiązań
– porządkowanie zadań
– wykorzystywanie narzędzi do planowania zadań i organizowania czasu
– plan zadań 

3. Implementacja opracowanych planów
– urządzanie i organizacja miejsca pracy
– gromadzenie niezbędnych narzędzi
– gospodarowanie czasem – ocena wartości posiadanego czasu
– przewidywanie trudności oraz metod ich przełamywania
– zapobieganie kryzysom braku czasu

4. Zasady skutecznych nawyków
– myślenie w kategoriach przyszłości (proaktywność)
– myślenie w kategoriach końcowych celów (wyników)
– myślenie o rozwiązaniu typu: wygrana/wygrana
– empatyczne komunikowanie się
– wykorzystanie efektu synergii
– zasada twórczej współpracy z ludźmi
– permanentny rozwój osobisty

5. Monitorowanie i kontrola realizowanych projektów
– zasady oceny skuteczności i efektywności działania
– współpraca z innymi osobami (klientami, współpracownikami) a monitoring realizowanych działań
– rozpoznawanie koniecznych zmian
– zachęcanie współpracowników do wprowadzania zmian
– zasady wprowadzania zmian we własnych planach i planach współpracowników

6. Zjawisko stresu – diagnoza i analiza
– napięcia fizjologiczna
– napięcia emocjonalne
– napięcia behawioralne
– stres pozytywny i negatywny – źródła
– konsekwencje stresu (niezadowolenie z pracy, niska efektywność pracy, chęć opuszczenia miejsca pracy, dolegliwości somatyczne)

7. Zarządzanie sobą w stresie, czyli jak się nie dać problemom?
– fazy rozwoju stresu – dynamika stresu
– wypalenie zawodowe – jak przeciwdziałać?
– wypalenie zawodowe – jak sobie z tym radzić?
– podstawowe zasady radzenia sobie ze stresem negatywnym w pracy zawodowej
– metody radzenia sobie ze stresem: techniki relaksacji, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, gospodarowanie czasem
– zasady prawidłowego i efektywnego komunikowania – metodą redukowania porażek zawodowych i ich przyczyn.

8. Jak realizować zadania bez niepotrzebnego stresu?
– realizacja zadań a stres pozytywny
– realizacja zadań a stres negatywny
– przezwyciężanie negatywnych emocji
– praca bez stresu: jak to możliwe? – podsumowanie

Metody:
– wprowadzenie – mini wykłady
– podsumowywanie – mini wykłady
– testy pozwalające rozpoznać własne siły i słabości w planowaniu zadań
– ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnego umysłu i podejmowania decyzji
– ćwiczenia grupowe – rozwiązywanie problemów zawodowych, zastosowanie wskazanych narzędzi

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”