PROBLEMY, KONFLIKTY, AUTORYTET, NEGOCJACJE ORAZ BRAK PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez naszego Eksperta Tomasza Piotra Sidewicza.
Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy rozwiną swoją wiedzę w zakresie efektywnej komunikacji między-działowej i wewnątrz-działowej, tak aby projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, bez zwłoki i konfliktów.

Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić umiejętności współpracy, negocjacji i egzekwowania powierzonych zadań od osób zaangażowanych w projekt, bez względu na brak zależności zwierzchniczej i pozorny brak ostrej odpowiedzialności przed przełożonym.

Podczas szkolenia Trener wyjaśni jak ważne w zarządzaniu projektami są: autorytet, perswazja,  strach, asertywność oraz umiejętność podejmowania decyzji aby nie być lekceważonym przez członków zespołu.

Udział w szkoleniu/treningu i rozwój własnych kompetencji zmusza do opuszczenia swojej strefy komfortu psychicznego. Szkolenie/trening o charakterze zadaniowym pozbawione jest charakteru stricte wykładowego/slajdowego/scenkowego.

Program szkolenia

1. Zacznij od siebie – kilka chwil dla introspekcji
2. Fundament każdej pracy zespołowej – zaufanie
3. Samoocena i samoświadomość – czy wiesz co jest twoją kluczową kompetencją?
4. Wpływ kluczowej kompetencji na umiejętność działania w zespole i stresie
5. Walka autorytetów – co dobrego z niej może wynikać? analiza video case
6. Świadoma budowa własnego autorytetu bez popadania w konflikty personalne
7. Komunikatywność i współpraca w zespole – analiza video case
8. Asertywność to wrodzony talent czy nabyta umiejętność?
9. Jak przekonywać innych do swoich racji (komunikacja, prezentacja) analiza video case
10. Czy masz wszystko zaplanowane?
11. Inicjowanie i wdrażanie zmian oraz zdobywanie poparcia w zespole
12. Czekanie na dane podane na tacy – Dlaczego innym są tacy reaktywni? analiza video case
13. Oczekiwania i roszczenia członków zespołu, motywacja i wpływ
14. Czas, czas, czas – kto i co go zabiera?
15. Poczucie odpowiedzialności od początku do końca trwania zadania/projektu
16. Jak dysponować zadania w zespole projektowym? Zarządzanie ludźmi bez hierarchii i delegacji
17. Strefy komfortu – sytuacje stresowe – co możesz dla siebie zrobić? analiza video case
18. Zwiększ efektywność zarządzania samym sobą
19. Kontrola pracy innych a „pozytywna” atmosfera w pracy
20. Grupowe i indywidualne podejmowanie decyzji analiza video case
21. Pewność, ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji
22. Dlaczego zwlekamy z podejmowaniem decyzji?
23. Dlaczego niepodjęcie decyzji jest podjęciem decyzji – analiza video case
24. Racjonalne myślenie i podejmowanie decyzji – kilka prostych narzędzi
25. Emocje pozytywne oraz negatywne i ich wpływ na podejmowanie decyzji – analiza video case
26. Kierowanie grupą, delegacje, rozliczanie i wzmacnianie
27. Zakończenie i wdrożenie projektu – wielu ojców, ale jedna matka
28. Podsumujmy co wiemy o zarządzaniu projektami – Pytania i odpowiedzi – analiza strategii stosowanych przez uczestników w ćwiczeniach na bazie osiągniętych wyników. Zakończenie treningu.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącym szkolenie – Tomaszu Piotrze Sidewiczu.

Uporządkowanie wiedzy, ciągłe informacje zwrotne, Tomasz Sidewicz z wielkim zaangażowaniem przekazywał cenne wskazówki, które miały na celu rozwinąć skuteczność oraz umiejętności zarządzania.

Mateusz

Kierownik produkcji, ViaCon Sp. z o.o.

Warsztaty motywują Uczestników do kreatywnego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji oraz sprawdzenia poziomu skuteczności i umiejętności w zarządzaniu.

Daniel

Dyrektor zakupów i kontroli, Elektro - Spark Sp. z o.o.

Dzięki ćwiczeniom nagrywanym za pomocą kamery Trener miał możliwość nieustannie przekazywać cenną i bardzo rzetelną informację zwrotną.

Artur

Kierownik zakładu, Lotos Oil

Metody prowadzenia szkolenia

Trening składa się z 3 modułów

1. Teoretycznego, który pozwala ugruntować swoją wiedzę i zrozumieć interdyscyplinarność zarządzania (20% całego treningu)

2. Analitycznego, którego celem jest analiza wybranych case study przedstawiających w 100% naturalne wpływanie na innych zarejestrowane na materiale VIDEO (40% czasu treningu)

3. Praktycznego, związanego z prawdziwą, bardzo emocjonującą grą wieloturową, która rozgrywana jest pomiędzy uczestnikami treningu oraz trenerem.
Gra jest tak prowadzona przez trenera aby sprawdzić przede wszystkim charakter (postawa), pewność siebie, asertywność, podatność na wpływ ze strony innych i umiejętność wpływania na innych, komunikowania swoich stanowisk i perswadowania w procesie zarządzania.

Szkolenie ma charakter zadaniowy, pozbawione jest charakteru stricte wykładowego/slajdowego/scenkowego.

Ekspert - Tomasz Piotr Sidewicz

Tomasz Piotr Sidewicz

Trener biznesu, ekspert w dziedzinie perswazji, wywierania wpływu i negocjacji. 22 lat życia zawodowego, w tym 20 lat to praca na własny rachunek wykształciły w nim postawę biznesową, opartą o zasadę – W biznesie mam tylko to co sam wynegocjuję. Biznes to dziedzina praktyczna, która rządzi się wynikami, targetami i budżetami. Taka postawa powoduje, że podchodząc do negocjacji czy sprzedaży Tomasz Piotr Sidewicz wychodzi z założenia, że jeśli popełnisz błąd, to ten błąd wykorzysta konkurencja.

Ekspert wspierający polskie i zagraniczne firmy, właścicieli firm, topowych menedżerów w negocjowaniu kontraktów i strategii negocjacyjnych. Doradca oraz prowadzący spotkania handlowe (krajowe i międzynarodowe) dla firm, które chcą się czuć pewnie w świecie negocjacji biznesowych. Ekspert wspierający firmy, właścicieli firm, topowych menedżerów w negocjacjach ze związkami zawodowym. Specjalizuje się w podnoszeniu efektywności pracowników działów handlowych i zakupowych. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z handlowcami, kupcami i menedżerami, którzy widzą potrzebę własnego rozwoju swoich kompetencji.

Szkolenia, które prowadzi Tomasz Piotr Sidewicz  to poligon praktycznych doświadczeń a nie omawianie wyświetlanych slajdów.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm potwierdzone są licznymi referencjami od klientów, udziałem w medialnych przedsięwzięciach oraz współpracą ze światem biznesu, ośrodkami naukowymi  i mediami.

Autor licznych artykułów dla pism branżowych, takich jak Essence Magazine, Businessman Magazine, Puls Biznesu, Rzeczpospolita oraz KrymiGraf z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, wywierania wpływu, analizy pisma oraz analizy lingwistycznej wykorzystywanych w biznesie. Wydawca oraz Redaktor naczelnym czasopisma internatowego „Wiedza to Władza”.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”