ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH

INTERWENCJA ERGONOMICZNA NA PRZYKŁADACH

Cele/korzyści szkolenia:
– wykształcenie antropocentrycznego spojrzenia na problematykę działalności o charakterze produkcyjnym
– nabycie wiedzy o biologicznych podstawach funkcjonowania człowieka, pozwalającej lepiej zrozumieć jego możliwości i ograniczenia w kontekście wykonywanej przez niego pracy
– zapoznanie się z narzędziami diagnostyki ergonomicznej, pozwalającymi niewielkim nakładem środków identyfikować najczęściej występujące na stanowiskach produkcyjnych problemy
– zapoznać się z dobrymi praktykami i sprawdzonymi rozwiązaniami dla typowych układów maszyn produkcyjnych

Oferta szkolenia otwartego i zamkniętego

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – zakres i zadania ergonomii. Ergonomia wczoraj i dziś.
2. Czynniki determinujące obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy wraz z przykładami.
3. Zasady ergonomii w projektowaniu stanowisk pracy – przykłady.
4. Praca siedząca czy stojąca? Wpływ na człowieka.
5. Wpływ środowiska pracy na wydajność pracownika.
6. Analiza i metody oceny stanowisk pracy / analiza ryzyka zawodowego.
– NIOSH, OWAS, OCRA, wydatek energetyczny
7. Interwencja ergonomiczna na przykładach.
8. Przykłady rozwiązań poprawiających ergonomię na stanowiskach pracy.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o szkoleniu z zakresu ergonomii w zakłądzie produkcyjnym

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, przykłady, dyskusja.

Ekspert

Specjalistka z bogatą praktyką w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii. Z przemysłem związana od prawie 20-tu lat. Początkowo jako inżynier produkcji, następnie poprzez systemy zarządzania produkcją, aby w końcu, po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu ergonomii, które ukończyła we Francji objąć funkcję ergonomisty. Stanowisko to piastuje od 6-ciu lat. Do jej obowiązków służbowych należą min.: identyfikacja ryzyk pod kątem ergonomii, interwencje i analizy ergonomiczne, wydawanie opinii i ekspertyz do projektów, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Będąc w międzynarodowej sieci ergonomistów nieustannie wymienia doświadczenia i pomysły, aby móc stworzyć lub poprawić warunki pracy. W ramach działalności szkoleniowej dla firm komercyjnych prowadzi spotkania i warsztaty oraz współpracuje z uczelniami wyższymi szkoląc przyszłych inżynierów z zakresu ergonomii.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”