AWANS NA SZEFA I CO DALEJ?

JAK ZBUDOWAĆ AUTORYTET WŚRÓD DAWNYCH KOLEGÓW I NOWYCH PODWŁADNYCH?

Celem ogólnym szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu kierowania zespołem osobom, które niedawno zostały szefami, a wcześniej nie miały takiego doświadczenia.

Cele szczegółowe szkolenia to:
– przekazanie wiedzy dotyczącej metod i technik zarządzania zespołem, w którym pracują koledzy, przyjaciele, znajomi od wielu lat, osoby starsze od szefa, itp. grupy
– wesprzeć uczestników wiedzą z zakresu zasad kierowania zespołem, w którym spada morale a pracownicy odchodzą
– nauczyć uczestników jak zbudować skutecznie działający zespół niezależnie kto jest jego członkiem,
– przekazać informacje o przyczynach dysfunkcji zespołów i jak z nimi sobie można poradzić
– rozwój indywidualnych kompetencji osób, które albo właśnie zostały szefami lub w niedalekiej przyszłości podejmą się zadań kierowniczych.

Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które w ostatnich kilku miesiącach zostały kierownikami, liderami, menedżerami lub w najbliższym czasie wiedzą, że takie funkcje przejmą.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy także każdą osobę, która odczuwa potrzebę rozwoju swojej wiedzy oraz chce nabyć nowe lub rozwinąć swoje umiejętności kierownicze.

Program szkolenia

1. Zostałeś/ zostałaś szefem – czas na własny rozwój intelektualny, mentalny, zawodowy
a. Twoje nawyki, przekonania, zwyczaje – bagaż czy zasób?
b. Nawyki dobre i złe – diagnoza, techniki zamiany złych na dobre nawyki
c. Jak myślisz o sobie i swoich pracownikach?
d. Umiejętność koncentracji – co nam przeszkadza? jak sobie z tym radzić?
e. Planowanie czasu szefa a praca zespołu
f. Co to jest strefa komfortu i dlaczego nie lubimy z niej wychodzić?
g. Czym jest odpoczynek szefa? Zasady właściwego wypoczynku

2. Potęga inteligencji emocjonalnej szefa
a. Co to oznacza być emocjonalnie inteligentnym?
b. Korzyści z bycia emocjonalnie inteligentnym
c. Style przywództwa uwzględniające inteligencję emocjonalną
d. Rozwój umiejętności emocjonalnych szefa – rozpoznawanie emocji, rozumienie emocji, wykorzystywanie emocji i postępowanie z emocjami.

3. Cztery stany dojrzałości pracownika a formułowanie zadań dla pracowników
a. Pracownik nie chce i nie potrafi wypełniać zadań – metoda instrukcji, poleceń
b. Pracowni chce, lecz nie potrafi wypełniać zadań – metoda przekazywania wiedzy
c. Pracownik potrafi, lecz nie chce wypełniać zadań – metoda partycypacji
d. Pracownik potrafi i chce wypełniać zadania – metoda delegowanie

4. Style przywództwa a kierowanie zespołem – kiedy i dlaczego dobrze jest być elastycznym
a. Rozpoznawanie stylów przywództwa
b. Rozpoznawanie potrzeb zespołu
c. Dopasowanie stylu przywództwa do potrzeb zespołu
d. Cykl życia zespołu i styl przywództwa
e. Dlaczego jedne zespoły wygrywają mistrzostwo świata, a inne nie wychodzą z grupy wstępnej?

5. Przywództwo w sytuacji konfliktowej
a. Źródła konfliktów w zespole
b. Dynamika konfliktów w zespole
c. Metody i techniki zarządzania konfliktami
d. Style przywództwa a konflikt w zespole
e. Szef – stroną konfliktu
f. Szef mediatorem

6. Przywództwo jako coaching
a. Przywódca jako mentor
b. Przywódca jako coach
c. Przywódca jako doradca
d. Metody i techniki rozwoju zespołu poprzez coaching

7. Reguły etycznego przywództwa
a. Budowanie wspólnoty w zespole, zamiast zbioru jednostek
b. Uczciwość szefa i uczciwość w zespole
c. Sprawiedliwość szefa i sprawiedliwość w zespole
d. Szacunek szefa wobec pracowników i szacunek pracowników wobec szefa
e. Idea pomocniczości – pomoc innym

8. Rozwój kompetencji szefa
a. Rozwijanie silnych stron i znajomość własnych słabości
b. Strategie rozwoju osobistego
c. Budowanie wizji zespołu
d. Budowanie wizji własnego przywództwa

Metody realizacji programu szkolenia:

• Mini wykłady – wprowadzające lub podsumowujące
• Studia przypadków – analiza, dyskusja, formułowanie wniosków
• Odgrywanie ról – rozmowy szefa z zespołem, pracownikami
• Gra – przywództwo sytuacyjne

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”