Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

BIZNES Z INDUSAMI

JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE RELACJE BIZNESOWE W KONTAKTACH Z INDYJSKIMI PARTNERAMI?

UCZESTNICY SZKOLENIA BĘDĄ MIELI OKAZJĘ

• pogłębić wiedzę na temat współczesnej sytuacji społecznej i gospodarczej Indii;
• pogłębić wiedzę o indyjskiej kulturze biznesowej: zachowaniach, normach i wartościach, które kształtują zawodową sferę życia;
• poznać hinduskie podejście do biznesu,
• poznać różnice kulturowe, bariery komunikacyjne oraz sposób myślenia Hindusów;
• poznać zasady jak współpracować z partnerami z Indii (zwyczaje, etykieta, zwroty grzecznościowe);
• skonsultować z Wykładowcą swoje dotychczasowe kontakty z indyjskimi partnerami;
• wyjaśnić przyczyny najczęstszych nieporozumień co umożliwi unikanie podobnych kłopotów w przyszłości.

Program szkolenia

1. GOSPODARKA INDYJSKA A JEJ WPŁYW NA INDYJSKĄ KULTURĘ BIZNESU
a. Charakterystyka podstawowych sektorów indyjskiej gospodarki, ich siły i słabości
b. Indyjskie firmy na rynku światowym
c. Sposób działania indyjskich firm
d. Przykłady sukcesów i porażek zagranicznych firm na rynku indyjskim i wypływające z tego wnioski

2. USTRÓJ REPUBLIKI INDII A JEGO ZNACZENIE DLA BUDOWY RELACJI BIZNESOWYCH
a. Federalna struktura republiki, kompetencje rządu centralnego i rządów stanowych w dziedzinie gospodarki
b. Znaczenie rządów regionalnych (Im bardziej postępuje liberalizacja rynku, tym mniejsza jest ingerencja rządu centralnego, ale większe znaczenie rządów regionalnych), konieczność analizowania rynków i rządów poszczególnych stanów Indii, a nie całości
c. Polityki gospodarcze rządów stanowych i polityka rządu centralnego
d. Kampania ,,Make in India’’
e. Realia prawne funkcjonowania firmy w Indiach
f. Kwestia łapówek i korupcji

3. INDYJSKA KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO I JEJ WPŁYW NA INDYJSKĄ KULTURĘ BIZNESU
a. Ubóstwo jako czynnik warunkujący strategię biznesmenów (chęć działania na wszystkich frontach)
b. Relacje rodzinne jako czynnik w kulturze biznesu (To, co należy do rodziny opisywane jest jako wspólne: gdy rozmówca mówi ,,Mam hotel’’ może mieć na myśli ,,Mój wujek ma hotel’’);
c. Stosunek do czasu i działanie ,,na deadline’’
d. Targowanie się (jest nieodłączną częścią życia w Indiach, ale jego brak wcale nie jest despektem)

4. ETYKIETA W KONTAKCIE Z OSOBAMI W INDII
a. Formalizmy: sposoby witania się i żegnania, tytułowania się
b. Relacje damsko-męskie
c. Etykieta przy stole
d. Mowa ciała
5. Panel konsultacyjny

Ekspert

Indolog; nauczyciel języka hindi, dyrektor Ośrodka Badań nad Azją w Akademii Obrony Narodowej, wykładowca w Zakładzie Azji Południowej. Ekspert ds. Indii w Centrum Studiów Polska-Azja.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”